43 nordmenn har studert bokstavtro islam på hans universitet

Bilal Philips er grunnlegger av Islamic Online University. Institusjonens mål er: «Changing the nation through education» (endre nasjonen/samfunnet gjennom utdanning).
  • Bilal Philips er farlig, sier Haras Rafiq, som arbeider mot ekstremisme i Storbritannia.

Den omstridte, islamske predikanten Bilal Philips er grunnlegger og rektor på et nettbasert universitet som sprer salafistisk islam.

Omtalt som verdens første gratis islamske utdanning, har Islamic Online University siden 2007 spredt sine tolkninger av islam til ungdom i hele verden. Deres egen statistikk, som er oppdatert inntil vårsemesteret 2014, viser at totalt 43 studenter fra Norge har vært innrullert.

Skolen har lokaler i Doha i Qatar og Gambias største byområde Sarrakunda, men all undervisning forgår via internett.

— Dette er måten ekstremister får spredt sitt budskap. Det har begrenset effekt å nekte noen innreise når de kan nå unge via nettet, sier Haras Rafiq, direktør i den britiske tenketanken Quilliam Foundation, som ble startet av tidligere islamistiske ekstremister.

- Philips er farlig

Bilal Philips er en av de predikantene som har bånd til den muslimske ungdomsorganisasjonen Islam Net. Philips er blitt omstridt ved å forsvare ekteskap med jenter ned til ni år, flerkoneri, dødsstraffer for utroskap, frafallenhet og homofile, og avvist at det finnes voldtekt i ekteskap.

Han ble invitert til organisasjonens fredskonferanse i 2010, og er på Islam Nets liste over anbefalte predikanter for muslimer som vil ha mer kunnskap. Islam Net-leder Fahad Qureshi kalte ham «en pusekatt» og den mildeste av dem alle, til Aftenposten søndag.

Rafiq mener derimot at Philips er farlig.

— Ja, det mener jeg. Det er jo en grunn til at han er blitt nektet innreise i Storbritannia og en rekke andre liberale demokratier, sier Rafiq.

Han mener at predikanter som forsvarer dødsstraffer og amputasjoner i en teoretisk islamsk stat, øker sannsynligheten for at unge reiser til Syria.

— Hvis man får unge til å tenke at dette er greit i en idealstat, hva skjer da når noen plutselig erklærer en islamsk stat? De skaper en plattform som gjør det veldig lett for unge å tenke at å slutte seg til IS også kan forsvares, sier Rafiq.

Norske eksamenssentre

Studentene avlegger sin eksamen i hjemlandet, hos samarbeidende eksamenssentre. Minst tre muslimske organisasjoner har vært godkjente eksamenssentre i Norge.

Nurul Quran ønsker ikke å kommentere saken, men både Afghanske Omar Moské i Oslo og Bergen moské bekrefter at de har stilt lokaler til disposisjon for henholdsvis én og to studenter som skulle avlegge eksamen. To somaliske menn i Bergen har avlagt eksamen to-tre ganger hver.

— Vi sa ja til det. Men hvis vi finner ut at dette universitetet ikke stemmer med det vi står for, vil vi kutte det ut, sier styreleder Sajjad Younas, som understreker at de ikke samarbeider med IOU utover dette.

Han kjenner ikke noe særlig til hva nettuniversitetet eller Philips står for, men sier han vil ta opp saken i styret når Aftenposten leser opp noen av Bilal Philips’ uttalelser. Styrelder Nematullah Nazarbadshah i Omar moské blir overrakset over hva Bilal Philips har uttalt.

— Det er kriminelt og jeg tar helt avstand fra dette, sier han.

Mentor til terrordømt

Marius Linge, som skrev masteroppgave om den muslimske ungdomsorganisasjonen Islam Net i 2013, har vært oppmerksom på Islamic Online University ganske lenge. Han sier at det er litt vanskelig å vite hvor seriøst det er og hvor stor påvirkning studier ved dette nettuniversitet har.

— Jeg ville tatt det med en klype salt, et studie ved universitet i Medina i Saudi-Arabia har større innflytelse på salafismen som bevegelse i Norge. Det vil gi et større potensial for å vokse og bli mer profesjonell, sier Linge.

I 2006 kom det frem i en kongresshøring i USA at Philips var mentoren til Ali al-Timimi, som i 2005 ble livstidsdømt for rekruttering til terrornettverk og støtte til Taliban.

Philips' bøker ble også distribuert i amerikanske fengsler, i det målrettede forsøket på å konvertere fanger til islam av den saudiske, terrorlistede organisasjonen Al-Haramain.

- Finansieres av Saudi-Arabia

Pensum ved skolen har vært utviklet i samarbeid med Det islamske universitetet i Medina i Saudi-Arabia, Omdurman islamske universitet i Sudan og Al-Azhar-universitetet i Egypt. All undervisning, med unntak av avansert arabisk, foregår på engelsk. Studentene laster ned bøker og lyd som pensum, og kan følge forelesninger via nett-tv, enten live eller i opptak.

Aftenposten har ikke fått svar fra skolen på hvem som finansierer institusjonen.

- Basert på hvem som sitter i styret og er ansatt, vil jeg si det er svært sannsynlig at Islamic Online University er finansiert av Saudi-Arabia, sier Rafiq i Quilliam Foundation.

I 2013 godkjente somalske myndigheter utdanningsopplegget, og skolen kunne dermed tilby internasjonalt godkjente bachelor- og mastergrader.

Philips promoterer utdanningstilbudet svært aktivt på sin egen Facebook-side. Han har over tre millioner følgere på Facebook, og over tusen av dem er fra Oslo, ifølge deres egen Facebook-profil. Selv har han avvist alle anklager for ekstremisme.

— Jeg er en akademiker. Mitt budskap er det moderate budskapet til islam, og vekk fra vold, uttalte Philips til The Globe and Mail i fjor.