Norge

Spedbarn døde etter smitte av tarmbakterie på sykehus

Et spedbarn døde etter at det ble smittet av en resistent tarmbakterie ved Stavanger universitetssjukehus. Nå ligger 5 av 14 barn ved nyfødtavdelingen smittet og isolert på egen avdeling.

Et spedbarn døde etter at det ble smittet av en tarmbakterie ved Stavanger universitetssjukehus, opplyser sykehuset fredag.
  • Håvard Tanche-larsen Knutsen

Dette ble bekreftet på en pressekonferanse ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) fredag ettermiddag.

Spedbarnet, en gutt, var for tidlig født (uke 29) og infeksjonen ble oppdaget 22. mai, skriver Stavanger Aftenblad.

Barnet var ni dager gammelt da infeksjonen oppstod. To dager senere forverret tilstanden seg, og barnet ble overflyttet til Rikshospitalet i Oslo. Der døde barnet en uke senere.

Ifølge sykehuset døde barnet av blodforgiftning.

– Våre tanker går til dem som er involverte, sa administrerende direktør ved SUS, Inger Cathrine Bryne, på pressekonferansen.

Flytter kvinner som kan føde for tidlig

– Dette er det verste vi kan oppleve, å miste et barn under slike omstendigheter. Men hele Helse-Norge er nå kjent med omstendighetene ved Helse Stavanger og bistår oss etter beste evne, sa direktør Bryne.

Hun understrekte at det ikke riktig at man snakker om multi-resistente bakterier, såkalte sykehusbakterier, slik enkelte har påstått.

– Her har vi med å gjøre med en bakterie som er resistent mot en bestemt type antibiotika, ikke mot alle typer, sa Bryne.

Kvinner som risikerer å føde for tidlig blir nå overført til andre sykehus.

Administrerende direktør Cathrine Bryne ved Stavanger universitetssjukehus under pressekonferansen fredag ettermiddag.

Flere nyfødte er smittet

Det var torsdag at smittevernoverlege ved SUS, Jon Sundal,bekreftet at flere nyfødte var smittet.

– Vi har et utbrudd av klebsiella pneumoniae. Det er en tarmbakterie som vi har hatt utbrudd av før, sa Sundal.

Totalt er 5 av 14 spedbarn ved nyfødtavdelingen, som er for premature barn, smittet av tarmbakterien. Barnet som døde fredag var ett av disse barna.

De første opplysningene tilsa ifølge Stavanger Aftenblad at totalt syv barn var smittet. Avisen opplyser fredag kveld at antallet smittede barn er fem.

Ingen av de andre barna som har fått påvist bakterien er per nå syke av denne, opplyste direktør Bryne på pressekonferansen fredag.

På prematuravdelingen i Stavanger er det nå dobbel bemanning på vaktene for å kunne opprettholde isolasjonen.

– Det er siden begynnelsen av april, og perioden vil nok strekke seg til over sommeren, opplyser sykehuset.

Smittevernoverlegen tror utbruddet henger sammen med at avdelingen til tider er overfylt.

Ingen av de andre spedbarna som har fått påvist bakterien, er per nå syke av denne, opplyser Cathrine Bryne ved Stavanger universitetssjukehus.

Utbrudd i 2009

I2009 hadde sykehuset et lignende utbrudd. Dette var et kraftigere utbrudd og en mer resistent bakterie.

Den gang ble 58 nyfødte smittet, men ingen omkom etter utbruddet, opplyser overlege Sundal.

Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm mistet tre barn i et tilsvarende utbrudd for få år siden.

– I 2009 pågikk utbruddet i flere måneder. Men avdelingen vår er nå desinfisert og vasket ned etter alle kunstens regler, understreket Jon Sundal under fredagens pressekonferanse.

Foreldre er urolige

Situasjonen har skapt stor uro hos foreldrene som nå er inne på nyfødt- og prematuravdelngen på SUS.

Legene på pressekonferansen understreker at tarmbakterien primært er farlig for premature barn med et allerede svekket immunsystem.

– Mange av oss og dere som er her på pressekonferansen i dag har tarmbakterien per nå, uten å bli syke, understrekte Sundal.

Les mer om

  1. Stavanger
  2. Rikshospitalet
  3. Helse Stavanger
  4. Kvinner
  5. Helse
  6. Fødsel