Norge

Tror det tar år før Østfold blir kvitt jihad-stempelet

I over et halvt år har Østfold-politiet jobbet aktivt for å fange opp radikaliserte unge før det blir rekruttert som fremmedkrigere. Men Østfolds radikaliseringsansvarlige tror det vil ta år før man ser bedring.

– Altfor mange ungdommer får være altfor mye i fred. Du mislykkes som foreldre hvis du ikke bryr deg om hva ungdommen din driver med, uttalte Øyvind Moksnes, da han ble ansatt som forebyggingskoordinator i Østfold politidistrikt. Siden oktober har han hatt ansvar for å forebygge at ungdommer fra fylket blir radikalisert og drar til Syria for å krige.
  • Thomas Olsen
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Mandag pågrep Politiets sikkerhetstjeneste (PST) to menn, siktet for deltakelse og støtte til en terrororganisasjon etter den såkalte terrorparagrafen (straffeloven § 147 d). PST med bistand fra Oslo politidistrikt pågrep en en tsjetsjener i 20-årene i Oslo.

Han skal ha vært i Syria siden før jul 2014 og fram til nylig, skriverVG. Han er også knyttet til ekstremistgruppen Profetens Ummah.

Samme dag ble også en 45-åring norsk-pakistaner terrorpågrepet i Østfold. Han skal være faren til en 24-åring som allerede er tiltalt for terrorhandlinger i Syria og støtte til terrororganisasjonen Den islamske staten, IS. 45-åringen skal ha vært i Syria høsten 2014.

Begge ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker med brev— og besøksforbud, og må i første omgang sitte isolert de to første ukene i varetekt.

Forsvarer Halvor Frihagen til en av de siktede på vei til rettssalen i Oslo tingrett. De to mennene som mandag ble pågrepet og siktet etter terrorparagrafen, ble tirsdag ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling.

Norsk-pakistaneren erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen og «anser ikke seg selv som en fare for samfunnet» ifølge forsvareren, Karen Forbrigd.Les også:

Les også

Terrorsiktet dømt for æresdrap

45-åringen og hans sønn føyer seg inn i rekken over terrormistenkte i Østfold. Den 24 år gamle sønnen tilhørte et miljø i Fredrikstad der at flere unge menn skal ha reist til Syria for å kjempe for IS. PST uttrykte i fjor bekymring for radikalisering av unge i fylket.

Det er usikkert hvor mange Østfold-jihadister som har reist. Men det er kjent at Abu Aluevitsj Edelbijev døde under et bombeangrep i desember i fjor. I mars i år ble en annen ung mann fra distriktet drept i Syria. Men den jevnaldrende konvertitten Abdul Hakim Sanchez Hammer trolig fortsatt befinner seg i Syria, der han deltar i væpnet kamp for IS.

Les mer:

Les også

24-åring fra Østfold drept i Syria

Men nå har politi og kommunale myndigheter i Østfold kommet på banen for å stoppe radikaliseringen av lokale unge menn.

Ble radikalisert i ro og fred

— Etter det jeg vet har politiet aldri vært i posisjon til å mobilisere noe forebyggende arbeid inn mot de personene som nå er involvert i rettssaker og som har vært fremmedkrigere. De kunne nærmest i ro og fred bli radikalisert - uten motforestillinger,forteller politioverbetjent Øyvind Moksnes i Østfold politidistrikt.

Siden oktober i fjor har han vært radikaliseringskontakt og -koordinator for Østfold. En stilling som ble opprettet som en del et av flere tiltak i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Les også:

Les også

- «Fremmedkriger» er årets norske nyord. Men dragningen til det autoritære er hverken ny eller rar.

Både politidistriktet og Østfold-kommunene har fått øremerkede midler for å hindre at unge blir plukket opp av miljøer som rekrutterer unge til å reise til krigsområdene i Irak og Syria. Moksnes skal jobbe med å få ulike etater og kommunale instanser tidlig inn for å forebygge og fange opp de som er i faresonen.

Overlater fremmedkrigerne til PST

Han understreker at forebygging ikke er medisinen for mange av dem som er eller allerede har vært i Syria og Irak.

— De som har valgt å bli fremmedkrigere, har også gjort seg interessante for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som driver etterretning og etterforsker disse miljøene. Mens vi er rimelig realistiske, og jobber for å hindre at Østfold i fremtiden skal ha en så stor andel radikaliserte fremmedkrigere. Vi vil høste fruktene av vårt arbeid først om 5,10,15 år, kanskje om en generasjon, sier Moksnes.

18 politiansatte skal hindre radikalisering i Østfold

Nå har han etablert radikaliseringansvarlige ved distriktets fire politistasjoner og fem lennsmannskontorer. Tilsammen 18 personer i Østfold-politiet har nå et spesielt fokus på denne ufordringen i distriktets 13 kommuner.

Politiets radikaliseringskoordinator i Østfold vil ikke kommentere aktuelle saker der PST er involvert, men sier på generelt grunnlag at det ofte er utfordringer i kretsen rundt personer som er fengslet eller er i politiets varetekt knyttet til terrormistanke.

Følger opp søsken og familie

- I forhold til familier er det ofte et utfordrende spenningsfelt mellom de som sitter i varetekt, og familien rundt blir raskt påvirket. Da er det viktig å legge til rette for å følge opp yngre søsken. PST er en spesialseksjon med antiterroransvar. Deres oppgave å etterforske straffbare handlinger og drive etterretning, mens vår rolle er å drive rehabilitiering og forebygging, sier Moksnes.

Les Fredrikstad-ordførerens bekymring:

Les også

Vanskeligere å bekjempe terror

De forsøker å komme i posisjon til å forebygge og er bevisste på rollen som forebygger.

— Det er viktig å være bevisst rollen som primærforebygger for å få troverdighet og få effekt av arbeidet vårt. I tilfeller der det er lett å blande kortene, skygger vi banen til etterforskningen er ferdig.

Samtaler og tidlig inngripen

Moksnes liker ikke medienes fremstilling av Østfold som et verpereir for fremmedkrigere og militante islamister, men innrømmer at distriktet har noen utfordringer.

— Jeg vil ikke gi noen tall på hvor mange vi har vært involvert i, men jeg kan si såpass at vi har hatt bekymringsamtaler og fått tips i alle våre ni driftseneheter i Østfold. Og vi har fulgt opp returnerte fremmedkrigere i noen av byene, og dette skjer i tett samarbeid med PST. Tilbakemeldingene til nå er at vi kommer raskere i posisjon, at det er en økt bevissthet på tidlig oppfølging og at kommunene er kommet på banen, sier Moksnes.

- Hva er det konkret dere gjør?

— Vi sørger for at stadig flere aktører har et bevisst forhold til forebygging, at kommunen har fått utarbeidet beredskapssystemer, -planer og -grupper. Og vi har utviklet vårt primærverktøy, bekymringssamtalen. Det handler om å sørge for at unge i en utsatt posisjon anspores til annen aktivitet - vekk fra det å bruke vold til å nå sine mål. Fellesnevneren er ofte sårbare, unge menn, som ofte mangler gode maskuline rollemodeller i egen familie og omgangskrets. I en slik posisjon kan man bli stående foran valget mellom en kriminell løpebane, gode åndelige verdier eller radikalisering, svarer Øyvind Moksnes i Østfold-politiet.

Les mer:

Les også

PST: Ikke alle som reiser til Syria, er islamister

Radikaliseres fra Oslo

Han forteller at man registrerer at utsatte unge i distriktet oppsøkes av ledere fra Oslos radikale og militiante muslimske miljøer, som Profetens Ummah.

— Det vi opplever er at at radikalisatorer kan utnytte og bli en åpner for de som er en slik situasjon. For oss handler om å være på plass og lose dem i riktig havn, før disse valgene tas.

Les også

  1. Far til såret Syria-kriger siktet for terror

  2. Stadig flere unge søker seg til bokstavtro islam

  3. Retten om IS-siktet: «Konsekvent forbrytersk forsett»

  4. - Islam Nets Qureshi gir liv til den islamofobe fløyen

  5. Fire moské-ledere om: Sharia, Islam Net, misjonering og drømmen om en islamsk stat

Les mer om

  1. Islam i Norge