Dette må du vite om Oslopakke 3

Etter tøffe og langvarige forhandlinger, ble partene i et siste forhandlingsmøte søndag enig om E18-utvidelse og et løft for kollektivtrafikken i Oslo-området.

Kø på E18 på vei inn til Oslo er ikke et ukjent fenomen for mange bærumsbeboere.

E 18 utvides:

 • Dagens vei utvides, men prosjektet blir slankere og mindre omfattende enn planlagt.
 • E 18 utvides i første omgang mellom Lysaker og Strand.
 • Det blir i alt tre lokk over E18 på denne strekningen: Ett ved Lysaker, ett ved dagens bro over veien ved Strand, og ett ved Stabekk, der Bærumsdiagonalen kommer på og det blir ny og enklere vei ut til Fornebu.
 • Oppå lokket blir det en lokalvei.
 • Innover mot Oslo blir det fem felt: to vanlige bilfelt, ett vekslingsfelt, ett bussfelt og en egen sykkelvei.
 • Høviktunnelen skyves til del to av planen, da man skal se på strekningen Strand-Sandvika. Man er enig om at "intensjonen for den planlagte veien skal oppfylles", men det vil ikke bli klart før tidligst i 2019 hvordan veien skal endres.
Les alt om Oslopakke 3

Bærumsdiagonalen kommer:

 • Etter å ha vært planlagt i mange år, kommer nå den såkalte Bærumsdiagonalen eller Gjønnesdiagonalen.
 • Tunnelen skal samle trafikk som i dag går på mindre lokalveier i Bærum, og føre bilister fra Bekkestua og Gjønnes ned til E18.
Måtte ha voksenopplæring først: MDG har liten erfaring med forhandlinger som E18-forhandlingene. Det har de andre partiene fått merke.
Med ny T-bane til Fornebu, nytt sikrings- og signalanlegg og en ny T-bane tunnel gjennom sentrum, blir det betydelig bedre hverdag for mange av dem som tar banen hver dag.

Bedre kollektivtrafikk:

 • Fornebubanen skal bygges, og skal etter planen stå ferdig i 2024.
 • Samtidig skal nytt sikrings- og signalanlegg i T-banetunnelen under Oslo være klart. Det vil øke kapasiteten på T-banenettet, ettersom flere tog kan kjøre gjennom tunnelen.
 • I 2028 skal en ny T-banetunnel gjennom sentrum stå klar.
 • Ahusbanen skal hete Romeriksbanen. Den skal bygges i flere etapper og blir ferdig vesentlig senere enn Fornebubanen.
 • Lysaker blir en større kollektivterminal. Meningen er at mange busser som i dag kjører inn til Oslo skal stoppe her, slik at passasjerene kan ta tog eller T-bane til sentrum.
Her er det planlagt at Fornebubanen skal bygges.
Bærumsordføreren om Oslopakke 3-avtalen: - For lenge å vente åtte år på Fornebubanen

Økte bomsatser

Partene ser ut til å være enige om nye bompengetakster:

 • Elbiler skal måtte betale 10 kroner for å passere bomringen i rushtiden fra 2018, og muligens 30 kroner i rushen fra 2020. Ellers i døgnet passerer de gratis, og kan fortsatt bruke bussfilene i rushtiden.
 • Bomringetaksten økes fra 32 til 34 kroner i år.
 • I 2017 vil flere måtte betale når de kommer inn vestfra. Dieselbiler 58 kroner, bensinbiler 53 kroner. (I Bærumsbommen: 16 kroner).
 • Det kan komme krav om å måtte betale bomavgift både inn og ut av Oslo på E18.