Norge

Barnefamilier får 40.000 kroner i rentekutt

Yngre par får styrket økonomien med 30.000-40.000 kroner i år på grunn av de store rentekuttene. Forbruksmulighetene øker kraftig.

Hege Nordal (t.h.) og forloveden tilhører vinnergruppen i kjølvannet av Norges Banks kraftige rentekutt. Her med datteren Julie og venninnen Kari Torgersen.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Les også:


— Vi feirer rentekuttene med bryllup i august. Ringene er allerede i boks.

Hege Nordal (28) drikker kaffe latte i solen på Olaf Ryes plass i Oslo sammen med venninen Kari Torgersen (29). Tre måneder gamle Julie ligger i barnevognen. Finanskrisen er langt unna.

Nordal og forloveden tilhører vinnergruppen i kjølvannet av Norges Banks kraftige rentekutt.

Par med yngste barn på fem år eller yngre vil i gjennomsnitt få styrket familieøkonomien med hele 40.000 kroner etter skatt i år.

For første gang er det nå mulig å lage detaljerte anslag over hvordan de store rentekuttene i år og neste år slår ut for ulike familietyper.

Aftenposten har laget anslagene på grunnlag av ferske 2007-tall i inntektstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Denne statistikken har tall for gjeld og bankinnskudd ned til minste krone i alle de drøyt 2 millioner norske familiene, inklusive de som bor alene.

For Nordal har rentekuttene gitt konkrete resultater.

- Vi har nettopp kjøpt oss treroms leilighet til nesten 2,4 millioner kroner på Rosenhoff. I fjor leide vi, men rentenedgangen gjør at det nå lønner seg for oss å eie vår egen leilighet, sier hun.

Lånet ble tatt opp i Orkdal Sparebank til 4,2 prosent rente.

«Par med yngste barn på fem år eller yngre vil i gjennomsnitt få styrket familieøkonomien med hele 40.000 kroner etter skatt i år.»

Vinner

Par med større barn og yngre par uten barn kommer også godt ut av rentekuttene.

Slike familier vil i gjennomsnitt få 30.000 kroner eller mer å rutte med til forbruk eller sparing i år.

Pensjonistene er den eneste gruppen som i gjennomsnitt har mer penger i banken enn de har i lån.

Par der eldste person er over 67 år taper i gjennomsnitt rundt 10.000 kroner neste år, regnet etter skatt.

Forutsetningen er at Norges Banks varslede rentekutt på 3,5 prosentenheter fra i fjor til i år blir gjennomført, og at disse kuttene når frem til alle innskudd og lån.

Hvem er sentralbanksjef? Få svaret i vår rente-quiz!

Rentemøte

I morgen er det duket for nytt kutt i Norges Banks styringsrente.

Åtte sjeføkonomer Aftenposten har vært i kontakt med er nesten enstemmige i at kuttet blir på 0,5 prosentenheter.

Hvis denne spådommen slår til, kommer styringsrenten ned i 1,5 prosent.

Så lav har den ikke vært noen gang etter at sentralbanksjef Svein Gjedrem fra 1999 begynte å sette renten for å holde stabil prisvekst over tid.

Grunnen til den lave renten er åpenbar: Verden rundt kutter sentralbankene sine styringsrenter for å motvirke den kraftigste nedturen i økonomien siden den store depresjonen i 1930-årene.

De store rentekuttene omfordeler milliarder mellom ulike grupper av familier.

Penger i bank

SSB-tallene for 2007 er oppjustert til 2008-anslag av Aftenposten.

Bildene av gjeldstyngede barnefamilier og pensjonister med bankkontoen full av penger, stemmer ikke uten videre. Par med yngste barn under 17 år har i gjennomsnitt rundt 270.000 kroner i banken, viser anslagene. Og pensjonistene er på langt nær gjeldfrie. I gjennomsnitt har hvert par uten hjemmeboende barn, der eldste person er over 67 år, i gjennomsnitt drøyt 300.000 kroner i gjeld.

Hvor får du best rente? Sjekk vårt rentebarometer her.

Titalls milliarder

I sum får norske familier styrket sin økonomi med rundt 30 milliarder kroner etter skatt fra i fjor til i år.

Husholdningenes samlede gjeld i Norge og utlandet var knapt 1900 milliarder kroner ved utgangen av 2008. Samlede bankinnskudd var drøyt 700 milliarder kroner.

Midt i finankrise og andre kriser er det gode tider nettopp for dem som har trygg jobb. Som lærer ved den katolske St. Sunniva-skolen i Oslo, skulle Nordal være sikker.

— Uten trygge jobber hadde vi ikke turt å ta opp lån, sier hun.

Norges Bank holder rentemøte onsdag førstkommende. Følg med på Aftenposten.no/pengenedine

Interessert i artikler om personlig økonomi?

Les også

  1. Følg oss her!

  2. Rentekutt til sparing

  3. Nå skal vi låne mer

  4. Rente er viktigst når vi velger bank

F.v.: Kari Torgersen, Julie og Hege Nordal.
TRYKK FOR STØRRE GRAFIKK
TRYKK FOR STØRRE GRAFIKK
TRYKK FOR STØRRE GRAFIKK