Norge

Kalkulatorer på Pengene Dine

Her har du en samlet oversikt over alle våre kalkulatorer og barometre.

Fondslister

Her finner du rangeringen av fondene

Rentebarometer — boliglån

Her får du laveste lånerente

Rentebarometer - fastrente

Her får du laveste fastrente for lån

Rentebarometer - BSU

Her får du de beste BSU-rentene

Rentebarometer - høyrente

Her får du de beste rentene for høyrentekonto

Bensinkalkulator

Beregn ditt forbruk av drivstoff

Bredbåndskalkulator

Finn beste pris for ditt forbruk

Husholdningsbudsjett

Beregn dine månedlige utgifter

Energikalkulator

Regn ut hvilken energitype som er rimeligst for deg

Fasttelefon

Finn beste tilbyder ut fra ditt forbruk

Lønnsvekst-kalkulator

Beregner din forventede lønnsvekst

Lånekalkulator

Viser hva du må betale månedlig i avdrag og renter

Mobilkalkulatoren

Netthandelkalkulator

Dette må du betale når du bestiller fra nettbutikker

Skattekalkulator

Sjekk skatten for 2006

Strømkalkulator

Sjekk hvor mye du kan spare på å bytte strømselskap

Studiekalkulator

Beregner hvilke studier du kommer inn på

Omregistreringskalkulator

Så mye koster det å omregistrere kjøretøyet

Bilsete

Så mye koster det å sette inn bakseter i bilen

Temperaturkalkulator

Fra Celsius til Fahrenheit - og motsatt

Valutakalkulator

Beregner mellom ulike valutaer

Strømkalkulator