Lover pendlerne kompensasjon

Kleppa lover ny kompensasjonsordning for pendlere som topper NSBs eget forslag.

Magnhild Meltveit Kleppa har gode refusjonsforslag for pendlerne i ermet. FOTO: OLAV OLSEN

Aftenposten skrev lørdag at NSB foreslår å gi togreisende med månedskort 8 kroner og 33 øre i kompensasjon dersom toget er mer enn én time forsinket.

Dersom toget er mer enn to timer forsinket, foreslår NSB å gi 16 kroner og 66 øre i kompensasjon til pendlerne.

Forslaget vekker sterke reaksjoner. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er ikke imponert over NSBs forslag.

— Jeg synes at forslaget de kommer med ikke er godt nok. Det holder rett og slett ikke.

Hun lover nå å sørge for en bedre ordning og har satt i gang et arbeid som vil toppe NSBs forslag.

- Jeg har som ambisjon å få til en refusjonsordning for pendlere som er klart bedre enn både NSBs forslag og EUs forslag.

- Så det du sier er at ditt forslag vil bli klart bedre i kroner og øre?

- Ja, det vil det bli.

Samferdselsministeren vil ikke gi noen konkrete detaljer om den nye kompensasjonsordningen, men understreker at saken vil bli avklart snarest.

Regner NSB-støtte

— Jeg ble svært overrasket da jeg kom inn i departementet og oppdaget at det i dag ikke finnes ordninger som omfatter månedskort-pendlere. Situasjonen er mest akutt for dem. Derfor er dette en sak som skal avklares med det aller første, sier Meltveit Kleppa lørdag til aftenposten.no.

Meltveit Kleppa tar det som en selvfølge at dersom departementet går inn for en ordning som er bedre enn NSBs forslag, vil NSB vil stille opp for dette forslaget.

— Jeg har satt i gang et arbeid med en helhetlig og forutsigbar refusjonsordning. Det gjenstår noen praktiske sider som må avklares før vi kan gå ut med detaljene, sier hun.

EU med ny forordning

I over et år har norske myndigheter grublet på hva slags krav til kompensasjon forsinkede togkunder skal ha. Grunnen er at en ny EU-forordning gjør krav på plass i norsk lov.

Det er ingen tvil om at reisende skal få penger tilbake ved store forsinkelser, noe de ikke får i dag. Det er også klart at kravene til kompensasjon skal ligne på flyselskapenes.

Folk skal tilbys mat, drikke og eventuelt overnatting når det er nødvendig.

Dette er mest aktuelt for passasjerer på langdistansetog, men det skal gjelde for alle togpassasjerer.

- Jeg ser det som utenkelig at vi ikke klarer å forbedre oss på dette feltet og følge opp forordningen fra EU, sier samferdelsmnisteren.

- Lite gjennomtenkt

Forbrukerombudet er lite fornøyd med forslaget fra NSB om å dele ut småpenger til pendlere som har stått en time på perrongen. Er forsinkelsen på en time eller mindre skal ikke folk få ett øre. Det synes Forbrukerombudet er for galt.

– Jeg antar at folk ikke synes dette er en tilfredsstillende kompensasjon. Det virker litt ugjennomtenkt. Derfor har vi bedt NSB tenke seg om en gang til, sier avdelingsdirektør Gry Nergård i Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet foreslår kompensasjon som følger jernbanens månedlige punktlighetsstatistikk. Hvis bare 73 prosent av togene på Drammensbanens har vært i rute, skal kunden få tilbake 27 prosent av prisen for månedskortet.

For desember ville det gitt en tilbakebetaling på 398,50 kroner, av månedskortprisen på 1476 kroner.

Forbrukerombudet reagerer på at NSB ikke vil utbetale noe hvis forsinkelsene er mindre enn 60 minutter. Ombudet foreslår at kundene får tilbake en prosentvis andel av prisen for et månedskort som tilsvarer det prosentvise antall tog som ikke var i rute.

En provokasjon

Informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby understreker at det NSB har lagt fram, kun er et forslag.

– Vi er i en prosess, og dette er ikke avgjort, sier han til NTB.

Andre nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, mener NSBs forslag er «latterlig».

– Dette er på mange måter en provokasjon. Betyr det at en time av en pendlers tid er verdt 8 kroner? spør han.

Han tror mange ikke vil gidde å ta ut disse 8 kronene, og viser til at flyselskapene har gode kompensasjonsordninger for sine passasjerer når flyene er forsinket.

– Forslaget fra NSB må forbedres kraftig, sier Hoksrud til NTB.