Det var rekordmange som kontaktet sentre mot incest og seksuelle overgrep i fjor

Flere enn 38.000 henvendte seg til sentre mot incest og seksuelle overgrep i fjor. Det er det høyeste antallet som noen gang er registrert.

– At det har vært flere henvendelser til sentrene enn noen gang, sier mye om behovet for dette tilbudet, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir).

– Sentrene har gjort en god jobb med å opprettholde et svært viktig tilbud gjennom et vanskelig år, sier Mari Trommald. Hun er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Vi vet at mange andre tjenestetilbud har vært stengt eller redusert. Det er fint å se at sentrene har strukket seg langt i å gi hjelpen de utsatte og pårørende trenger, sier Trommald.

Hun påpeker at mange kan ha hatt særlig behov for hjelp og støtte under pandemien.

Det var noe nedgang i antallet som oppsøkte sentrene fysisk, sammenlignet med andre år. 3136 personer besøkte de 22 sentrene i 2020. Dette inkluderer alle som deltar på aktiviteter. Over halvparten av de 38.359 henvendelsene kom over telefonen.

Ingen av sentrene oppgir at smitteverntiltak i stor grad hindret dem i å hjelpe brukerne. 80 prosent av dem som oppsøkte senteret, var selv utsatt for overgrep, mens 16 prosent var pårørende.

De ferske tallene er innhentet av Sentio på oppdrag for Bufdir.

Det største senteret ligger i Vestfold. Det drifter den døgnåpne hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte. Den dekker hele landet og er et tilbud for brukere av andre sentre utenom deres åpningstid.

Senteret i Vestfold mottok 17.973 henvendelser i 2020. Det nest største senteret var Nok. Hamar. Det fikk 2237 henvendelser.

For 15 prosent var far overgriperen

  • Flertallet av brukerne var utsatt for overgrep begått av en person de hadde en nær relasjon til. Bare 16 prosent hadde vært utsatt for overgrep fra en ukjent person.
  • For 15 prosent var overgriperen far. For 4 prosent av brukerne var det mor.
  • 7 prosent oppga at overgriperen var stefar.
  • 18 prosent var utsatt for overgrep fra ektefelle, partner eller kjæreste.
  • De fleste brukerne av sentrene i 2020 var kvinner: 84 prosent mot 15 prosent menn.
  • Totalt mottok sentrene 38.359 henvendelser i fjor.
  • Mange utsatte svarte at overgrepene startet i ung alder og varte over en lengre periode.

Menn bruker tid på å oppsøke hjelp

Kjønnsfordelingen har vært forholdsvis stabil over tid. De utsatte mennene som brukte sentrene, hadde høyere gjennomsnittsalder enn kvinnene. Nesten halvparten av disse ble utsatt for overgrep første gang da de var i alderen 7–13 år.

Utsatte for seksuelle overgrep bruker ofte lang tid før de makter å fortelle om overgrepene og søke hjelp.

Tallene tyder på at det vanligvis tar lengre tid for menn å oppsøke hjelp. De mannlige brukerne hadde en snittalder på 37 år. De kvinnelige brukerne var i gjennomsnitt 33 år. Det var også mindre vanlig for mennene enn kvinnene å ha blitt utsatt for et enkeltstående overgrep.

Færre enn hver femte mann oppga å ha anmeldt forholdet. De fleste brukerne hadde vært utsatt for mannlig overgriper. Det gjaldt 98 prosent av kvinnene og 78 prosent av mennene.