Norge

Helsedirektoratet og FHI ga råd om å gjøre det enklere for hytteeiere i Sverige. Så endret smitten seg.

Mandag mottok helseministeren en anbefaling om å endre karantenereglene for hyttefolket. Fire dager senere ble saken satt på vent.

Det er greit å overnatte på hytta uten å gå i karantene, anbefalte regjeringens rådgivere. Nå skal de vurdere smittesituasjonen. Dette bildet er fra utenfor Fjällbacka.
 • Daniel Røed-Johansen
  Daniel Røed-Johansen
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Det norske hytteforbudet varte noen uker. For eiere av fritidseiendommer på andre siden av grensen varer restriksjonene fortsatt.

Hvis de reiser på hytta, må de i ti dagers karantene når de er tilbake i Norge. Det eneste unntaket er for å utføre strengt nødvendig vedlikehold. Unntaket gjelder kun hvis de ikke overnatter.

Tidligere denne uken mente regjeringens rådgivere at unntaket fra karantene burde utvides for denne gruppen. Det viser en anbefaling Aftenposten har fått innsyn i.

Mandag havnet brevet på bordet til helseminister Bent Høie. Der stilte både Helsedirektoratet og FHI seg bak nye regler som vil gjøre det langt enklere for hytteeiere å besøke eiendommen over grensen.

Men nå gjør en usikker smittesituasjon at saken settes på vent.

Skal vurdere smitteutviklingen

For de 12.416 nordmennene som har fritidsbolig i Sverige, har frustrasjonen økt gjennom pandemien. Lettelsene de har ventet på, har uteblitt.

Brevet som ble sendt fra Helsedirektoratet mandag, førte dem ett steg nærmere håpet. Men fredag var det mye som skjedde.

Kl. 10.46 sendte Helse- og omsorgsdepartementet et brev til direktoratet. De ba om en ny vurdering i lys av den siste utviklingen.

Da kalte Helsedirektoratet inn til et møte med FHI. Konklusjonen ble at saken settes litt på vent.

– Vi ba departementet stille saken i bero til vi får litt bedre oversikt. Nå jobber FHI og vi tett sammen med å se på de nye smittetallene. Vi gjør en vurdering gjennom helgen om hvordan utviklingen er nå og hvor smitten skjer. Basert på det vi vil da gi en ny anbefaling om tidspunktet for når vårt råd bør vurderes, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Anbefalingen er ikke vraket

Da Aftenposten tidligere fredag ettermiddag fikk innsyn i anbefalingen som var sendt tidligere i uken, ble helsedepartementet kontaktet. Et par timer senere ringte seniorrådgiver Andreas Keus i kommunikasjonsavdelingen opp. Budskapet derfra var at anbefalingen var trukket tilbake av Helsedirektoratet på grunn av en endret smittesituasjon.

Det stemmer ikke helt. Anbefalingen lever, men fremdriften har fått en midlertidig stans.

– Er det først og fremst tidspunktet eller innholdet i anbefalingen dere må vurdere?

– Det er tidspunktet. Så må vi ta forbehold hvis det er noe akutt som skjer nå, som gjør at vi må vurdere annerledes fremover, sier Guldvog.

Helsemyndighetene opplever situasjonen som uoversiktlig.

– Vi ønsker å få bedre oversikt. Det skjer ting både i Norge og alle nordiske land samtidig.

I Norge har smittetallene skutt i været, og det er innført strengere tiltak. Også i resten av Norden strammes det kraftig inn. Flere steder i Sverige blir folk bedt om å unngå butikker og kjøpesentre.

Derfor ønsker helsetoppene å bli tryggere på hva som skjer, før Norge går videre med nye justeringer.

Dette var rådet

I anbefalingen ble regjeringen rådet til å gjøre disse endringene:

 • Kravet om ikke å overnatte tas ut og erstattes med en tidsbegrensning på 72 timer.
 • Bestemmelsen kan utvides til å gjelde Norden.
 • Kravet om at formålet med reisen er å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn
  for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn og lignende,
  tas ut.

Det er smittevernfaglig forsvarlig å åpne for tidsbegrensede opphold, oppsummerte FHI. Forutsetningen er at man ikke tar offentlig transport og unngår nærkontakt med andre enn dem man bor sammen med.

De påpeker at dårlig etterlevelse av kravene kan øke risikoen for importsmitte til Norge.

Både Helsedirektoratet og FHI mener at overnatting ikke øker risikoen for smitte så lenge man ikke er i kontakt med andre utenfor egen husstand. De vurderer imidlertid at jo lenger oppholdet er, desto større er sannsynligheten for at man må være i kontakt med lokalbefolkningen. Derfor foreslo de en tidsbegrensning.

I brevet understreker Helsedirektoratet igjen at hovedregelen om innreisekarantene på ti dager har en klar medisinskfaglig begrunnelse. FHI stiller imidlertid spørsmål ved om karantenekravet overfor hyttefolket er «forholdsmessig». Når tiltakene ikke oppleves relevante eller nødvendige, kan oppslutningen synke, poengterer de.

«Innreisekarantene bør målrettes til å gjelde personer som har vært utsatt for smitte, f.eks. etter å ha hatt nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med i et land med høy forekomst av smitte», skriver FHI.

I vår åpnet helseminister Bent Høie for reiser over grensen for å utføre helt nødvendig vedlikehold. Om man overnatter, utløses plikten om ti dagers karantene i Norge.

Ble nedprioritert før sommeren

Mange hytteeiere føler seg urettferdig behandlet. Flere av dem har truet med å saksøke staten.

Da regjeringen åpnet for reiser før sommeren, opplevde de å bli nedprioritert. Reisende i Norden generelt ble satt foran.

FHI mente da at det isolert sett var forsvarlig å la hytteeierne slippe karantene, men de vurderte ikke smitterisikoen opp mot de andre alternativene. Regjeringen mente risikoen ville være for høy ved å åpne for begge deler.

I august ble hytteeierne igjen tema blant rådgiverne. Da mente Helsedirektoratet og FHI at det ville være forsvarlig å la dem overnatte forutsatt at de holdt seg unna andre. Bent Høie sa klart fra om at dette ikke innebar en anbefaling om å endre reglene.

1. oktober ba departementet rådgiverne vurdere dette unntaket spesielt. Svaret kom mandag og besto av en anbefaling om å endre reglene. Men fredag ble altså saken satt på vent.

Her kan du selv lese vurderingene fra ekspertene:

Helsedirektoratets anbefaling 26. oktober.

FHIs vurdering 23. oktober.

Les også

 1. FHI mente hytteeiere i Sverige kunne få reise til egen eiendom. Helsedirektoratet og regjeringen prioriterte annerledes.

 2. Stor uenighet. Politisk hastverk. «Fem personer»-regelen kom på tvers av råd.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Helsedirektoratet
 4. Anbefaling
 5. Helse- og omsorgsdepartementet