Oskar (11) er én av mange

Loven brytes når funksjonshemmede barn må bo i barnebolig – mot familiens vilje.

Anne Lovise Stornes Ytterland besøker Oskar nesten hver dag. –Men tenk hvor mye enklere det hadde vært å bo under samme tak, sier hun. Nå må hun sette seg i bilen å kjøre åtte kilometer for å si god natt.

Les også:

Historien om 11 år gamle Oskar Johan Vadseth, som har bodd i barnebolig i seks år, opprører. Men ifølge lederen av den nystartede foreningen «Ja til lindrende enhet og omsorg for barn», Natasha Pedersen, er ikke tilfellet Aftenposten har fortalte om, unikt.

– Det beste for barn, hvis det er mulig, er å bo hjemme med foreldrene. Det gir livskvalitet og tilhørighet. Men vi opplever likevel at mange kommuner trenerer slike saker, sier Pedersen.

Ulikt

Ekteparet Anders og Anne Kristine Haugerud på Jessheim, som har en sterkt funksjonshemmet datter, har de samme erfaringene som foreldrene til Oskar. De mener at familier som ønsker å bygge tilrettelagte boliger, ikke får den støtten de har krav på. De hevder at norske kommuner behandler sakene ulikt.

– Vi håper at vi snart kan begynne å leve et godt liv med datteren vår. Hun vokser, og snart har vi ingen mulighet til å ha henne hjemme på fulltid – selv om vi gjerne vil, sier de.

Plikt

Både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs barnekonvensjon gir barna klare rettigheter for hvem barna skal bo sammen med og hva slags familieliv de skal ha. I tillegg fastslår sosialtjenesteloven at det skal legges stor vekt på hva klienten mener.

– Kommunene har, med bakgrunn i lov og konvensjoner, plikt til å legge til rette for at barn kan bo hos familien, fastslår Kristin Solberg ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Råd

Solberg er med i en forskergruppe om barnerett, og har engasjert seg i funksjonshemmedes rettigheter. Som mor til en sønn med sammensatte funksjonshemninger gjenkjenner hun problemstillingene. Hun synes å merke en økende institusjonalisering av funksjonshemmede barn, og gir derfor følgende råd:

– Flytt barnet hjem, søk avlastning og få husbanktilskudd. Så får de håpe at kommunen kommer på banen etter hvert.