Norge

Krever fengsel for både Talleraas og Stangeland

Aktor mener Anders Talleraas bør få seks måneders fengsel for pensjonsjuks.

Økokrim mener Anders Talleraas (t.v.) og Magnus Stangeland bør dømmes til ubetinget fengsel for å ha fått utbetalt for mye i pensjon fra Stortinget. Foto: SCANPIX

  • Gunnar Magnus

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher la torsdag ned påstand i pensjonssaken:

Påtalemyndighetene mener en passende straff bør være seks måneders ubetinget fengsel for Anders Talleraas, og 60 dager for Magnus Stangeland.

Rettsaken mot de to stortingspensjonistene begynte i Oslo tingrett 11. november.

De to sto tiltalt for å ha fått utbetalt til sammen over 3,2 millioner kroner uberettiget i pensjon fra Stortinget. Talleraas alene fikk ifølge Økokrim 2,7 millioner kroner for mye utbetalt.

Økokrim mener dette er grovt bedrageri, selv om det skal ha skjedd uaktsomt. Blir de tidligere toppolitikerne funnet skyldige, risikerer de to års fengsel.

– Er det noen grunn til at kravene skal være annerledes for stortingsrepresentanter enn for andre? Nei, snarere tvert imot. Det må stilles strengere krav til aktsomhet for stortingspolitikere enn for andre mennesker , sa Roscher i sin prosedyre, ifølge NTB.

— Det fantes ingen kontroll

— Pensjonsordningen for stortingsrepresentantene var basert på tillit, sa aktor Elisabeth Roscher fra Økokrim i sin innledning.

— Det fantes ingen kontroll, og pensjonistene hadde heller ikke plikt til å opplyse om inntekter i tillegg til pensjonen, sa aktoren.

Hva skal regnes med?

Hun sa videre at påtalemakten legger til grunn at det likevel må foreligge en generell opplysningsplikt.

Roscher beskrev videre hvordan hele pensjonsordningen for stortingsrepresentantene ble administrert av én person i Stortingets administrasjon, og at hun brukte rundt 50 prosent av sin stilling til dette.

Hoveddiskusjonen mellom aktoratet og de to tiltalte har handle om hvilken type inntekter som skal regnes med ved eventuell avkorting av stortingspensjonen.

Talleraas og Stangeland mener at inntekter som styrehonorarer ikke skal regnes med – denne typen sporadiske inntekter ligger i hovedsak til grunn for tiltalen mot dem.

Aktoratet mener på sin side at også sporadiske og usikre inntekter skal regnes med når man vurderer avkorting av pensjonen.

Begge nekter skyld

Både tidligere stortingsrepresentant for Sp, Magnus Stangeland, og tidligere Høyre-representant Anders Talleraas nektet straffskyld for pensjonsbedrageri.

De står tiltalt for å ha fått utbetalt til sammen over 3,2 millioner kroner uberettiget i pensjon fra Stortinget. Økokrim mener dette er grovt bedrageri, selv om det skal ha skjedd uaktsomt. Blir de tidligere toppolitikerne funnet skyldige, risikerer de to års fengsel. Talleraas alene fikk ifølge Økokrim 2,7 millioner kroner for mye utbetalt.

Tidligere statsråd og stortingsrepresentant, og nåværende riksrevisor, Jørgen Kosmo avdekket irregularitetene i en rapport til Stortingets pensjonsstyre i 2008. Da Dagsavisen sommeren 2008 skrev om rapporten under tittelen «Millionærer fikk superpensjon» – med henvisning til at Stangeland og Talleraas hadde formuer på henholdsvis 53 og 11 millioner kroner – eksploderte saken i mediene.

Les også

  1. Carl I. Hagen: Vi visste at pensjonsordningen var god

  2. Bondevik føler seg renvasket etter henleggelsen

  3. - Det tøffeste jeg har vært gjennom

  4. – Stortinget pliktet å kontrollere pensjonistene

  5. Trekker parallell til Mosebøkenes historie om syndebukken

  6. Stangeland beskyldes for innsidehandel

  7. Jagland: Pensjonsloven var rimelig klar

  8. Jagland: – Skjønte at ordningen måtte endres

  9. Professor venter flere pensjonsbomber fra Stortinget