Eksternt utvalg skal se på hva politiet kan lære av saken mot Eirik Jensen

Tidligere denne uka ble dommen mot den tidligere politimannen Eirik Jensen rettskraftig. Nå skal et utvalg se på hva politiet kan lære av saken.

Politidirektoratet setter ned et eksternt utvalg for å evaluere straffesaken mot Eirik Jensen. Her er politidirektør Benedicte Bjørnland.

− Dette er noe vi har vurdert siden behandlingen i lagmannsretten, men som vi har naturlig nok har måttet avvente til dommen ble rettskraftig, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Utvalget vil være ledet av høyesterettsadvokat Ingeborg Moen Borgerud, og skal ellers bestå av førstelagmann Monica Hansen Nylund i Hålogaland lagmannsrett, professor emerita Liv Finstad, avdelingsdirektør Anders Kassmann i Säpo i Sverige og politioverbetjent Erik Christensen i Nordland politidistrikt.

– Viktig for politiets tillit

Utvalgets oppdrag er å utføre en uavhengig evaluering, men mandatet er ennå ikke helt klart.

Overordnet vil det imidlertid gå ut på å finne ut hva politiet kan lære av saken mot Jensen og vurdere tiltak som kan forhindre at noe lignende skjer igjen.

− Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra. Jeg er glad for at Moen Borgerud har takket ja til å lede dette arbeidet, sier Bjørnland.

Begynner arbeidet på nyåret

Det eksterne utvalget skal komme med en rapport med konkrete anbefalinger til hvordan politietaten kan lære av hendelsene som ligger til grunn for domfellelsen.

Ifølge Bjørnland skal utvalget starte på arbeidet rett over nyttår.

Borgarting lagmannsrett avsa 19. juni 2020 dom på 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av narkotika i straffesaken mot Eirik Jensen. Tirsdag avviste Høyesterett anken, og dommen er med det rettskraftig.