Norge

I dag kommer nye koronatiltak for Oslos naboer

Områdene rundt Oslo kan søndag vente seg koronatiltak som en følge av at risikonivået er hevet til det aller høyeste i hovedstaden og Follo-området.

Det ventes at helse- og omsorgsminister Bent Høie og regjeringen skal komme med tiltak for flere kommuner rundt Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

  • NTB

Helsedepartementet har kalt inn til pressekonferanse søndag kveld klokken 21.

I dag behandler regjeringen nye tiltak for kommunene som ligger inntil de ti som alt har blitt stengt ned. Disse blir altså presentert søndag kveld.

Til NTB opplyser regjeringskilder at kommune rundt Oslo plasseres i risikonivå 4.

Det inntreffer ifølge Folkehelseinstituttet ved utbredt spredning. Dette nivået kjennetegnes blant annet av at rundt 20–30 prosent har ukjent smittesituasjon. Et annet kjennetegn kan være at kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.

Opprinnelig planlagt lørdag

NTB får opplyst fra kilder i regjeringen at planen opprinnelig var å innføre nye tiltak for Oslos nabokommuner lørdag.

Nordre Follo og ni kommuner, blant dem Oslo, ble plassert i risikonivå 5 lørdag. Det førte til at nabokommunene til Oslo som ikke var inkludert, ba regjeringen innføre tiltak også for dem. Det regjeringen vurderer å innføre for de øvrige kommunene rundt Oslo, som Lillestrøm, Asker og Bærum, er tiltak fra risikonivå 4, får NTB opplyst.

Mulige tiltak

Ifølge avisen er mulige tiltak som følge av risikonivå 4 blant annet at en skal begrense antall kontakter til ti per uke, skjenkestopp, stenging av underholdningstilbud, hovedsakelig digital undervisning ved universiteter og høyskoler, stans i breddeidrett for voksne inne, bruk av munnbind inne der en ikke kan holde én meters avstand.

Dette er eksempler på tiltak på nivå 4, men dette kan variere og er ikke fastsatt, skriver VG.

Helseminister Bent Høie har varslet at det vil komme tiltak også for kommunene som ikke er inkludert i lørdagens tiltakspakke.

– Vi er beredt til å gjøre nasjonale vedtak om lokale tiltak, sier han til VG.

Asker, Drammen, Lillestrøm og Lørenskog har alle tatt til orde for at også de skal inkluderes av de nasjonale tiltakene, skriver avisen.