Norge

Krangler om Jesu liv, død og oppstandelse

Dødehavsrullene sies å være det viktigste arkeologiske tekstfunn på 2000 år, og har skapt dyp teologisk strid om Bibelens sanne budskap. I dag er det 60 år siden de første bokrullene ble funnet.

  • Forf>
  • <forf>torill Nordeng <

Mytene som er spunnet rundt de gamle jødiske skriftene, har fascinert og forarget. Nå er det på tide at de legges døde, mener forskere som har hatt tilgang til bokrullene.* Jesus døde ikke på korset.* Han etterlot seg trolig tre barn, giftet seg og skilte seg fra Maria Magdalena.* Etterkommere etter Jesus levde i Sør-Frankrike, i den lille byen Rennes-le-Château.Påstandene kommer fra kritikere som den jødiske professoren Robert Eisenman, den australske professoren Barbra Thiering og hennes forfatterkollega Michael Baigent fra New Zealand. Historien fra Det nye testamente må radikalt omskrives, hevdes det. Hovedtesen er at den katolsk ledede forskergruppen som inntil 1991 "satt" på skrift-rullene, bevisst motsatte seg offentliggjøringen av hele materialet av frykt for at innholdet skulle forstyrre den tradisjonelle kristne forståelse om Jesu liv, død og oppstandelse.Torleif Elgvin, 1.-amanuensis i bibelfag og jødiske studier ved Høgskolen i Staffeldts gate i Oslo, avviser på det mest bestemt slike teorier, som oppfattes som konspirasjonsteorier.Han er eneste innvidde skandinav blant 65 eksperter som har fått tilgang til de nesten 1000 bokrullene som er skrevet på garvet skinn, papyrus og på to kobberruller. Noen godt bevart, andre bare fragmenter.

Flaks.

Det var en genuin interesse, hardt arbeid, flaks og den rette veileder som førte Torleif Elgvin inn i Dødehavsrullenes labyrint. Han bevrer fortsatt når han setter seg til mikroskopet i Jerusalem og tar de minste fragmenter fra så gamle skrifter i øyesyn. Staver seg frem på hebraisk, arameisk og gresk.— Det gjør meg ydmyk og beæret å få være med på dette, sier han til Aftenposten.Hans veileder er jødiske Emanuel Tov, som siden 1991 har hatt hovedansvaret for publiseringen av skriftene.- Og vi dødehavsrullforskere er ikke noen lukket klan. Vi er jøder, katolikker og protestanter, troende og agnostikere. Vi er uenige om mange detaljer, men står samlet mot radikale tolkninger som rokker ved Det nye testamentes berettigelse. - Hva er budskapet i bokrullene?- Mange skrifter vitner om at esseerne mente deres jødiske trosretning var Guds utvalgte, og at esseerne skulle sørge for at folk og verden radikalt fornyes når endetiden kommer, og Gud skaper verden på nytt.- Hva har rullene lært dere?- At bøkene i Det gamle testamente ikke var fiks ferdig vedtatt og akseptert eller entydig i formen før omkring 70 år etter Kristi fødsel. Det var heller ikke enighet om hvor mange bøker som skulle innlemmes i den jødiske samling av hellige skrifter, det som vi kaller Det gamle testamente. - Bokrullene har lært oss at jødedommen frem til Jesu tid var mer mangfoldig enn man tidligere trodde. De gir større innsikt i jødisk tro og håp, og indirekte nytt lys over Jesu liv og de første kristne. - Men siden ingen av skriftene er forfattet etter at Jesus sto frem, har de ingen referanser til ham eller andre skikkelser fra Det nye testamente. Skikkelser som døperen Johannes, Paulus eller Jesu bror Jakob.Elgvin legger til: - Noen få skrifter omtaler personer fra esseersamfunnets første tid under dekknavn, men forskerne plasserer disse skikkelsene en gang i tiden mellom år 170 og 80 f. Kristus.Dateringer er basert på C-14 analyser av skinnrullene, håndskriftutviklingen på den tiden og på idéhistorisk innordning av skriftene.

Mytedannelse.

— Hvordan oppsto så myten om at Den katolske kirke ville undertrykke det den skulle se på som farlige skrifter, som ville rokke ved troen den er tuftet på?- De fleste skriftene var i hendene på forskere i Øst-Jerusalem, flere av dem katolikker. Fra 1955 til 1991 fikk de gitt ut bare en tredjedel av materialet. Mange trodde de hadde noe å skjule. - Og det skjulte lokker frem fantasien? - Det kan man si. Noen mener Det nye testamente er en dårlig dekkhistorie, og dessuten ligger det store penger i bestselgere om Jesu liv, den hellige gral og det hellige blod.- Kirken har ingen ting å frykte fra Dødehavsrullene. Men en trangsynt ortodoks jødedom kan ha grunn til det, siterer Elgvin sin veileder Emanuel Tov.- Hvorfor det?- Detter er ikke et kristent, men et jødisk bibliotek, og bokrullene viser at jødedommen den gang var langt mer mangfoldig enn synagogen har hevdet.- Hva tror du den hellige gral er for noe?- Legenden om nattverdsbegeret fra Jesu siste måltid. Rett og slett begeret han drakk vin av. Det var først i Middelalderen, lenge etter at Dødehavsrullene var skrevet, at jakten på gralen tok av.

PS. Visste du at Jakob er fetter til Jesus for katolikkene og helbror eller halvbror for jøder og protestanter? Begge hadde Maria og Josef som verdslige foreldre, men siden Maria for katolikkene forble jomfru, kunne hun ikke ha flere barn enn Jesus, som var Guds sønn. For andre er de fire å anse som en vanlig kjernefamilie, med hel- eller halvsøsken.

Dødehavsrullene består av tusenvis av fragmenter. I 60 år har skrifteksperter jobbet med oversettelser - og de er langt fra ferdige.
Torleif Elgvin, 1.-amanuensis i bibelfag, er eneste skandinav som har fått studere Dødehavsrullene på nært hold.