Norge

Barnefamilier får 40.000 kroner i rentekutt

Yngre par får styrket økonomien med 30.000-40.000 kroner i år på grunn av de store rentekuttene. Forbruksmulighetene øker kraftig.

Hege Nordal (t.h.) og forloveden tilhører vinnergruppen i kjølvannet av Norges Banks kraftige rentekutt. Her med datteren Julie og venninnen Kari Torgersen. Foto: SVEIN ERIK FURULUND

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

Les også:


— Vi feirer rentekuttene med bryllup i august. Ringene er allerede i boks.

Hege Nordal (28) drikker kaffe latte i solen på Olaf Ryes plass i Oslo sammen med venninen Kari Torgersen (29). Tre måneder gamle Julie ligger i barnevognen. Finanskrisen er langt unna.

Nordal og forloveden tilhører vinnergruppen i kjølvannet av Norges Banks kraftige rentekutt.

Par med yngste barn på fem år eller yngre vil i gjennomsnitt få styrket familieøkonomien med hele 40.000 kroner etter skatt i år.

For første gang er det nå mulig å lage detaljerte anslag over hvordan de store rentekuttene i år og neste år slår ut for ulike familietyper.

Aftenposten har laget anslagene på grunnlag av ferske 2007-tall i inntektstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Denne statistikken har tall for gjeld og bankinnskudd ned til minste krone i alle de drøyt 2 millioner norske familiene, inklusive de som bor alene.

For Nordal har rentekuttene gitt konkrete resultater.

- Vi har nettopp kjøpt oss treroms leilighet til nesten 2,4 millioner kroner på Rosenhoff. I fjor leide vi, men rentenedgangen gjør at det nå lønner seg for oss å eie vår egen leilighet, sier hun.

Lånet ble tatt opp i Orkdal Sparebank til 4,2 prosent rente.

«Par med yngste barn på fem år eller yngre vil i gjennomsnitt få styrket familieøkonomien med hele 40.000 kroner etter skatt i år.»

Vinner

Par med større barn og yngre par uten barn kommer også godt ut av rentekuttene.

Slike familier vil i gjennomsnitt få 30.000 kroner eller mer å rutte med til forbruk eller sparing i år.

Pensjonistene er den eneste gruppen som i gjennomsnitt har mer penger i banken enn de har i lån.

Par der eldste person er over 67 år taper i gjennomsnitt rundt 10.000 kroner neste år, regnet etter skatt.

Forutsetningen er at Norges Banks varslede rentekutt på 3,5 prosentenheter fra i fjor til i år blir gjennomført, og at disse kuttene når frem til alle innskudd og lån.

Hvem er sentralbanksjef? Få svaret i vår rente-quiz!

Rentemøte

I morgen er det duket for nytt kutt i Norges Banks styringsrente.

Åtte sjeføkonomer Aftenposten har vært i kontakt med er nesten enstemmige i at kuttet blir på 0,5 prosentenheter.

Hvis denne spådommen slår til, kommer styringsrenten ned i 1,5 prosent.

Så lav har den ikke vært noen gang etter at sentralbanksjef Svein Gjedrem fra 1999 begynte å sette renten for å holde stabil prisvekst over tid.

Grunnen til den lave renten er åpenbar: Verden rundt kutter sentralbankene sine styringsrenter for å motvirke den kraftigste nedturen i økonomien siden den store depresjonen i 1930-årene.

De store rentekuttene omfordeler milliarder mellom ulike grupper av familier.

Penger i bank

SSB-tallene for 2007 er oppjustert til 2008-anslag av Aftenposten.

Bildene av gjeldstyngede barnefamilier og pensjonister med bankkontoen full av penger, stemmer ikke uten videre. Par med yngste barn under 17 år har i gjennomsnitt rundt 270.000 kroner i banken, viser anslagene. Og pensjonistene er på langt nær gjeldfrie. I gjennomsnitt har hvert par uten hjemmeboende barn, der eldste person er over 67 år, i gjennomsnitt drøyt 300.000 kroner i gjeld.

Hvor får du best rente? Sjekk vårt rentebarometer her.

Titalls milliarder

I sum får norske familier styrket sin økonomi med rundt 30 milliarder kroner etter skatt fra i fjor til i år.

Husholdningenes samlede gjeld i Norge og utlandet var knapt 1900 milliarder kroner ved utgangen av 2008. Samlede bankinnskudd var drøyt 700 milliarder kroner.

Midt i finankrise og andre kriser er det gode tider nettopp for dem som har trygg jobb. Som lærer ved den katolske St. Sunniva-skolen i Oslo, skulle Nordal være sikker.

— Uten trygge jobber hadde vi ikke turt å ta opp lån, sier hun.

Norges Bank holder rentemøte onsdag førstkommende. Følg med på Aftenposten.no/pengenedine

Interessert i artikler om personlig økonomi?

 1. Les også

  Følg oss her!

 2. Les også

  Rentekutt til sparing

 3. Les også

  Nå skal vi låne mer

 4. Les også

  Rente er viktigst når vi velger bank

F.v.: Kari Torgersen, Julie og Hege Nordal. Foto: SVEIN ERIK FURULUND

TRYKK FOR STØRRE GRAFIKK

TRYKK FOR STØRRE GRAFIKK

TRYKK FOR STØRRE GRAFIKK