Norge

UD avdekker omfattende juks med pakistaneres visumsøknader til Norge

Den norske ambassaden i Pakistan melder om omfattende juks og gale opplysninger i visumsøknader. Ambassaden får også tips om at pakistanere betaler dyrt for en invitasjon til Norge.

Pakistans ambassadør, Riffat Masood (t.h.), er svært kritisk til kjøp og salg av invitasjoner til arrangementer i Norge. Under årets feiring av Pakistans nasjonaldag i Oslo, den som hun ledet, ble ingen pakistanske politikere invitert, bare norske. F.v. Abid Raja og Jan Tore Sanner.
  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

I en rapport fra ambassaden i Islamabad fremgår det at det har vært store utfordringer knyttet til visumsøknadene til Norge.

Ambassaden verifiserer opplysninger og dokumenter i ca. 5 prosent av alle visumsøknadene. De fleste undersøkelsene viser at søkeren har gitt uriktige opplysninger, fastslår ambassaden.

«Den lokale Schengen-gruppen anslår at det er falske dokumenter og uriktige opplysninger i så mye som 80–90 prosent av søknadene», heter det i rapporten.

For å bli i stand til mer effektivt å oppdage falske dokumenter og avsløre forsøk på å villede norske myndigheter har ambassaden selv tatt tak i arbeidet med å kontrollere og verifisere dokumenter.

– Verifiseringsarbeidet er ressurskrevende, og sikkerhetsutfordringer i Pakistan bidrar også til at verifisering av dokumenter er vanskelig for ambassaden, sier ambassadør Tore Nedrebø.

Ambassaden får et stort og økende antall visumsøknader. Antall vedtak (innvilgelser og avslag) om Schengen-visum økte med 11 prosent fra 2014 til 2541 vedtak i 2015. Også i 2016 har det vært en økning. Ambassaden har ennå ikke tall for 2017.

Ambassadør Tore Nedrebø.

Det svakeste leddet

En urovekkende årsak til økningen kan ifølge rapporten være at Norge, på grunn av mangelfull verifisering av dokumenter, fremstår som det «svakeste leddet i Schengen-kjeden».

I rapporten fra den norske ambassaden i Pakistan kommer det frem at ambassaden får tips om at pakistanere betaler dyrt for en invitasjon til Norge, for eksempel når norskpakistanske foreninger arrangerer feiring av den pakistanske nasjonaldagen i Norge.

Åtte norskpakistanske organisasjoner har i en årrekke arrangert hver sin feiring av nasjonaldagen 14. august.

Ambassaden i Islamabad konstaterer at ønsket om å feire den pakistanske nasjonaldagen utenfor Pakistan er et særnorsk fenomen.

Mange pakistanere ønsker å feire nasjonaldagen 14. august i Norge. Her fra feiringen i Oslo i 2007.

Invitasjon ikke nok

Ifølge rapporten fremlegger søkerne en invitasjon fra en norskpakistansk forening, «og flere tips tyder på at disse invitasjonene selges direkte eller via mellommenn til visumsøkere, som betaler dyrt for tjenesten.» De aller fleste oppfyller ikke kravene til å få utstedt et Schengen-visum.

Ambassaden er ikke kjent med hvorfor søkerne eventuelt skulle betale for invitasjoner.

– Men det er nærliggende å tro at det skyldes at søkeren mener at en invitasjon vil styrke vedkommendes visumsøknad. For å få innvilget visum må søker kunne dokumentere formålet med oppholdet. En invitasjon vil i den forbindelse kunne være ett av flere dokumenter som vil kunne sannsynliggjøre formålet, men er alene ikke tilstrekkelig for å få innvilget visum, sier ambassadør Tore Nedrebø.

Ambassaden oppgir at dette er tips den ikke har mulighet til å undersøke selv, men informasjon om invitasjonsbetalinger er rapportert videre til Utlendingsdirektoratet, Justisdepartementet, Utlendingsnemnda og Utenriksdepartementet.

– Ambassaden har ingen egen myndighet til å anmelde forhold i Norge, sier Nedrebø.

– Jeg varslet ambassaden om dette

Aftenposten har vært i kontakt med flere kilder som enten har hørt om eller selv har erfart at pakistanere betaler flere titusener for å bli invitert av norskpakistanske organisasjoner til feiring i Norge.

– Ja, jeg har hørt rykter om det, første gang for fire år siden, sier Aamir J. Sheikh, Høyrepolitiker i Oslo og leder av 14. augustkomiteen som hvert år arrangerer feiring av Pakistans nasjonaldag i Norge.

Aamir J. Sheikh sier at han selv varslet ambassaden i Islamabad da han fikk tips om at pakistanere kjøper seg invitasjoner til feiring av Pakistans nasjonaldag i Oslo. Her leder han feiringen i 2014, sammen med en av de inviterte gjestene, Pakistans tidligere utenriksminister, Hina Rabbani Khar.

– Jeg varslet ambassaden da jeg selv ble tipset om dette, sier Seikh.

Han mener den norske ambassaden bør bli strengere i sin visumbehandling.

50.000 for Schengen-visum

Aslam Ahsan (75) er ganske sikker på at det er Schengen-visum, ikke feiringer i Norge, som forklarer iveren etter å få invitasjon. Ahsan, som er politiker, er en av de første pakistanske innvandrerne til Norge.

Han forteller at han selv, på midten av 1990-tallet, ble forsøkt bestukket med 50.000–60.000 kroner for å hjelpe en pakistaner med å få visum til Norge, og dermed Europa.

Aslam Ahsan ble forsøkt bestukket med bortimot 60.000 kroner for å skaffe en pakistaner visum til Norge.

– En person i en organisasjon som jeg var med i, tok imot 50.000–60.000 kroner som skulle gis til meg for å bidra til at en venn av ham fikk visum til Norge. Formålet var å komme seg ut av Pakistan og forsvinne inn i Europa, sier Ashan.

Han forteller at han ble tilbudt pengene mot å ringe ambassaden for å påvirke behandlingen av visumsøknaden.

– Jeg mottok aldri pengene. Jeg ringte aldri til ambassaden. Dette var en utrolig pinlig og ekkel opplevelse. Men det er ett eksempel på at sånt skjedde. Folk betaler nok det samme for å oppnå et Schengen-visum i dag, mellom 50.000 og 60.000 kroner, sier Ahsan.

Oppnår status i Pakistan

Nisar Bhagat har et stort nettverk i det norskpakistanske miljøet gjennom sitt mangeårige engasjement i Pakistansk Familienettverk. Han har også hørt at pakistanere betaler de samme summene og mener det slett ikke er uvanlig.

– Det gir status i Pakistan å bli invitert til Norge. Hvorfor skulle for eksempel en distriktsoffiser fra Gujrat bli invitert til feiring i Norge? sier Bhagat.

Pakistans ambassadør til Norge, Riffat Masood, har ikke hørt om slike tilstander i norskpakistanske miljøer. Men hun sier:

– Hvis dette skjer, er det forferdelig. Vær så snill og finn ut hvem som står bak. Organisasjoner som holder på med sånt, ønsker ikke ambassaden å ha noe med å gjøre, sier Masood.

Les mer om

  1. Islam i Norge
  2. Pakistan
  3. Islamabad