Norge

SSB: Arbeidsledigheten opp til 4,3 prosent

Det var 120.000 arbeidsledige i februar. Det er 4,3 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,1 prosentpoeng fra januar, men ned 0,4 fra forrige tremånedersperiode.

Arbeidsledigheten har gått kraftig ned siden sist sommer. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

 • NTB

Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent, mens Bloomberg hadde estimert 4,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv. Norges Banks prognoser for gjennomsnittsledigheten i 2017 er nettopp 4.3 prosent.

Analytiker Erik Bruce i Nordea Markets peker på at til tross for økningen denne måneden, er hovedbildet at ledigheten faller markant, fra 5 prosent sist sommer.

Fra november 2016 til februar 2017 gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 0,4 prosentpoeng, eller 11.000 personer. Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB.

Siden årsskiftet 2014/2015 har det bare vært små endringer i antall sysselsatte, men samtidig økte befolkningen i aldersgruppen 15 til 74 år. Dermed har sysselsettingsprosenten gått ned, fra 68,5 prosent i januar 2015 til 66,9 prosent i februar i år.

AKU-ledigheten er en av to mye brukte statistikker for måling av utviklingen i og nivået på arbeidsledigheten i Norge. Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav. Denne statistikken kommer fredag.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Ledigheten steg til 3,8 prosent

 2. ØKONOMI

  Svak økning i arbeidsledigheten

 3. ØKONOMI

  Over 400.000 helt eller delvis arbeidsledige i Norge

 4. VERDEN

  Voldsom økning i eksplosjoner og barneran i Sverige

 5. ØKONOMI

  SSB: Fortsatt høy arbeidsledighet

 6. POLITIKK

  De siste ledighetstallene før valget er godt nytt for regjeringspartiene