Så mye buss for tog må du ta i vår og sommer

Det blir buss og forsinkelser når togtrafikk til og fra Oslo S i sommer igjen stanses. Trafikk vestover stenges helt, nordover stenges den delvis. For pendlere på Østfoldbanen starter «moroa» allerede i påsken.

Slik så det ut i Dronning Eufemias gate ved Oslo S i fjor sommer. Det blir bedre i år, lover NSB.

Oslo S er langt fra ferdig modernisert som jernbaneområde. Nok en gang blir du som passasjer rammet av uker med togstans.

Akkurat hva som skal gjøres — og detaljene om stenging kan du lese om lenger ned i artikkelen. Her er de viktigste togstansene for pendlere til og fra Oslo:

 • Drammenbanen på strekningen Oslo S – Lysaker stenger helt i 16 dager i fellesferien fra 18. juli til 2. august.
 • Hovedbanen (i retning Eidsvoll) stenger mellom Bryn stasjon og Oslo S i fire uker i fellesferien 6. juli til 2. august. Lokaltogene mellom Lillestrøm og Oslo S vil gå som normalt, men kjøre godstogsporet fra Bryn stasjon til Oslo S.
 • Hovedbanen mellom Grorud og Lillestrøm stenger helt i to uker i fellesferien fra 6. juli til 19. juli.
 • (NB! Alle tog som benytter Gardermobanen vil gå som normalt gjennom sommeren!)
 • Østfoldbanen Oslo S-Rygge stenges i syv dager i påsken.
 • Østfoldbanen må også nøye seg med enkeltspor i fem uker fra 27. juni til 2. august.
 • Dovrebanen mellom Eidsvoll – Dombås stenges 23 dager fra 26. september til 19. oktober.

Slik blir tilbudet når togene står i sommer

Dette er NSBs hovedgrep når togene står:

«Worst case»»: Det er dette NSB håper å unngå i sommer. Passasjerer som står i laaange køer for alternativ transport hjem fra jobb.

For alle planlagte «avvik», som det kalles, skal i prinsippet busser erstatte tog, avgang for avgang.

Ved enkeltsporet drift vil flere avganger bli innstilt, i første omgang rushtidsavgangene. NSB sier de vil sette opp busser der kapasiteten blir for liten.

Ved enkeltsporet drift vil man også vurdere hvilke linjer som skal prioriteres. Vestfoldbanen vil bli veid mot tog fra Kongsberg, etc.

På Dovrebanen (mot Trondheim) droppet man i fjor å sette inn busser. I år settes det opp noen busser, men ikke slik at avgang for avgang dekkes.

Dette gjør du for å hjelpe deg selv:

NSBs råd er å avmerke din egen strekning på «din profil» på nsb.no.

Reiser du Oslo-Drammen vil du automatisk få tekstmeldinger når noe skjer, og uansett informasjons som kan være nyttig. (Se egen faktasak om hvordan du gjør det.)

NSB har opprettet en egen nettside som oppdateres løpende om planlagt, pågående og utført arbeid på jernbanen. Den finner du her.

Også Jernbaneverket har en slik side. Den finner du her.

Lover bedring i Dronning Eufemias gate utenfor Oslo S

I fjor sommer oppsto store problemer da buss skulle erstatte togtrafikken inn og ut av Oslo S, ikke minst da mange vendte tilbake på jobb etter ferier.

Spesielt sørgetinnføringen av trafikklys i Dronning Eufemias gate i Bjørvika for stillestående trafikk.

— Vi fikk en ørefik av trafikkbildet i fjor. Som fortalte oss at vi i år måtte forberede oss på en helt annen måte, sier kommunikasjonsansvarlig i NSB Håkon Myhre.

- Blir det bedre i år?

— Den første testen får vi nå i påsken, under stengingen av Østfoldbanen. Vi tror det kommer til å gå fint. I sommer skal busser gis prioritet i Dronning Eufemias gate. I lyskrysset i «taxi-løpet» fra Oslo S kan bussene få grønt lys lenger. Politiet vil ha bedre beredskap her.

— Vi i NSB har arbeidet intenst med dette sammen med Jernbaneverket, Statens vegvesen og andre, sier Myhre.

Forsinkelser, innstillinger og kamp bane mot bane

Dette vil ifølge Håkon Myhre skje der det i sommer blir enkeltsporet drift:

— Vi vil legge en kabal der så mange tog som mulig slippes frem, men der Jernbaneverkets togleder sammen med oss blir enige om hvilke tog som skal prioriteres.

— Det vil bli vurdert om Vestfoldbanen skal ha fortrinn mot Kongsbergbanen, om folk på en stasjon kan flyttes fra ett tog til et annet. Vår målsetting er at kunden skal få en så effektiv reise som mulig, uansett, sier Myre.

- Men det blir både forsinkelser og innstillinger?

— Ja, det må vi være ærlige på. Allerede i dag, med to spor tilgjengelig, sprenger vi kapasiteten. Med ett spor blir det verre. Derfor må vi innstille. Men vi setter opp busser der vi er klar over behovet.

- Vet dere i dag hvilke tog som vil bli innstilt?

— Ja. Så fremt vi har fått klar beskjed fra Jernbaneverket. Det blir rushtidsavgangene som ryker først. Andre innstillingen blir styrt av hvilke togsett som går på banene, trafikkgrunnlag, kjøremønster og tidsperspektiv.

- Kan mønsteret for innstillinger bli forandret fra dag til dag?

— Nei.

- Hvilke generelle råd har dere til passasjerene?

— Følg med på informasjon på din strekning, sier Myhre.

Det blir flere stans i årene som kommer

Heller ikke 2015 blir siste sommer for stenging av baner rundt Oslo.

Ifølge kommunikasjonssjef hos Jernbaneverket (JBV) Utbygging blir det stenginger i flere år fremover. Ikke minst når Follobanen skal «sluses» inn til Oslo S, og når signalsystemet ERTMS kommer på nye strekninger.

Detaljene om våren og sommerens planlagte togstans:

 • Drammenbanen mellom Oslo S – Lysaker (16 dager) stenger i fellesferien fra 18. juli til 2. august. Dette skjer: JBV skal bytte signalkabler, drivmaskiner og 9 sporveksler på Skøyen, samt bevegelige deler på 8 sporveksler i Oslo-tunnelen. Det blir buss for tog mellom Oslo S – Lysaker og Oslo - Drammen
 • Hovedbanen mellom Bryn stasjon og Oslo S stenges fire uker fra i fellesferien 6. juli til 2. august. Dette skjer: Sporene skal oppgraderes, dreneringstiltak og utskifting av tre bruer. Lokaltogene mellom Lillestrøm og Oslo S vil gå som normalt, men kjøre godstogsporet fra Bryn stasjon til Oslo S.
 • Hovedbanen mellom Grorud og Lillestrøm (2 uker) i fellesferien fra 6. juli til 19. juli. Utbygging og driftsstart av FATC (Overvåker blant annet togenes hastighet på strekningen). Det blir buss for tog mellom Grorud og Lillestrøm.
 • Østfoldbanen mellom Oslo S – Rygge stenger syv dager i påsken fra 30. mars til 6. april. Regiontogene kjører mellom Halden/Gøteborg og Rygge. Alle øvrige tog erstattes med buss. Dette skjer: Det skal legges inn kulvert ved Roås, signalarbeider på Ski stasjon, bruarbeider Sandbukta – Moss, div. sporarbeider, rivning av bro v. Sjursøya/Sydhavna mm.
 • Østfoldbanen Oslo S – Loenga/Bekkelaget innføres enkeltsporet drift fra 27. juni til 2. august som vil medføre mindre forsinkelser på enkelte tog. Dette skjer: Det skal gjennomføres spunting for Follobanen, fornyelse av støttemur Bekkelaget, fornyelse av spor og kontaktledning, signalarbeider med mer.
  Og det er enda litt til:
 • Østfoldbanen mellom Ski og Rakkestad stenger i seks uker fra 29. juni til 10. august. Dette skjer: Det nye signalsystemet ERTMS bygges og settes i drift. Buss erstatter tog. I samme tidsrom blir to av sporen på Ski stasjon stengt.
 • Dovrebanen mellom Eidsvoll – Dombås stenges 23 dager fra 26. september til 19. oktober. Nytt dobbeltspor mellom Langset og Kleverud (ved Mjøsa) skal tas i bruk. Dette skjer også: Nytt spor Harpe jernbanebru, sprenging av Bergseng tunnel, ny undergang ved Brøttum, flomsikring med mer
 • Spikkestadbanen mellom Heggedal og Spikkestad stenger 14 dager fra 3. august til 17. august. Dette skjer: Utskifting av bru over Skithegga. Buss erstatter tog Heggedal-Spikkestad.
 • Vestfoldbanen mellom Sandefjord og Skien stenger 10 dager fra 4. juli til 14. juli. Dette skjer: Ny jernbanebru i Larvik, signalarbeider og arbeider knyttet til nytt dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn. Det blir buss for tog mellom Sandefjord og Larvik/Skien.