Må rapportere om kongefamiliens private eiendommer

Neste år må Det kongelige hoff offentliggjøre arbeidstid som brukes på forvaltning, vaktmestertjenester og gartnerarbeid på de kongeliges private eiendommer.

Kronprins Haakon er selv ansvarlig for vedlikeholdskostnader, mens Hans Majestet Kongens Garde står for vaktholdet på Skaugum.

Det varsler Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sitt forslag til statsbudsjett, skriver Dagbladet.

Avisen avdekket i fjor at kong Harald og kronprins Haakon har latt hoffet dekke millioner av kroner i lønn til drift, vedlikehold og vaktmesterarbeider på sine syv private eiendommer – til tross for at statsbudsjettet var tydelig på at apanasjen skulle dekke den type arbeid.

– I praksis betyr løsningen at de kongelige fra nå av får en ny «ekstra-apanasje» finansiert over hoffets driftsbudsjetter, sier økonomiprofessor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole.

– Slik forslaget er formulert av departementet, er det naturlig å anta at hoffet fremover fører et timeregnskap som de baserer opplysningene i årsrapporten sin på. Slik blir opplysningene etterprøvbare for Stortinget, og systemet blir mer transparent, sier han.

Les også: Vi må se til Sverige. Vi trenger en folkeavstemning om kongehuset Kristoffer R. Bjordal