Norge

Norges nye pengesedler: Utlandet roser og misunner oss

De nye pengesedlene vi skal begynne å bruke om tre år, har fått begeistret oppmerksomhet langt utover Norges grenser.

100-kronerseddelen (bredde: 133 mm): «Havet som bringer oss ut i verden» – vikingskipet og moderne skip.
  • Liv Berit Tessem

— Penger har opplagt større interesse enn arkitektur, sier Martin Gran lakonisk. Direktøren i Snøhætta Design konstaterer at arkitektkontorets hjemmeside på tre dager fikk over 40.000 besøk da det i forrige uke ble kjent at deres forslag til nye norske pengesedler var ett av to som Norges Bank ønsket å arbeide videre med.

50-kronerseddelen (bredde: 126 mm): Havet som binder oss sammen – fyrtårnet. Forsiden på de nye sedlene er designet av The Metric System og Terje Tønnessen.
Kubisk mønster: 1,6 meter i sekundet, laber bris. Bølgemønster: Svake bølger. Baksiden av de nye sedlene er utformet av Snøhætta Design.

Lenger ned i reportasjen kan du lese et utvalg uttalelser fra rundt 70 medier , de fleste utenlandske, som i løpet av uken etter offentliggjøringen omtalte nyheten. Det er Norgesreklame med mange nuller i tallet.

Sedler er design i lommeformat

— Overveldende. Men det bekrefter jo det vi vet, pengesedler er den designflaten som flest mennesker har kontakt med. Sedlene skifter tusenvis av hender daglig. Vi er beæret over å ha fått et så stort sosialt og samfunnsmessig oppdrag, sier Gran.

Aller viktigst er det at skurker ikkes skal klare å kopiere sedlene

Banken må l igge foran forfalsknerne

Den massive interessen for nyheten har ikke rokket Norges Banks trygge vegger og hvelv, skjønt sentralbanken setter pris på oppmerksomheten: Dette er den åttende seddelserien banken har satt i prodksjon siden specidaler og skillingforsvant i 1875.

— En stor begivenhet, sier Trond Eklund . Han er Norges Banks direktør for kontante betalingsmidler, som det heter der i gården.

I 2012 besluttet sentralbanken å utvikle en seddelserie for å sikre at norske sedler også i fremtiden skal være vanskelige å forfalske.

100-kronerseddelen (bredde: 133 mm): «Havet som bringer oss ut i verden» – vikingskipet og moderne skip.
Kubisk mønster: 3,4 meter i sekundet. Bølgemønster: Lett bris, bølger starter å briste.

Norges bank brukte facebook— Det er 20 år siden forrige gang vi laget nye seddelmotiv, nå ønsket vi oss en seddelserie med en rød tråd og et gjennomgående tema som kan bidra til å gjenkjenne vår historie, sier han.

Etter innspill fra en ekstern idégruppe samt forslag fra publikum via bankens Facebook-side, falt valget på havet som tema for de fem seddelvalørene.

Ønsket om bedre sikkerhet har ført til at også våre naboland de siste årene har arbeidet med å utvikle nye sedler. Sverige holder fast ved portrettradisjonen, mens Danmark har valgt bromotiver i likhet med Eurosedlene.

LES OGSÅ:

Les også

Cubus legger seg flate etter seddel-skandale

Mange ville lage penger

Konkurransen ble utlyst i fjor. 70 bidrag kom inn til den første kvalifiseringsrunden og åtte deltagere, anonyme for juryen, gikk til finalerunden.

Kriteriene var at hver seddel skulle ha en tydelig identitet, og det skulle være en sammenheng mellom bakside og forside. I tillegg til kunstnerisk idé, kommunikasjon og komposisjon skulle juryen også vurdere om det var tatt hensyn til disse kravene:

• Folkelig forankring og allmenn aksept

• Vise norsk identitet som et visittkort for Norge

• Relevans i mange år

• Vise tidsspenn og geografisk spredning

200-kronerseddelen (bredde: 140 mm): «Havet som gir oss mat» – torsken.
Kubisk mønster: 8 meter i sekundet, frisk bris. Bølgemønster: Bølgehøyde på 1 m eller mer

Juryen valgte én vinner, banken to andreFlertallet i juryen kåret designveteranen Enzo Finger og hans serie Ringvirkninger som vinner av konkurransen, mens Norges Bank valgte å kombinere to andre forsla g: Det norske livsrommet utformet av The Metric System og Terje Tønnessen som forside, mens Snøhætta Designs Grensenes Skjønnhet utgjør baksiden.

— Juryen måtte forholde seg til forslagene slik de forelå, mens Norges Bank i ettertid hadde muligheten til å kombinere deler fra ulike forslag. Vi kom da frem til at kombinasjonen av disse to ga et bedre grunnlag for å finne en god samlet løsning der ønskede sikkerhetselementer inngår i et godt design.

Nederst i artikkelen kan du se noen av jury-favorittens seddelforslag.

Møysommelig arbeid mot endelig resultat

Nå begynner det møysommelige arbeidet med å utvikle sedlene, og Eklund kan ikke garantere at sedlene vi legger i lommeboken på 2020-tallet vil være identiske med designernes forslag.

— Forslagene skal nå omarbeides til seddelspråk, som enkelt forklart er basert på linjer, sier han.

Snøhættas baksider er bølger og vind

— Det er et svært spennende samarbeid for oss, sier Martin Gran i Snøhætta Design som går videre med de pikselerte motivene som har vind og bølgebevegelser knyttet til Bauforts skala for vindstyrke som sitt tema:

— På 50-lappen er vinden svak, med korte kubistiske former og lange svake bølger, mens det er storm og sterk vind som skaper lange former på kubene og korte bølger på 1000-lappen. Pikslene oppfattes som et moderne uttrykk, men vi ser det som en grunnleggende måte å lage estetikk på, mennesker har brukt mosaikk som uttrykksform i over 3000 år.

LES OGSÅ: Betalte med denne - havnet på cella

Forsidene forteller om levesettet vårt

Det norske livsrommet forteller historien om kysten og havet med tydeligere bilder: Fyret, vikingskipet og et moderne fartøy, torsken, redningsskøyten og Arktis.

— Vårt utgangspunkt er hvordan vi bruker havet, kombinerer ressurser og kunnskap, sier Christian Schnitler i The Metric System . - Sedlene forteller på hver sin måte noe om vårt levesett, identitet, kulturarv og samfunnsliv. Vi har Europas lengste kyst, den har enorm topografisk variasjon og under havoverflaten er mangfoldet like stort.

Kopiavafp000786925-63Cc5woZkz.jpg
Kubisk mønster: 13,9 meter i sekundet, stiv kuling. Bølgemønster: Sjøen hoper seg opp med hvitt skum fra bølgetopper.

Ulik størrelse for blinde og svaksynteFargene knyttet til de fem ulike seddelvalørene blir de tradisjonelle.

— De blir noe sterkere enn i dag, slik at de blir lettere å bruke for svaksynte. I tillegg vil de få taktile kjennetegn slik at blinde kan identifisere sedlene, forteller Eklund. - De vil også få et plastbelegg, nesten som et tynt strøk lakk, for å beskytte papiret og hindre at skitt trenger ned i porene.

De fem nye sedlene får samme høyde, 70 mm, noe som forenkler den maskinelle behandlingen av sedlene. Lengden blir ulik, 50-kronerseddelen blir 126 mm og så forlenges de med syv mm for hver valør slik at tusenlappen blir nesten tre cm lengre, 154 mm.

Sikkerheten er høy - og hemmelig

Ny avansert teknologi gjør det også mulig å fylle pengene med andre sikkerhetselementer enn i dag, men sentralbanken er taus om de fleste. Det er tre sikkerhetsnivåer:

• Elementer som publikum kan sjekke.

• Elementer som forretninger og andre kan sjekke ved bruk av enkle hjelpemidler som uv-lamper.

• Elementer som leses av sensorer i automater og behandlingsmaskiner – og Norges Bank har sine hemmeligheter.

Sedlene skal vare mellom to og tre år

Det siste seddelopplaget ble trykket i Norge i 2007, nå har Norges Bank langsiktige avtaler med trykkerier i Tyskland og Frankrike.

Det koster mindre enn én krone å trykke en norsk seddel i dag.

Norges Bank har ennå ikke bestemt hvilken seddel som først skal i trykken, men planlegger å ha den første klar tilutgivelse i 2017.

— Vi trykker rundt 40 millioner sedler i året for å erstatte sedler som slites ut, men vi regner med at førsteopplaget av den nye seddelserien blir større enn dette, forteller Trond Eklund.

Det er femtilappen som får den tøffeste behandlingen, de kommer rutinemessig inn til sjekk hver ellevte måned. De har i likhet med 100-lappen og 200-lappen en gjennomsnittlig levetid på mellom to og tre år.

LES OGSÅ:

Les også

Dette er de nye passene

Tusenlappen vil bestå — tross kriminell bruk

— Vi har drøftet hvilke sedler vi har behov i fremtiden. Vi mener at det i overskuelig fremtid vil være behov for dem, selv om bruken av kontopenger og elektroniske betalingsinstrumenter øker kraftig.

Mange hevder at 1000-kroner seddelen oftest havner i konvolutter knyttet til svart økonomi.

Etter en gjennomgang i 2010, basert på blant annet vurderinger fra Økokrim og andre instanser, ble det konkluudert med at det ikke er belegg for å si at det vil bli vesentlig mindre økonomisk kriminalitet dersom den blåfiolette seddelen forsvinner ut av sirkulasjon.

1000-kronerseddelen (bredde: 154 mm): «Havet som bringer oss videre» – Arktis.
Kubisk mønster: 20,8 meter i sekundet, liten storm. Bølgemønster: Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen.

Sedlene står skyhøyt i kurs i utlandetOverraskende mange utenlandske medier har vist interesse for de nye sedlene, og rosen sitter løst:

«Kall det nok en grunn til å være takknemlig for at Norge aldri sluttet seg til euroen, kall det kreative kroner. Uansett, Norges nye pengesedler er virkelige kunstverk.» The Atlantic, USA

«De visuelt flotte nye pengesedlene vil bli presentert i 2017, og vil helt sikkert stille i konkurransen om å være verdens vakreste kontanter.» CNN, USA

«Med tanke på Skandinavias omdømme for vakker design: De er virkelig spesielle.» New York Times, ArtBeat, USA

«Norges beste arkitektfirma designer verdens beste penger.» City Lab, USA

«Norges nye pengesedler har havet som tema og er allerede kåret til en øyeblikkelig designklassiker.» The Guardian, England « I 2017 kan du betale med praktfulle sedler i Norge. Vi Euro-brukere kan bare drømme om tiden da vi betalte med vakre nederlandske penger.» Adformatie, Nederland

Dette var juryens vinner:

Enzo Finger , Den norsk-sveitsiske grafiske designeren, har satt sitt visuelle preg på Norge siden 1976.

Firmaet hans, Enzo Finger Design , har laget grafiske profiler for flere store institusjoner og selskap, blant de siste er Universitetet i Oslo og Flytoget. Men for de fleste av oss er hans arbeider i mindre format mest kjent: I løpet av de siste 20 årene har han laget flere frimerkeserier som Prinsessedåpen, Posthorn, Oslo Lufthavn og Nobels Fredspris 100 år.

Han har også laget flere minnemynter i regi av Norges Bank og er hedret med flere priser for sitt arbeid, blant annet Merket for God Design 12 ganger, Gullblyanten og Årets Vakreste bøker, Visueltprisen blant annet.

Norges Bank valgte til slutt en kombinasjon av de to bidragene fra The Metric System/Terje Tønnessen og Snøhætta Design , men under ser du Enzo Fingers forslag, Ringvirkninger , som altså var juryens favoritt:

afp000787644-Yn_dGiIaD_.jpg
afp000787645-fjL1ZWSXyO.jpg
afp000787646-5o0bZBlKl3.jpg
afp000787648-Y4o3OffZG4.jpg
afp000787647-DfwIOaWANX.jpg

Les også:

Les også

  1. Slik blir den nye 100-lappen

  2. Konkurrerer om kunst verk til 40 mrd. kroner

Se oversikten fra Norges Bank med vinnerne og flere av forslagene.