Norge

Trener ubåter utenfor Vestlandet

I dag starter NATO en ti dagers øvelse på å forsvare seg mot fremmede ubåter. - Nok et tegn på at den internasjonale spenningen begynner å bli tøff, sier NUPI-forsker Ståle Ulriksen.

Elleve land starter i dag en omfattende NATO-øvelse i Nordsjøen og Skagerrak. Øvelsen skal gjøre landene bedre rustet til ubåtkrig.
  • Tor Arne Andreassen
    Journalist

Ti NATO-land og Sverige deltar når den NATO-ledede øvelsen Dynamic Mongoose starter i dag.

Øvelsen varer til 13. mai og finner sted i Nordsjøen og i Skagerrak.

NATO har holdt lignende øvelser hvert år siden 2012. Også i fjor fant øvelsen sted på norsk territorium.

Nytt fokus på ubåter i NATO

— Dette er nok et tegn på at den internasjonale spenningen begynner å bli tøff, sier Ståle Ulriksen, forsker på militære operasjoner og norsk forsvarspolitikk ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Staale-Ulriksen_personbilde_ng

Han påpeker at NATO de siste to tiårene har hatt lite fokus på ubåter. Inntil de siste årene.

— Det har ikke vært noen særlig trussel. De siste tiårene har ubåter blitt brukt til skjult overvåking og til å ilandsette spesialstyrker og lignende. De har ikke vært ute for å senke andre skip, sier han.

- De må anse at en mellomstatelig krig er mer sannsynlig

- Det er bare stater som har ubåter, så når NATO-land igjen begynner å øve på ubåter, betyr at det at de anser en mellomstatlig krig for å være mer sannsynlig, sier han.

I år kommer øvelsen bare en uke etter at et ukjent objekt ble observert utenfor Helsinki. Objektet kan ha vært en ubåt på oppdrag for en fremmed statsmakt.

Jaktet ubåt i Sverige

Observasjonen utenfor Helsinki var ikke den eneste i Norges nærområde det siste halvåret.

I oktober i fjor fikk det svenske forsvaret tips om at en fremmed farkost var sett i skjærgården utenfor Stockholm. Forsvaret iverksatte en større militæroperasjon som varte i syv døgn.

Én måned senere bekreftet svenske myndigheter at den aktuelle farkosten var en mindre ubåt. Siden kom det frem at det kan ha vært snakk om flere ubåter.

Russland og Kina ruster opp

Svenske myndigheter har ikke gått ut med hvilket land de mistenker. Spekulasjonene i media rettet seg først og fremst mot Russland.

- Russland bygger ubåter i stor skala. De er også i ferd med å bygge en stor klasse med fregatter, og har mye større kapasitet enn de har hatt på lenge, sier Ulriksen.

Han legger til at også Kina er i ferd med å foreta en kraftig opprustning av sin ubåtflåte.

Russlands ekspansive krigføring har bidratt til å skremme norske myndigheter. Forrige uke sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til Aftenposten at Regjeringen satser seks milliarder kroner på å øke forsvarsevnen i tillegg til nye kampflykjøp.

- Ikke rettet mot Russland

Kaptein Brynjar Stordal understreker at øvelsen ikke har noen sammenheng med hendelsene i Finland og Sverige.

— Men de to hendelsene viser relevansen til denne typen øvelser. Å kunne dette håndverket er relevant og viktig for Norge og NATO, sier Stordal, som er presse- og informasjonsoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Kaptein Brynjar Stordal sier øvelsen ikke er rettet mot Russland.

— Når hensikten med øvelsen er å trene på forsvar mot fiendtlige ubåter, vil det i praksis si at man vil øve på å lete etter russiske ubåter?

- Russland er et av landene i nærheten som har ubåter, men det er ikke slik at øvelsen retter seg spesielt mot Russland eller noen andre lands materiell.

- Hva kommer til å skje dersom man faktisk kommer over en inntrenger?

— Først vil man søke å få kontroll over situasjonen, slik at man kan bli sikre på at det ikke dreier seg om vårt eget materiell. Hva man så kommer til å gjøre vil avhenge av den faktiske situasjonen.

Norske ubåter går ut på dato

Norge har seks ubåter som i prinsippet går ut på dato i 2020. Ubåter regnes som Forsvarets viktigste våpen, nest etter kampflyene.

Både ubåtflåten og kampflyflåten skal byttes ut på starten av 2020-tallet. I en periode vil Forsvaret derfor ha langt mindre kapasitet på sine viktigste våpensystemer.

— Våre ubåter er fortsatt meget gode. Men et ubåtskrog har tross alt begrenset levetid, og våre nåværende undervannsbåter er dessuten meget krevende å vedlikeholde, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som i vinter advarte mot nedtrappingene i Forsvaret og hevdet dagens forsvar kun har noen år igjen dersom nedprioriteringene fortsetter.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener Norges ubåtflåte er av svært høy standard.

Diesen har også kommet med kraftig kritikk av dagens vernepliktsmodell. Når det gjelder ubåter, mener han imidlertid Norge ligger i forkant.

— Fordi forholdene i norske farvann er krevende, er det norske ubåtvåpenet svært bra etter internasjonale mål, sier han.

- Handler om å slippe unna

Den pågående NATO-øvelsen retter seg ikke spesielt mot Russland, mener Diesen.

— Dette har ingenting med Russland å gjøre. Det dreier seg om å bygge opp kompetansen som kreves for å kunne operere undervannsbåter. Men både øvelsen og episodene utenfor Stockholm og Helsinki bekrefter betydningen av undervannsbåter i moderne konflikter, sier han.

Ubåter vil jakte på hverandre

Ståle Ulriksen ved NUPI tolker øvelsen annerledes.

— For en ubåt handler det om å slippe unna. Da må de inkludere noen som jakter på dem i øvelsen. Ubåter er ikke bare et verktøy for å senke overflatefartøyer, men også for å finne andre ubåter. De har kjempegode sonarer. Og da er det interessant å manøvrere i forhold til hverandre, sier han.

Les også

  1. Slik kan Norge bli trukket inn i krig

  2. Slik er livet i en ubåt

  3. Ubåter - vett og uvett under vann