Fikk navneliste i mai

Allerede i mai fikk Utenriksdepartementet oversikt over samtlige ansatte i den amerikanske ambassaden, inkludert SDU-enheten. Nå vil ambassaden gi norske myndigheter all informasjon.

Den amerikanske ambassaden vil samarbeide med norske myndigheter om etterforskningen.

Østfold politidistrikt etterforsker nå saken der hundrevis av nordmenn skal ha blitt overvåket og registrert i regi av den amerikanske ambassaden.

Tirsdag formiddag hadde utenriksminister Jonas Gahr Støre et timelangt møte med ambassadør Barry White om saken.

Overvåkningen ble avslørt av TV 2 og er knyttet til en såkalt Surveillance detection unit (SDU), plassert i toppetasjen i Handelsbygningen i Oslo.

Norske myndigheter hevder at de ikke har hatt kjennskap til aktiviteten, til tross for at enhetenes oppgaver ligger åpent beskrevet på amerikanske myndigheters nettsider.

I slutten av mai sendte ambassaden et brev med navn på rundt 100 ansatte ved ambassaden, inkludert nordmenn i SDU-enheten. Brevet var et svar på et spørsmål fra norske myndigheter om arbeidsgiveravgift for ambassadeansatte.

Aftenposten.no får bekreftet brevets innhold fra ambassaden og utenriksdepartementet (UD).

— Dette brevet sier ingenting om hva de ulike ansatte gjør ved ambassaden. Det er vanlig rutine at ambassadene oversender lister med navn på de lokalt ansatte, sier Ragnhild Imerslund ved UD til Aftenposten.no.

- Samarbeider fullt ut

Enheten har bestått av tidligere ansatte i politiet og Forsvaret, og har satt som oppgave å oppdage mistenkelig overvåkning av ambassadebygningen. Enheten har fulgt nøye med på blant annet demonstrasjoner og hundrevis av nordmenn er ifølge TV 2 registrert i amerikanske registre.

Les også :

Les også

Overvåker skoler og kollektivstasjoner

Etter at TV 2 avslørte leiligheten der enheten holdt til, har denne ifølge TV-kanalen blitt flyttet til et ukjent sted.

Pressetalsmann ved den amerikanske ambassaden, Timothy Moore, sier til Aftenposten.no at norske myndigheter vil få informasjonen de etterspør. Etter det Aftenposten.no forstår, vil det også innebære tilgang til identifikasjonen til nordmennene i SDU.

— Vi er rede til å samarbeide fullt og helt med norske myndigheter i denne saken, sier Moore.

Vil endre programmet, dersom det er ulovlig

— Både ambassadøren og utenriksministeren understreket på møte at det var viktig at sikkerheten ved den amerikanske ambassaden blir ivaretatt på en forsvarlig måte for ambassadens ansatte, besøkende og områder. Man ble også enige om at det var et behov for å sikre at norske myndigheter blir grundig informert av relevante amerikanske myndigheter om SDU ved den amerikanske ambassaden. Amerikanerne har tilbudt en slik orientering og vi ser nå sammen på hvordan dette best kan gjøres, uttaler Imerslund ved UD.

Ambassadøren understreket også under møtet med utenriksminister Støre at hvis det fremkommer informasjon som kan tyde på at programmet er i strid med norsk lov, så ønsker de i samarbeid med norske myndigheter å sikre at programmet er i full overensstemmelse med norske lover og regler.

Viktig del av sikkerheten

Ambassaden har foreløpig kun vært i kontakt med Utenriksdepartementet, men norsk politi vil også få opplysninger om de SDU-ansattes identitet.

— Jeg forventer at samarbeidet vil bli fullstendig og komplett, sier Moore.

VG skrev sist uke at amerikanske myndigheter gikk med på å stanse virksomheten til SDU inntil videre. Moore vil ikke kommentere om enheten er i drift. Men han fastholder likevel at enheten er en viktig del av sikkerhetsapparatet.

- Helt vanlig ansatte

— Til tross for alt rabalderet som har vært i Norge om dette, så anser den amerikanske regjeringen at SDU er ekstremt viktig for vår sikkerhet, sier Moore til Aftenposten.no.

I mai ba det norske utenriksdepartementet om en oversikt over alle ansatte ved ambassaden. I svarbrevet fikk Utenriksdepartementet 27. mai navn på rundt 100 ansatte, inkludert datoen da de ble ansatt.

— Medlemmene i SDU er helt vanlige ansatte ved den amerikanske ambassaden. De er betalt på samme måte. Noen jobber heltid, og andre er deltidsansatte, sier Moore.

- Har ikke fått utfyllende informasjon

Pressevakt i UD, underdirektør Ragnhild Imerslund, bekrefter at de i mai fikk opplysninger om alle ansatte ved den amerikanske ambassaden, også om norske ansatte, slik de rutinemessig får slik informasjon fra andre ambassader.

- Har dere fått spesifisert liste over SDU-ansatte?

— Jeg tror ikke det.

- Har dere fått opplysninger om at SDU er flyttet, og om gruppen fortsatt opererer i Norge?

— Jeg kan ikke svare på det nå. Vi hadde møte med den amerikanske ambassaden i forrige uke. Vi har bedt om informasjon om gruppen og dens virksomhet. Vi har ennå ikke fått utfyllende informasjon som besvarer disse spørsmålene, sier Imerslund.