Opp mot 40 prosent av smålaks dør av lakselus

Over 40 prosent av smålaksen som vandrer ut fra enkelte elver på Vestlandet for å beite i havet, dør av lakselus.

Et slep på 3000 lakseyngel er på vei ut fra Bolstadfjorden og gjennom fjordsystemet med flere oppdrettsanlegg, før fisken slippes nærmere beiteområdene i havet.

(Bergens Tidende): Det viser et nytt arbeid Havforskningsinstituttet i Bergen har gjennomført. Her tas helt nye modeller i bruk for å analysere hvor mye villfisk som dør, og hvilke elver laksen som svømmer i sjøen kommer fra.

Hvordan lus fra oppdrettsanlegg på kysten påvirker villaksen, er det store, betente temaet for oppdrettsindustrien og forvaltningen av den ville lakse- og sjøørretbestanden.

Les hele saken med abonnement