Norge

Teleselskapene mangler utstyr og rutiner for å avsløre mobilspionene

Fremmede stater og kriminelle bruker falske basestasjoner i Norge. Teleselskapene har hverken verktøy eller systemer for å avsløre slik mobilovervåking.

Her i operasjonssenteret til Telenor går alarmen når det oppstår feil i mobilnettet. En ny rapport slår fast at teleselskapene er ikke i stand til å avsløre om det foregår mobilovervåking.
 • Fredrik Hager-Thoresen
 • Andreas Bakke Foss
  Journalist
 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Det viser en ny rapport fra norske myndigheter som er utarbeidet etter Aftenpostens artikkelserie om mobilovervåking. Her foreslås en rekke tiltak for å beskytte mobilbrukerne.

I operasjonssentralen til Telenor går det alarmer hver eneste dag når det oppstår feil eller tekniske problemer.

Men Telenor, TeliaSonera/Netcom og de andre teleselskapene er ikke i stand til å avsløre om det foregår mobilovervåking.

Les reaksjoner på rapporten fra ekspertene:

Les også

- Kommer denne informasjonen på avveie, blir vi veldig sårbare

Har ikke instrumenter og mangler verktøy

Onsdag sendte PST ut en pressemelding om at det var «ingen falske basestasjoner i Oslo».

«Informasjonen vi har fått inn gjennom vårt samarbeid med teleselskapene har vært av vesentlig betydning for å kunne komme frem til denne entydige konklusjonen», skrev PST.

Teleselskapene har et lovpålagt ansvar for å sørge for sikkerheten til sine kunder, og skal varsle politiet hvis det oppstår mistanke om ulovligheter i mobilnettet.

«Pr. i dag har ingen av operatørene etablert funksjonalitet med formål å detektere falske basestasjoner», heter det i rapporten «Deteksjon av falske basestasjoner».

 • Teleselskapene har ikke instrumenter til å oppdage falske basestasjoner.
 • De mangler støttesystemer og verktøy til å analysere mistanke om overvåking.
 • Dessuten finnes ingen organisasjon i selskapene til å håndtere slike hendelser.

Mener dagens mobilnett har svakheter

Rapporten er laget av en arbeidsgruppe bestående av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Telenor, TeliaSonera, Mobile Norway og Tele2, og ble varslet av justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i Stortinget i januar.

«Dagens mobilnett består av flere generasjoner med utstyr og har iboende en del svakheter som kan utnyttes til ondsinnede handlinger», skriver Nkom i rapporten.

Fastslår at det foregår mobilovervåking

Rapporten slår fast på generelt grunnlag at både lovlige og ulovlige falske basestasjoner er i bruk i Norge:

«I Norge brukes falske basestasjoner og passivt overvåkingsutstyr i hovedsak av tre brukergrupper; egne myndigheter, fremmede stater, og kriminelle», skriver arbeidsgruppen:

 • Norske myndigheter bruker det til kontraetterretning, sikkerhetsarbeid og etterforskning.
 • «Fremmede stater vil typisk bruke utstyret for avlytting og overvåking av norske virksomheter, sentrale personer m.m.», ifølge rapporten.
 • Kriminelle miljøer bruker det grovt sett til terrorisme og vinningskriminalitet.

Har ikke verktøy eller systemer

Rapporten er delvis unntatt offentlighet fordi den inneholder opplysninger som «kan lette gjennomføringen av straffbare handlinger».

Konklusjonen er klar:

 • Det vil kreve store investeringer å etablere et nasjonalt system for å oppdage mobilovervåking.
 • En rekke rimeligere tiltak kan settes i verk, for eksempel stasjonært og mobilt utstyr.

— Ikke en tilfredsstillende situasjon

— Siden saken rullet i vinter har Nkom konsentrert seg om å se fremover. Dette i en erkjennelse av at vi ikke var i en tilfredsstillende situasjon vinteren 2014/15 til å håndtere denne type hendelser, sier avdelingsdirektør Einar Lunde i Nkom.

— Dette gjaldt både tilgang på utstyr og en utilfredsstillende situasjon hva angår varsling til Nkom om lovlig bruk av enkelte av metodene.

Arbeidsgruppen presenterer en rekke tiltak mobilbrukerne selv kan ta i bruk, mange av dem helt gratis, for å beskytte seg (se faktaboks).

Les også:

Les også

Mobilspionasje: - Ikke levelig at det er usikkerhet om overvåking mot myndigheter i Oslo

Myndighetene mangler rutiner

Rapporten bekrefter også at norske myndigheter ikke har hatt rutiner for å følge opp mistanke om ulovlig mobilovervåking.

«Myndighetene må (...) etablere rutiner for å motta varsler og håndtere denne type hendelser», heter det i rapporten. Samtidig må ansvaret plasseres for å kunne gjøre undersøkelser og aksjoner.

Arbeidsgruppen mener også det må etableres et samarbeid med brukerne av lovlig utstyr. I Norge er det politiet, NSM og PST.

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan hverken PST eller politiet varslet om bruken av falske basestasjoner til tilsynsmyndigheten Nkom, slik loven sier.

Les hvor ofte Oslo-politiet bruker falske basestasjoner:

Les også

Bruker falske basestasjoner én gang i uken

Slik svarer teleselskapene

— Selv om nettoperatørene, på generelt grunnlag, har et lovpålagt ansvar for å ha god sikkerhet i sine nett, er både kontrollvirksomhet og kriminalitetsbekjempelse, som f.eks. å undersøke mulige forekomster av ulovlig radioutstyr og etterforske mulig ulovlig overvåking og spionasje, ikke teleoperatørenes ansvar å utføre. Dette er først og fremst en sak for tilsynsmyndigheten og politiet å håndtere, skriver informasjonssjef i Telenor Norge Kristin Vetleseter i en e-post, hvor selskapet kommenterer Aftenpostens saker om mobilspionasje.

TeliaSoneras kommunikasjonsdirektør Henning Lunde skriver i en post at kundesikkerhet «er svært viktig»:

— Bruk av eventuelle falske basestasjoner, uten forhåndsgodkjennelse, er ulovlig og etterforskning av dette er derfor politiets og myndighetenes ansvar.

Les mer om

 1. Mobilspionasje