Spenning før dom i Full City-saken

Mandag faller dom etter Full City-havariet. Tiltalen etter skipssikkerhetsloven er den første i sitt slag.

Dom i Full City-saken faller mandag. FOTO: ERLEND AAS/SCANPIX

Les også:

Det knytter seg derfor stor spenning til utfallet av dommen, som kan få betydning for framtidig rettspraksis.

Da Nedre Telemark tingrett avsluttet behandlingen etter havariet, la aktor ned påstand om henholdsvis seks og tre måneders fengsel for skipper og styrmann på det Panama-registrerte lasteskipet. Begge de kinesiske sjøfolkene nektet all straffskyld, og forsvarerne deres prosederte på frifinnelse.

Tenkte ikke på lekkasje

Det var natt til 31. juli i fjor at lasteskipet Full City kom i drift etter å ha ligget for anker utenfor Langesund. I rettssaken forklarte skipperen (55) at han i kaoset som fulgte var så opptatt av å berge fartøyet at han ikke tenkte på forurensingsfaren.

Han meldte derfor ikke fra om at skipet var i drift. Fullbunkret med tungolje grunnstøtte skipet ved Såstein. Skipet fikk en 10 meter lang flenge i skroget. 300 av totalt 1.100 tonn olje om bord rant ut og forårsaket en stor lokal miljøkatastrofe.

Opprydding pågår nå

Flere tusen sjøfugl døde etter å ha fått fjærdrakten tilgriset av den klissete tungoljen. Store strandområder ble kraftig tilgriset, men det ble ikke registrert forurensing på fisk eller skalldyr i området. Arbeidet med å fjerne oljen ble i fjor utført av lønnede frivillige og brannfolk. Til sammen 7.300 dagsverk ble satt inn for å bøte på miljøkatastrofen.

Etter en pause i vinter er oppryddingsarbeidet i gang igjen. I vår skal det brukes et par hundre dagsverk for å bringe strandsonen tilbake til det Fylkesmannen i Vestfold og Kystverket mener er en forsvarlig tilstand for mennesker og dyr.

Ikke miljøkriminalitet

Etterforskningen av havariet hadde som mål å avdekke om det også var begått grov miljøkriminalitet, men Statsadvokatene i Vestfold og Telemark endte opp med å utferdige tiltale bare for brudd på forurensningsloven og skipssikkerhetsloven.

Aktoratet mente kapteinen kunne ha forhindret at det oppsto oljeutslipp fra skipet, og at han ikke fulgte de nødvendige prosedyrene da skipet lå for anker i det dårlige været. Styrmannen skulle ifølge påtalemyndigheten ha sørget for tilstrekkelig vakthold og holdt seg orientert om værsituasjonen da skipet lå ankret.

Ulykke

Advokaten til skipperen, Brynjar Østgård, hevdet i retten at havariet skyldtes en ulykke på grunn av et sammenfall av dårlig vær og uheldige omstendigheter. Han prosederte i retten på at kapteinen ikke hadde opptrådt så uaktsomt at han kan dømmes.

Full City eies av det kinesiske, statseide selskapet Cosco-gruppen (China Ocean Shipping Company).

Oljekatastrofen var et faktum da Full City gikk på grunn i Langesund. FOTO: KYSTVERKET