Norge

Knusende dom over Stranda

Kommunerevisjonen har levert er knusende dom over Stranda kommunes voldsomme låneopptak. Men ordfører Frank Sve (Frp) er fortsatt ikke bekymret for at han ikke skal greie å betale renter og avdrag.

- Øker renteutgiftene kan vi rasjonalisere drift, øke utbyttet fra kraftselskapet eller selge aksjer, sier ordfører Frank Sve (Frp) i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Han mener kommunerevisjonen svartmaler situasjonen helt unødig.
  • Siri Siri Gedde-dahl
  • Gunhild M. Haugnes

Ordføreren som svingte pisken over sitt eget parti for uvettig pengebruk da han satt som leder av Fremskrittspartiets revisjonskomité, sover godt om natten med en lånegjeld som trolig kvalifiserer til NM-tittel i gjeld pr. innbygger.

Ifølge Kommunerevisjonen, Komrev3 IKS, vil Stranda ha en gjeld pr. innbygger på 165000 kroner ved utløpet av 2010, voksende til 187000 kroner i 2013. Gjelden vokser fordi kommunen har vedtatt nye skoleutbygginger og engasjert seg stort i driften av alpinanlegg.

Hammerfest tok NM-tittelen i fjor med 137000 kr pr. innbygger.

Rekordgjeld

I en svært kritisk rapport, som ble sendt på høring i går, fastslår kommunerevisjonen at gjelden til Stranda kommune, med tilhørende selskaper, er «særs høy» og at gjeldende økonomiplan ikke tar høyde for økende gjeldsutgifter de kommende årene.

Særlig kritisk er revisjonen til store låneopptak i Strandafjellet Kommunale foretak (KF), der revisorene mener det er gjort store investeringer i alpinanlegg uten risikovurdering. Foretaket har vist til vekst i skatteinntekter og arbeidsplasser. Revisjonen mener disse inntektene er høyst usikre.

Revisjonen minner om at det må vedtas en ny, realistisk økonomiplan og mellom linjene ligger det at det kan være vanskelig uten å kutte i tilbudet til innbyggerne.

Strandafjellet KF ble opprettet for å ta opp lån til den kommunale satsingen på alpinanlegg. KF-et har gjeldsutgifter på 7,9 millioner i året, hvorav 5 millioner skal hentes i leie fra driftsselskapet Strandafjellet Skisenter AS de første årene.

Tom kasse

Bekymringen for om KF-et greier sine forpliktelser har økt både i revisjonen og i den politiske opposisjonen de siste dagene, etter at lokalavisen Sunnmøringen skrev om store likviditetsproblemer i driftsselskapet. Strandafjellet Skisenter AS har fått henstand med leien i hele år og har dertil bedt om ytterligere lån på 6 millioner kroner.

Sint ordfører

Ordfører Frank Sve, som også er styreleder i Strandafjellet KF, er opprørt over den negative tonen i revisjonsrapporten. Han mener «det virker som om rapporten er skrevet for å svartmale». Sve er ikke bekymret for å bli tvunget til å kutte i tilbudet til innbyggerne.

— Det er dypt urimelig at rapporten ikke omtaler hva vi har levert av sykehjem, skoler og barnehager for pengene. Vi har full barnehagedekning i Stranda og det er jeg stolt av. Jeg leverer som ordfører, sier Sve.

- Men det hjelper vel ikke hvis du ikke greier å betale utgiftene?

— Med dagens rentenivå greier vi å betjene gjelden uten å kutte i tjenester eller å hente inn mer penger.

Revisjonen har ikke skjønt er at kommunen har både kapital og valgmuligheter. Øker renteutgiftene kan vi rasjonalisere drift, øke utbyttet fra kraftselskapet eller selge ut aksjer i kraftselskapet.

Likviditetsproblemene i Strandafjellet KF beskriver Sve som høyst forbigående, og sier driftsselskapet vil gå i balanse i 2010.

- Aksjeselskapet er inne i en emisjonsprosess der det skal hentes inn flere millioner kroner i ny kapital. Emisjonen avsluttes i løpet av november. Skisesongen starter også nå, slik at leien blir betalt slik den skal fra driftsselskapet sin side, sier Sve.

Les også

Stranda på vei mot gjeldstoppen