Stor streikevilje blant lærere – skoler over hele landet rammes

Rundt 180 skoler rammes av Unio-streiken. Streikeviljen er større enn på årevis, ifølge forbundsleder.

Skoler for alle alderstrinnene rammes av streik etter at det ikke ble enighet mellom Unio og KS torsdag morgen.

Meklingen førte ikke fram mellom Unio og KS, og dermed tas over 7.000 kommunale ansatte, svært mange av dem lærere, ut i streik fra torsdag.

Nærmere 180 barne-, ungdoms- og videregående skoler rammes av streiken. I tillegg omfattes også rundt 35 barnehager av streiken. Nøyaktig hvor mange elever og barnehagebarn som omfattes, er ukjent.

Unio: For stor avstand

Unio peker på at lønnstilbudet som lå i skissen fra mekleren, var altfor dårlig, og at avstanden mellom Unio og KS ble for stor.

– Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

– Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Det avviser Handal, som mener KS burde ha gitt en større ramme enn 2,8 prosent til Unios medlemmer.

– Frontfagsmodellen gir rom for å prioritere noen grupper i enkeltår. Det er fullt mulig, påpeker han overfor NTB.

Høy streikevilje

I Ålesund omfattes sju ungdomsskoler og seks videregående skoler av streiken.

Det er beklagelig at streik må brukes som virkemiddel, men arbeidergiver har ansvaret, sier leder Ina Margrethe Enoksen i utdanningsforbundet i Ålesund.

– Jeg tror streikeviljen ikke har vært så stor som den er nå, på veldig mange år. Folk er veldig klare. Det er en stor kampvilje, og medlemmene våre har sagt veldig tydelig ifra, sier hun til NRK.

– Hvis vi skal ta vare på eldre og syke og gi en god oppvekst og utdanning til barn og unge, så må rekrutteringen bli bedre. For at den skal bli bedre, så må lønna opp, så KS må ta det samfunnsproblemet på alvor og komme med et mer anstendig tilbud, sier Enoksen.

9.000 elever berørt i Bergen

I Bergen er det først og fremst skoler som rammes av streiken. Om lag 9.000 skoleelever berøres, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Vi anbefaler elever og foresatte å gå inn på nettsidene til den enkelte skole for å få oppdatert informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Eva Hille.

– Vi vil nå kartlegge konsekvensene for de andre tjenesteområdene i kommunen, sier hun.

Det er altså ansatte som er organisert i Unio som tas ut i streik, mens lærere og ansatte som er organisert i LO, YS og Akademikerne ikke tas ut ettersom disse kom til enighet med KS om en ramme på 2,8 prosent.

Muntlig eksamen står i fare

Dersom streiker varer ut i juni, kunne det skape trøbbel for gjennomføringen av muntlig eksamen mange steder.

I Rogaland er tolv videregående skoler berørt av streiken, og den første muntlige eksamenen skulle vært holdt rundt 8. juni.

Flere, blant annet en rekke fylkesordførere, har tatt til orde for at årets muntlig eksamen avlyses i år fordi det blir for krevende å gjennomføre.

Torsdag formiddag hasteinnkalte kunnskapsminister Guri Melby til et pressetreff og fortalte at muntlig eksamen blir avlyst i hele landet.

Denne streiken er nok en god grunn til å avlyse muntlig eksamen, mener Edvard Udnæs i Elevorganisasjonen.