Norge

Antarktis blir varmere

DEN ANTARKTISKE HALVØY (Aftenposten.no): Varmere vann og luft rammer nå helt vest i Antarktis. Enorme mengder is forsvinner, og nye arter etablerer seg på land og i havet.

Pingvinene er skapt for ekstrem kulde, og vil få problemer om Antarktis blir varmere. Foto: OLE MAGNUS RAPP

  • Ole Magnus Rapp
Les også

Gigantisk isfjell nærmer seg Australia

Mandag skal utenriksminister Jonas Gahr Støre og fredsprisvinner Al Gore sammen legge frem en ny rapport om verdens snø og is. Norsk Polarinstitutt har stått sentralt i arbeidet, og direktør Jan-Gunnar Winther vet at rapporten vil vekke oppsikt.

— 40 forskere fra 13 nasjoner har deltatt. Dette er den første rapporten som dekker snø og is-situasjonen for hele verden. Tidligere har bare enkelte områder blitt beskrevet.

— Vi røper ikke innholdet ennå, men vi kan si at de polare områdene vil ha en sentral betydning for den globale klimautviklingen, sier han.

Hvit topplue

Winther karakteriserer klodens is og snø som den hvite toppluen, som både hindrer kulde å komme inn, samt hindrer varme å slippe ut. Is og snø reflekterer varmen fra solen, og skal hindre at kloden varmes opp.

Antarktis har til nå blitt regnet som relativt stabil når det gjelder global oppvarming. Men nå registrerer forskerne alarmerende endringer.

En nylig fremlagt studie viser at den gjennomsnittlige lufttemperaturen på jorden har steget med 0,7 grader de siste 100 årene, har Den antarktiske halvøy blitt 2,5 grader varmere i løpet av de siste 50 år. Halvøyen som strekker seg nordover mot Sør-Amerika blir stadig mer fri for is og snø, og her etableres nye planter, insekter er registrert, og nye bakterier finner veien via havstrømmene, luften og mennesker.

— Her har vært is de siste 20 millioner år, men om dagens tempo i smeltingen fortsetter, kan her være isfritt om drøyt 10.000 år, sier den tyske glasiologen Axel Krack. Han påpeker at det meste av verdens ferskvannsreserver befinner seg i isen i Antarktis, og om dette smelter vil verdenshavene stige med ca. 70 meter.

— Dette er lite realistisk, men det pågår en smelting i Vest-Antarktis, og om isen her blir borte vil verdenshavene stige med fem meter, sier forskeren.

Dør av varme

Hurtigruteskipet ”Fram” bringer hver sommer flere tusen turister på ekspedisjon til Den antarktiske halvøy. De går i land i lune havner, og besøker pingvinkolonier og steder der blant annet nordmenn tidligere drev hvalfangst.

— Vi ser endringene, sier biolog Jean-Louis Imbs som foreleser om klima og miljø om bord i ”Fram”. Han er spesielt opptatt av situasjonen for fuglelivet.

— Pingvinene er skapt slik at de isolert seg mot kulde. De er sårbare overfor varme. Sommeren 2006 ble det målt 17 varmegrader her på halvøyen, og vi så at mange pingvinunger døde, sier han.

I en rapport som kom 1. desember i år fra den vitenskaplige komiteen for Antarktis-forskning varsles det om store endringer i ismengden i årene som kommer. Øst i Antarktis viker ismassene stabile, mens de smelter helt i vest.

Havstrømmene som går rundt kontinentet har lenge vernet Antarktis mot varmt vann nordfra. Nå har vidden i polområdet økt med 15 prosent de siste årene, og mye tyder på at varmere vannmasser nordfra presses sørover.

— Hullet i ozonlaget har vernet Antarktis mot påvirkning utenfra. Ozonhullet forsinker påvirkningen av drivhusgasser, men nå skjer det endringer også her, går det frem av rapporten.

I Antarktis ser man nå at stadig større områder er uten is og snø. Her får sollyset tak, og oppvarmingen skyter fart. Også isforholdene endrer seg. Mens det tidligere var vanskelig å komme med båt sør for den sørlige polarsirkel, 66,33 grader, er det nå mulig å ta seg inn i jomfruelige havområder som tidligere var dekket av is.

Ingenting kan tas med

Stadig flere cruiseskip arrangerer nå turer til Antarktis, og ca. 27.000 turister var i fjor i land på Sydpol-kontinentet.

Hurtigruteskipet ”Fram” tar turister fra hele verden med på ekspedisjoner til Den antarktiske halvøy. Her har temperaturen steget med 2,5 grader de siste 50 årene. FOTO: OLE MAGNUS RAPP Foto: OLE MAGNUS RAPP

— Vi ønsker å påvirke naturen her minst mulig. Derfor er det innført strenge regler for all ferdsel her, sier Karin Strand som er Hurtigrutens ekspedisjonsleder. Alle som skal i land må støvsuge sine klær og vesker. Det er ikke lov å ha med mat i land og her er røykeforbud. Man skal holde seg minimum fem meter unna pingviner og annet vilt, plastposer er forbudt.

— Ingen har lov til å ta noe med fra Antarktis, ikke en stein engang, siden denne er viktig for pingvinenes reir. Alt som kan tas tilbake fra dette fantastiske kontinentet er minner og bilder, sier hun.

Les også

  1. EU gir milliarder til klimatilpasning i u-land

  2. Gigantisk klimaregning til Afrika

  3. - Barentshavet har fått de første tegn på klimaendringer

Les mer om

  1. Klima