Norge

Ny rapport: Helse-investeringer har vært nedprioritert i årevis

De ansatte i helsevesenet er blitt mer effektive, men effekten går tapt fordi investeringer er blitt nedprioritert gjennom ti år.

Investeringene i sykehusene må opp, lyder konklusjonen i en fersk rapport som har sett på helseutgifter i Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Det er en av konklusjonene i en rapport om helseutgifter og hvordan Norge plasserer seg i internasjonal sammenheng.

– Selv om arbeidskraften er blitt mer effektiv, så er denne effekten «spist opp» av at man ikke har satset tilstrekkelig på investeringer i teknologi, utstyr og vedlikehold av sykehusbygg, heter det i rapporten som Menon Economics har laget på oppdrag av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Kommer lavest ut

Rapporten har sammenlignet sykehussektoren med andre samfunnssektorer for å få et bilde av investeringer. Samferdselssektoren kommer ut med den høyeste veksten de siste ti årene, mens sykehusene har lavest vekst i investeringer relatert til utgifter.

Investeringsandelen var 11 prosent i 2007, men i 2015 hadde den falt til 7,5 prosent, ifølge rapporten.

– Økte investeringer i transportsektoren og relativt mindre investeringer i sykehusene kan delvis spores tilbake til politiske prioriteringer, mener analytikerne.

Rapporten viser til at både Høyre/Frp-regjeringen og forgjengerne i den rødgrønne regjeringen har lagt vekt på å styrke kommunalt behandlingstilbud og redusere køene fremfor å investere i spesialisthelsetjenesten.

I regjeringserklæringene både til Stoltenberg-regjeringen og Solberg-regjeringen er omtalen av vedlikeholdsetterslep og investeringer i spesialisthelsetjenesten tilnærmet fraværende, påpekes det.

– Helse diskrimineres

Når politikerne bestemmer hvor mye hver sektor skal få av statsbudsjettet, forekommer det dessuten en diskriminering av helse-feltet, ifølge rapporten.

– I helsesektoren fokuseres det utelukkende på å kutte kostnader, i motsetning til andre sektorer der man i større grad ser på nytten man oppnår, skriver prosjektleder Erland Skogli og hans medforfattere.

I sektorer som forsvar og samferdsel ser man gjerne på hvor mange arbeidsplasser som skapes eller hvor mye tid som spares. Innen samferdsel ser man også på at menneskeliv reddes ved at veier utbedres.

Rapporten konkluderer med at utviklingen innen helse de siste ti årene ikke er bærekraftig på sikt. Investeringene i sykehusene må opp for å unngå at tilbudet svekkes, og man må øke satsingen på teknologi, ifølge rapporten.

– Bruker ikke spesielt mye på helse

Om Norge bruker mye eller lite penger på helse i forhold til land vi kan sammenligne oss med, har vært omdiskutert lenge. Sammenligninger er av og til vanskelig fordi noen land inkluderer utgifter til for eksempel eldreomsorg, mens andre ikke gjør det.

Ifølge rapporten har bevilgningene til helsesektoren ikke vært spesielt høye de siste ti årene.

– Norge bruker mindre på helsesektoren som andel av BNP enn hva man skulle forvente ut fra observasjoner av forholdet mellom inntektsnivå og helseutgifter i andre europeiske land de siste ti årene, ifølge rapporten.

Les mer om

  1. Helsepolitikk
  2. Sykehus
  3. Helse
  4. Legeforeningen
  5. Norsk Sykepleierforbund