Norge

Regjeringen vil innføre koronasertifikat - kan være på plass i midten av juni

– Koronasertifikat innenlands vil i første omgang være aktuelt ved offentlige arrangementer, cruise og andre «pakketurer», sier helseminister Bent Høie (H).

Regjeringen holdt pressekonferanse fredag formiddag om nye lettelser i koronatiltakene.
  • Gunnar Thorenfeldt
    Journalist

Regjeringen fremmet fredag en proposisjon for Stortinget om «midlertidige endringer i smittevernloven med rettslig grunnlag for koronasertifikat». Det fortalte de på en pressekonferanse om nye koronalettelser.

Dette vil åpne for et eget sertifikat som kan brukes av dem som har immunitet etter gjennomgått koronasykdom, eller som er vaksinert.

– Bruk av koronasertifikat innenlands vil i første omgang være aktuelt ved offentlige arrangementer, cruise og andre «pakketurer» slik Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt. Vi vurderer også om det er aktuelt å bruke sertifikatet på andre områder og i kommuner som har strengere tiltak enn de nasjonale tiltakene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Regjeringen har bedt etatene vurdere om det er mulig å ta i bruk koronasertifikatet på et tidligere tidspunkt enn trinn tre i gjenåpningen på flere områder, og bedt dem vurdere å åpne for lokal bruk.

Et norsk system skal være på plass i første halvdel av juni. EUs system skal være klart i juli, opplyste Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på en pressekonferanse fredag.

Ikke i arbeidslivet

I proposisjonen så understreker regjeringen at det ikke vil bli aktuelt å bruke koronasertifikatet i arbeidslivet.

«Flere høringsinstanser reiser spørsmålet om koronasertifikatet bør benyttes i
arbeidsforhold. Både arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner uttrykker skepsis til dette, og henviser blant annet til arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. Arbeidsmiljøloven begrenser hva slags opplysninger en arbeidsgiver kan kreve og hva slags helseundersøkelser som kan kreves», skriver de.

Dette er råd regjeringen har tatt til følge:

«Departementet mener at det vil være lite aktuelt å bruke koronasertifikatet i
arbeidsforhold (...) Det er heller ikke ytret et særlig ønske fra hverken arbeidsgivere eller arbeidstagere om en slik bruk».

Raskere gjenåpning

– Regjeringen mener at koronasertifikatet vil kunne legge til rette for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Det kan bidra til en raskere gjenåpning nasjonalt, sier Høie i pressemeldingen.

Bruk av koronasertifikat skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for restriksjoner. Også EU-regelverket skal være tidsmessig avgrenset. Det er opp til hvert enkelt land å bestemme nasjonal bruk.

– Den første versjonen av det norske koronasertifikatet finnes allerede på helsenorge.no. Sertifikatet viser testresultat og om du er vaksinert mot korona. Det arbeides nå med å videreutvikle dette til et koronasertifikat i tråd med EUs rammeverk. Koronasertifikatet må fungere både innenfor og utenfor landets grenser, sier Høie.

Les mer om

  1. Koronaviruset