Norge

Nokas-dømte Betew anker dom om gjeninnsettelse

Nokas-dømte Metkel Betew anker dommen fra Oslo tingrett, som bestemmer at han skal gjeninnsettes på 16 års forvaringsdom.

Metkel Betew, som ble dømt til 16 års forvaring for Nokas-ranet, var prøveløslatt da han ble pågrepet på nytt. Her med sin forsvarer Marius Dietrichsson under rettssaken i Stavanger i 2005. Betew anker nå Oslo tingretts dom om at han skal gjeninnsettes for soning av resten av forvaringsstraffen.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

-Jeg har drøftet dommen med Betew, og dommen vil bli anket, sier forsvarer Marius Dietriechsson.

Oslo tingrett bestemte fredag at Betew skal gjeninnsettes på forvaringsdommen, etter at han ble prøveløslatt i oktober 2014. Tingretten mener det er nærliggende fare for at Betew kan begå nye alvorlige forbrytelser, som foreksempel ran.

Hensynet til samfunnets sikkerhet må veie tyngre enn Betews ønske om tilbakeføring til et normalt liv utenfor murene, mener tingretten.

-Metkel Betew har ikke gjort noe straffbart under prøveløslatelsen. Han har hatt kontakt med venner, sier forsvarer Marius Dietrichsson.

Forbud mot kontakt med kriminelle

Tingretten mente at Betew hadde brudd vilkårene for prøveløslatelse, ved at han hadde brutt forbudet mot å ha kontakt med andre kriminelle eller deres familier.

Les også

Betew blir gjeninnsatt på forvaringsdom

Det var under etterforskning og spaning på den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes at det ble oppdaget at Betew hadde utstrakt kontakt med andre kriminelle. Betew ble pågrepet og siktet for å ha planlagt ran og for narkotikaforytelser.

Les også

Fagfolk advarte mot å løslate Betew - domstolene lyttet ikke

-Har ikke gjort noe straffbart

-Vi er uenige i dommen. Betew har ikke gjort noe straffbart mens han var prøveløslatt. Han har møtt gamle venner. Det burde ikke kvalifisere til å bli satt i fengsel i flere år eller på ubestemt tid, sier advokat Marius Dietriechsson.

-Påtalemyndigheten er fornøyd med dommen fra Oslo tingrett. Det er en dom i tråd med min påstand, sier statsadvokat Tormod Haugnes ved Rogaland statsadvokatembete.

-Dommen fra Oslo tingrett om gjeninnsettelse er helt i tråd med min påstand om brudd på vilkårene, sier statsadvokat Tormod Haugnes. -Betew har hatt kontakt med 40 kriminelle, sa Haugnes under rettssaken.
Les også

Politiet ber om fortsatt varetekt for Betew og Harnes

Han har ingen kommentar til at dommen nå blir anket.

Mens statsadvokat Tormod Haugnes mente at Betew ikke var moden for prøveløslatelse, bestemte Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett at Betew skulle prøveløslates.

Strenge vilkår for prøveløslatelsen

Det ble fastsatt strenge vilkår for prøveløslatelsen. Blant annet skulle Betew melde seg jevnlig for friomsorgen, han måtte følge studier, han måtte bo i en bestemt leilighet, være inne før midnatt og han måtte ikke ha kontakt med kriminelle eller deres familier.

Betew ble arrestert i forbindelse med at den tidligere Bandidos-toppen ble pågrepet og siktet for å planlegge drap og for narkotikaforbrytelser.

Omfattende spaning, rom- og telefonavlytting avdekket at Betew hadde møtt 40 kriminelle, blant dem en rekke av Norges tyngste kriminelle med lange rulleblad og lange fengselsopphold bak seg.

Les også

  1. Aktor: - Metkel Betew er ikke klar for samfunnet

Les mer om

  1. Ran