Hopp i antall utmeldinger fra statskirken

Flere knytter utmeldingene til biskop Per Arne Dahls nei til å vie homofile par i kirken.

«Jeg står for det klassiske synet på ekteskapet som et forhold mellom kvinne og mann, og har ikke endret syn i dette spørsmålet», skrev Tunsberg-biskop Per Arne Dahl i en pressemelding 27. juli. Siden har antall utmeldinger av Den norske kirke økt.

Tunsberg-biskop Per Arne Dahls nei til å la likekjønnede par få gifte seg i kirken, har blåst liv i kirkens homodebatt før kirkevalget, som er samtidig med kommunevalget 13.–14. september.

afp000803532-ks5QzfWDoL.jpg
  1. juli gikk biskopen, med en fortid som forfatter, spaltist og kjendisprest, ut med sitt syn på homovigsel i forbindelse med at han sa ja til å ordinere den åpent lesbiske presten Hanne Marie Pedersen-Eriksen.

Reaksjoner til bispedømmet

Reaksjonene har siden strømmet på, i form av leserinnlegg i aviser og på sosiale medier. Og telefonen til Tunsberg bispedømmekontor har ikke stått stille. Og det er kommet mange e-poster.

– Vi har fått mange reaksjoner fra enkeltpersoner. Det har gått begge veier, både noen som er skuffet til støtte fra dem som synes det er bra, forteller administrasjonsleder ved bispedømmekontoret, Tove Frøvoll Thoresen til Aftenposten.

Økning utmeldelser

Men også antallet utmeldinger av Den norske kirke har skutt i været.

I uke 30 og 31 ba 411 personer sitt lokale kirkekontor om å bli slettet fra kirkens medlemsliste. Hovedtyngden kom etter 27. juli, da kirken mottok 286 utmeldinger.

I samme uke i 2014 meldte bare 92 stykker seg ut.

– Viktig symbolsak

Økningen i utmeldinger skyldes ikke utsendelsen av valgkort til kirkevalget, der mange som er utmeldt likevel har mottatt slike. Valgkort kom først i posten i slutten av forrige uke, bekrefter Kirkerådet.

– Vi har vel grunn til å si at oppsvinget i utmeldinger har en sammenheng med at saken om vigsel av likekjønnede har fått ny oppmerksomhet. Da er det en del som vurderer sitt medlemskap, det så vi ikke minst i fjor. Det bekrefter at dette er viktig symbolsak for svært mange, sier biskopenes leder, preses Helga Haugland Byfuglien til Aftenposten.

I 2014 var det stor homodebatt i kirken, og over 11.000 personer meldte seg ut av kirken, en dobling fra året før.

– Har fått tvilere til å ta et valg

– Jeg tenker at dette ikke bare handler om biskopens avgjørelse, men det kan ha vært en utløsende faktor for noen. Jeg tror det kan ha påvirket personer som har vært tvilende, sier Ole Martin Thelin, rådgiver for personal og demokrati i Tunsberg bispedømme.

I Tunsberg mottok man ni utmeldinger i uke 30, men dette økte til 42 uken etter at biskopens syn ble kjent.

Thelin tror biskop Per Arne Dahls syn på homovigsel har skapt reaksjoner langt utenfor bispedømmet.

– Jeg tror utmeldingene kommer fra hele landet. Han er jo kjent utover bispedømmets grenser, og har vært det lenge, sier Thelin.

Alternativ liste til kirkevalget

Foran årets kirkevalg har kirkens liberale fløy klart å mobilisere egne kandidatlister i 9 av 11 bispedømmer. Det var prest og tidligere generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla J. Stålsett, som i fjor sommer opprettet organisasjonen Åpen folkekirke. De kjemper for en mer åpen og demokratisk kirke som sier ja til en liturgi for kirkelig vigsel av samkjønnede.

Målet er å gjennom valget å skaffe flertall for dette på neste Kirkemøte, våren 2016. I kirkevalget avgjøres det hvem som skal sitte i bispedømmerådene – det er disse som igjen utgjør Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste organ.

Kriger om kirkegjengernes stemmer:

Les også

Ruster til ny homokamp i Kirken

– Reagerer på bakstreversk homosyn

Pensjonert sokneprest i Mjøndalen, Jan-Otto Eek er kontaktperson for og står på listen til Åpen folkekirke i Tunsberg bispedømme. Han er ikke overrasket hvis det er biskopens syn som har skutt fart i antallet utmeldinger.

– Det er ikke så rart, mange folk synes det synet er bakstreversk. Men vi håper også at mange blir mer engasjert når de ser hva Åpen folkekirke står for. Jeg har også opplevd at folk har meldt seg inn igjen i kirken fordi de har fått tilbud om å stå på vår kandidatliste og fordi mange nettopp vil være med å forme fremtidens kirke, sier Eek.

– En myk mellomlanding

– Hvordan reagerte du på biskopens beslutning om å si nei til vigsel av likekjønnede, men ja til å gi forbønn for homofile par som er blitt borgerlig viet?

– Reaksjonen på biskopens landing, som jeg har kalt en «myk mellomlanding» var skuffende, selv om den ikke var overraskende. Jeg tenker at denne «landingen» kan føre til økt engasjement omkring kirkevalget. Og hvis vi klarer å nå ut med våre to hovedpunkter om et kirkelig demokrati der alle er likeverdige og homovigsel, så tror jeg valgdeltagelsen vil øke betraktelig fra de 13 prosent som deltok i forrige kirkevalg. Nå gjelder det at folk møter ved urnene for å erobre kirken, og ikke overlate beslutningene til en liten konservativ krets som dominerer, sier Eek.

Les også:

Les også

Utvalg: Flertall for å vie homofile, men ikke for samboende prester

– Et tja som skaper utmeldinger fra begge leire

Ingjerd Breian Hedberger toppkanditat for nominasjonskomiteens liste i Tunsberg og støtter biskopens syn på homovigsel.

– Nominasjonskomiteens liste har kandidater med ulike syn i denne saken. Vi er nominert av menighetsrådene fordi de vil ha oss til å gjøre en jobb for seg videre. Jeg mener at ekteskapet er en ordning mellom en kvinne og en mann. Dette fordi det er viktig for meg at barna får vokse opp med sin mor og far så sant det ikke skjer uforutsette ting som gjør dette umulig. Jeg er derfor glad for biskopens syn på ekteskapet som en ordning mellom en kvinne og en mann, sier Breian Hedberg.

– Hva tenker du om at mange har valgt å melde seg ut etter at dette kom frem?

– Det at noen melder seg ut når nye opplysninger kommer frem er noe vi må regne med. I dette tilfelle kan både de som er for og de som er mot ha meldt seg ut av kirken. Jeg oppfatter Per Arne Dahls svar som et slags tja. Det jeg tror er at de som søker Gud, finner ham, og jeg ber at de finner et felleskap der de kan utøve sin tro, svarer bønnelederen fra Barkåker.

Biskop Per Arne Dahl har ikke vært tilgjengelig for kommentar denne uken.

Les også

Presten og tegneren