Foreslår stemmerett for 12-åringer

Valgforsker Frank Aarebrot hyller prøveprosjektet som gir stemmerett til 16-åringene i Grimstad og Mandal. Han mener 12-åringene bør få stemmerett

10-klassingene får et innblikk i hvordan brannstasjonen drives av utrykningsleder Trygve Gundersen. Hvor mye penger stasjonen får, avhenger av lokalpolitikken og hvem som styrer. Foto: Jarle R. Martinsen
  • Jarle R. Martinsen

– Befolkningen i Norge blir eldre og eldre. Dermed får vi en skjevhet i stemmemassen som i sterkere grad domineres av eldre mennesker. Det tar partiene hensyn til og overbyr hverandre ved hvert valg i eldreomsorg, sier Aarebrot til fvn.no.

Han mener at ved å senke stemmeretten helt ned til 14 år og kanskje 12 år, vil man få en motvekt.

– Og da vil partiene bli straffet for ikke å bry seg om de unge velgerne, påpeker professoren.

Prøveprosjekter

Mandal og Grimstad er i likhet med 18 andre kommuner landet over plukket ut til å være prosjektkommuner i det kommende lokalvalget der ungdommer som fyller 16 år i år kan stemme. Kommunaldepartements viktigste begrunnelse for tiltaket er å få flere unge inn i rollen som aktive innbyggere i lokalsamfunnet.

– Vi kan finne ut av om muligheten til å delta ved valg i denne gruppen fører til større bevissthet blant unge innbyggere om deres rolle i det lokale samfunnslivet og muligheten for å påvirke lokale forhold, heter det fra departementet.

Frank Aarebrot. FOTO: SCANPIX

Aarebrot sier denne begrunnelsen er grei nok, men at departementet ikke må la seg vippe av pinnen om valgdeltakelsen blir elendig blant 16-åringene ved høstens valg. – Det blir mye mer interessant å se om hva disse 16-åringene gjør som 18-åringer og stortingsvalget om to år. Vil valgdeltakelsen i prøvekommunene da være mye høyere sammenlignet med andre kommuner, spør Aarebrot seg.

Interesse

Nå har uansett startskuddet gått i Mandal for å prøve å dra opp interessen blant 15— og 16-åringene foran valget. Kommunen har henvendt seg til ungdomsskolene med et forslag om at 10.-klassingene oppsøker ulike kommunale foretak for å se hva lokalpolitikk egentlig handler om og hvordan politikken påvirker driften.

Det meste av forberedelsene foran lokalvalget vil likevel skje på den videregående skolen der 16-åringene starter i høst. Leder ved avdeling for studiespesialiserende ved Mandal videregående skole, Rune Kenneth Waren, innser at det blir en stor utfordring til høsten å få 15- og 16-åringer interesserte nok til at de faktisk vil benytte seg av stemmeretten.

– Ved å snakke om helt konkrete saker kan man vise forskjellen mellom partiene, og slik dra opp interessen. Men helt klart: Mye vil likevel være opp til lokalpolitikerne og hvor flinke de er til å fenge 16-åringene til å bruke stemmeseddelen, sier Waren.