Norge

Konstituert politimester i Hordaland: - Beklager på det sterkeste

Konstituert politimester i Hordaland, John Reidar Nilsen, beklager «på det sterkeste» både til Robin Schaefer og Monikas mor. Samtidig takker han Schaefer for å ha fremmet rettssikkerheten i landet.

Advokat John Christian Elden representerer politimester i Bergen, Geir Gudmundsen
  • Steffen Pedersen Øberg

John Reidar Nilsen, konstituert politimester i Bergen, kommentere rapporten klokken 13. Følg pressekonferansen her.

— Robin har ved å forsake egne interesser fremmet rettssikkerheten i landet. Politidistriktet er Robin Schaefer en stor takk skyldig, sier han.

— Granskningsrapporten slår fast at vi ikke har fulgt opp våre egne rutiner godt nok og ikke ivaretatt Robin på god nok måte. Det beklager jeg på det sterkeste.

Nilsen innrømmer at Hordaland politidistrikt har sviktet på flere områder. Han viser både til den konkrete varslersaken, men også til hvordan politiet har arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

— Granskningsrapporten blir et viktig dokument i det videre arbeidet.

— I arbeidet med å etablere et nytt politidistrikt er det viktig at det etableres en sterk HR-enhet, i motsetning til dagens politidistrikt. En egen enhet med et sterkt fagmiljø er en forutsetning for å gi varslingsinstitusjonen gode vilkår.

Nilsen peker på at Monika-saken og den påfølgende varslingssaken har vært en stor belastning for mange.

— Etterforskningen og granskningen har pekt på hendelser jeg skulle ønske var annerledes.

— Jeg vil benytte anledningen, igjen, til å gi min dypeste beklagelse, spesielt til Monikas mor.

- Vi har notert oss kritikken

Politimester Geir Gudmundsen har tatt permisjon fra jobben i etterkant av granskningen.

Han har bistand fra advokat John Christian Elden.

I en e-post til Bergens Tidende skriver Elden dette om rapporten som ble lagt frem torsdag klokken 10.00:

— Vi er ikke enige i alle punkter i rapporten, men har notert oss at kritikken mot politimesteren rettslige og faktiske ansvar i hovedsak knyttes mot at han ikke har grepet inn i den konkrete sak, og at den manglende ivaretakelse av Schaefer regnes som gjengjeldelse, skriver Elden, ifølge Bergens Tidende.

Han mener Wiersholm-rapporten er rettslig interessant:

— At Wiersholm fastslår at en tjenestemann som er uenig i en påtaleavgjørelse har varslerrett, er rettslig interessant. Jeg forventer nå at hver gang en etterforsker er uenig i at det tas ut en tiltale, medfører det at han skal varsle forsvarer for å unngå et mulig justismord, skriver Elden.

— Vi vil nå lese rapporten grundig og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den. Politimesteren i Bergen er fortsatt politimester i Bergen så lenge han er politimester i Bergen.

- Ikke hyggelig

Svein Holden er advokat for Sidsel Isachsen. Torsdag leste han rapporten med Sidsel Isachsen.

Det er et gjennomgående trekk ved rapporten, at den er skeptisk til ordningen at en politijurist selv vurderer klager på egne avgjørelser.

— Å ta stilling til klager på egne avgjørelser er nokså dagligdagse handlinger for en politijurist. Jeg er derfor skeptisk til at rapporten forutsetter at Isachsen var forutinntatt og lite åpen til Schaefers anførsler i Monika-saken, sier Svein Holden, advokat for Sidsel Isachsen.

Det var hun som henla saken som selvmord, til tross for at Robin Schaefer påpekte flere mangler ved etterforskningen.

Isachsen foretok en reell vurdering av innvendingene hans, men fant det ikke tungtveiende nokå gjenoppta forskningen

— Vi fikk rapporten onsdag og den var ikke hyggelig. Det er ikke grunnlag for å gi henne de karakteristikker som hun får. Jegtror det er viktig at man har fokus på at en granskning som dette er egnet til å si noe om systemet, men at det neppe er like hensiktsmessig til å vurdere enkeltpersoner, sier Holden.

Les også

  1. Krass kritikk mot politiledelsen i Bergen