Norge

Stoltenberg: - Viktig at politiet nå finner ut hva som faktisk har skjedd

Jens Stoltenberg har full tillit til at saken blir etterforsket på en riktig måte.

  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Les også: Statsminister Jens Stoltenberg sier til NRK at Forsvarsdepartementet har bedt politiet finne ut om det har skjedd noe ulovlig i denne saken. — Det er viktig at politiet nå finner ut hva som faktisk har skjedd, sier statsministeren til onsdag kveld. Stasministeren sier til han har full tillit til at saken blir etterforsket på en riktig måte.

- Kripos mistenker lovbrudd

Kripos legger lokk på sin etterforskning av Forsvarets sikkerhetstjeneste. Informasjonssjef i Kripos, Pia Solhaug, henviser til Det nasjonale statsadvokatembetet, som nå leder etterforskningen: - Jeg kan bekrefte at vi i dag foretok en ransaking på Jørstadmoen ved Lillehammer og gjorde enkelte beslag. Men ingen personer er foreløpig siktet i saken, sier statsadvokat Petter Mandt til Aftenposten.no. Men Mandt vil hverken svare på når, hvor eller i hvilket omfang de påståtte ulovlighetene skal ha skjedd. - Det er disse spørsmålene vi nå søker svar på. Men for å sette i gang en etterforskning holder det med en mistanke om at noe ulovlig har skjedd. Når vi nå har valgt å bruke tvangsmilder, som en ransaking er, må det være

  • sannsynlighetsovervekt,
  • altså mer en femti prosent sannsynlig, at det har skjedd ulovligheter, sier Mandt.

- Sjekket datautstyr

– Forsvaret og Forsvarsdepartementet har gjennomført en grundig gjennomgang av direktiv og fullmakter for Forsvarets sikkerhetstjeneste, sier sjefen for Forsvarsstaben, viseadmiral Jan Eirik Finseth. – I denne forbindelse har datasikkerhetsavdelingen ved Forsvarets sikkerhetstjeneste gjort oppmerksom på at det har forekommet overvåking av datatrafikk på militære sambandslinjer. Dette forholdet er av en slik karakter at politiet ble bedt om å etterforske om noe av dette kan være ulovlig, kommenterer Finseth. Det var i forbindelse med denne etterforskningen at politiet onsdag 10. juni undersøkte datautstyr ved Forsvarets sikkerhetstjeneste sin datasikkerhetsavdeling på Jørstadmoen ved Lillehammer, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Les også

  1. Kripos etterforsker Forsvarets sikkerhetstjeneste