Norge

Fakta om realfagsproblemene i norsk skole

 • Ntb
 • Avgangselevene i 10. klasse i år gikk ut med historiens laveste snittkarakter i matematikk. 40 prosent fikk karakteren 1 eller 2. Det ga for første gang en snittkarakter på 2-tallet.
 • I videregående opplæring fikk over halvparten av elevene karakteren 1 eller 2 i det enkleste kurset i matematikk våren 2014.
 • Nesten én av fire norske elever er på det laveste nivået i matematikk. Skolen klarer ikke å heve de svakeste.
 • Bare 2 prosent av de norske elvene presterte på det høyeste nivået og bare 7 prosent på det nest høyeste nivået i PISA 2012.
 • Kun 1 prosent presterte på det høyeste nivået i naturfag, og 6 prosent på det nest høyeste.
 • Norske elever er spesielt svake i algebra, og endte nest sist av alle europeiske land i TIMSS fra 2011. Norske elever starter senere enn andre land med grunnleggende algebra.
 • Norske elever har mindre indre motivasjon og utholdenhet i naturfag og matematikk enn snittet internasjonalt.
 • Undersøkelser viser at karakterene i matematikk og naturfag fra ungdomsskolen har størst betydning for om en elev greier å gjennomføre videregående opplæring.
 • Norske mattelæreres faglige fordypning er svak. Nesten halvparten av mattelærerne sier de har behov for videreutdanning.
 • Andelen som tar høyere utdanning innen ingeniør— og realfag i Norge, er nesten på bunnen i OECDs oversikt fra 2013.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet) (©NTB) (©NTB)