Norge

Utslippene ingen land eier

De er ikke land. De er ikke med å forhandle klimaavtale. Men om noen år kan utslippene deres være blant verdens største.

OLESKLODECONTAINER.jpg

 • Ole Mathismoen
  Ole Mathismoen

Først: Nederst i denne bloggen-teksten kan du lese en lynkjapp og deprimerende rapport fra tirsdagens forhandlinger.

Utslippene deres er allerede store. Luftens og havets ”pirater” slipper ut et par tusen millioner tonn i året.

Synderne er:

TEGNING: JENNY JORDAHL

Når de globale klimagassutslippene fordeles på verdens land vil man alltid sitte igjen med temmelig mange millioner tonn – sånn i underkant av fem prosent av utslippene, som ingen land vil føre inn i sitt regnskap.

”Synderne” heter internasjonal skipsfart og internasjonal luftfart.

Selv lover de å gjøre alt som står i deres makt for å redusere utslippene – selv om de ikke er land og ikke vil være parter i en klimaavtale. Og utslippene for hver kjørt kilometer faller kraftig.

Utslipp fra fly som krysser Norges grenser eller fra den norske internasjonale skipsflåten finnes ikke i norsk CO2-statistikk. Bare kyst-trafikken og innlandsflyene er med.

Les også

Solberg planlegger større klima-kutt

Klarte ikke å fordele

taa60880.jpg

For mange år siden, da man begynte å lage statistikk over landenes utslipp av CO2 og andre klimagasser, klarte man ikke å bli enige om hvordan man skulle fordele utslippene fra skip og fly som krysser landegrenser.

Landet som skipet eller flyet reiser fra? Eller kanskje ankomstlandet? Eller landet til rederen? Og hva med tiden skipet eller flyet oppholdt seg i internasjonalt ingenmannsland?

Les også

Har Kina lurt oss trill rundt?

Nei, dette var umulig å bli enige om. Så man droppet hele greia. De var jo uansett forholdsvis små utslippskilder.

Derfor er ingen land ansvarlige for disse utslippene.

Skipsfarten står for 90 prosent av all frakt av varer i verden. Som grafen viser – utslippene pr. fraktet vare er svært små i forhold til hva som slippes ut når varer fraktes med vogntog og fly.

Er ikke små-utslipp lenger

Nå er de ikke små lenger. Internasjonal skips— og flytrafikk står hver for mellom 2 og 2,5 prosent av verdens utslipp. Det er mer enn store utslippsland som Tyskland og Sør-Afrika bidrar med.

La oss se litt nærmere på den skipsfarten.

Den bidrar hvert år med ca. 1000 millioner tonn CO2-utslipp. Det er noe mindre enn midt på 2000-tallet, blant annet som følge av redusert trafikk i finanskrise-årene. Men det er fortsatt mer enn 18 ganger så mye som Norges samlede utslipp.

Globalisering, økonomisk vekst og økt forbruk gjør at skipsfarten øker kraftig. Og dermed utslippene. Varer fraktes som aldri før. Og prognosene for videre vekst peker rett i taket.

Heldigvis for rederne, uheldigvis for klodens klima.

Les også

Hare tider

EU frykter enorm vekst

EU-kommisjonen mener utslippene fra skipsfarten vil øke med mellom 50 og 250 prosent frem mot 2050. Det er veldig mye.

Som kommisjonen skriver: ”Det er uforenlig med målet om å begrense oppvarmingen til 2 grader. Det krever en halvering av utslippene”. EU mener de totale skips-utslippene må kuttes med 40–50 prosent innen 2050.

Men stopp litt. Utslippsveksten kunne vært mye, mye større. Selv om ingen land er direkte ansvarlig for å statistikk-føre utslippene gjør næringen mye for å redusere drivstofforbruk og utslipp.

Les også

Rekordvarmen – er det klima eller El Niño?

Norske skip kutter mye

Utslippene pr. fraktet tonn og pr. kjørt kilometer med skip er redusert med 20 prosent siden 2005. FNs skipsfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt reguleringer som vil føre til 30 prosent nedgang i utslippene pr. kjørt kilometer innen 2025. Norge er blant dem som jobber for ytterligere innskjerping.

-Det er et faktum at å frakte varer med skip er mest effektiv og fører til minst utslipp, sa administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet på et skipsfartsmøte i Paris tirsdag.

Norsk skipsfart ligger milevidt foran resten av den globale flåten, hevder Sturla Henriksen er sjef i Rederiforbundet. Foto: Bendiksby, Terje

Han sier at selv om skipsfarten ikke er en del av Paris-avtalen vil ”vi selvsagt oversette enigheten i Paris til skipsfarten”.

-Og Norges Rederiforbund og norsk skipsfart har ambisjoner som går mye lenger. Målet vårt er skipsfart uten skadelige utslipp hverken til luft eller vann. Utslippene fra den norskeide flåten er redusert med en femtedel pr. fraktet tonn pr. kilometer de siste fem årene, sier Henriksen, som også støtter ideen om en global CO2-avgift på skipsfart.

Les også

Så lang tid tar det for naturen å fikse nytt klima

Da én klamme ble til åtte!

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft dro fra Paris tirsdag kveld. Før avreise oppsummerte hun at stats- og regjeringssjefenes budskap var positivt, men så fort de dro klusset forhandlingene seg til. Ministeren reiser til Paris igjen til helgen. Foto: Erik Aasheim

Så en lynkjapp oppdatering fra klimaforhandlingenes innerste rom i Paris:

 • Tirsdag reise de fleste statslederne hjem etter at de fine talene var holdt.
 • Forhandlingslederne satte seg rundt et bord for å komme i gang med selve forhandlingene.
 • Av tilsammen 1700 klammer, altså punkter hvor det er uenighet, tok man for seg første setning: ”Vi vedtar med dette Paris-avtalen”. Det var kun én klamme i denne setningen.
 • Noen, inkludert Norge, trodde man kunne banke gjennom denne innledende selvfølgeligheten på noen minutter.
 • De brukte hele formiddagen. Tuvalu ville ha ”folkerettslig bindende”. USA og Saudi-Arabia protesterte heftig og bråket var i gang.
 • Det er ikke enighet om denne setningen enda – og det er nå ikke én, men åtte klammer i denne setningen.
 • Noen som trodde dette skulle bli lett?

Norges erfarne forhandlingsleder Aslak Bruns tørre kommentar:

-Vi er godt i gang, men har ikke fått til noe.

Les også

Slik møter man Obama

Klimatoppmøtet

Klimaforhandlinger pågår nå i Paris.

Innen fredag 11. desember skal 195 land bli enige om en global klimaavtale.

Aftenposten dekker klimatoppmøtet på ulikt vis – med vanlige nyhetsreportasjer og kommentarer – og med olesblogg hvor klimajournalist Ole Mathismoen skriver. Jenny Jordahl tegner fra klimatoppmøtet med en litt skrå vinkel.

Og du finner mer fra Jenny Jordahl her: jennysplanet.no

 1. Les også

  Den store hodepinen: Klimagassutslippene øker raskest i land hvor hver innbygger slipper ut minst 

 2. Les også

  Beijing: Forurensningen 17 ganger over grensen for det helsefarlige

 3. Les også

  Slik skal Skiforeningen vinne over global oppvarmingelsefarlige

skipsfart_til_nett.jpg

Les mer om

 1. Olesklode

Olesklode

 1. VERDEN
  Publisert:

  Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren

 2. VERDEN
  Publisert:

  Kutt holder ikke lenger. Vi må suge CO₂ ut av atmosfæren

 3. VITEN
  Publisert:

  Vet du hvorfor øyenstikkeren sjelden går på kino?

 4. VITEN
  Publisert:

  Svensk ulv tok livet av flest sauer i Norge i fjor

 5. VITEN
  Publisert:

  Unike norske naturbilder til topps i fotokonkurranse

 6. VITEN
  Publisert:

  Verden deles i to: De som hater og de som elsker kull