Norge

Én av tre frifinnes

Halvannet år er gått siden riksadvokaten slo fast at voldtektstiltalte frifinnes oftere enn andre tiltalte. Likevel viser 2006-tallene at ingenting er forandret.

 • Forf>
 • <forf>kjetil Kolsrud <

Sommeren 2005 slo riksadvokat Tor-Aksel Busch fast at påtalemyndighetens resultater i voldtektssaker er alt for svakt. I andre kriminalsaker ender normalt under 10 prosent av alle tiltaler med frifinnende dom. Men for voldtekter lå prosenten på mellom 30 og 40.Tall Aftenposten har innhentet fra Riksadvokatembetet viser at riksadvokatens påpekning i 2005 ikke har medført noen endringer så langt.I 2006 falt det endelig rettsavgjørelse i totalt 83 anklager om voldtekt. 27 av dem endte med frifinnelse. Det vil si at de tiltalte ble frifunnet for ganske nøyaktig hver tredje antatte voldtekt.

Venter forklaring.

Riksadvokat Busch fulgte i 2005 opp sin egen advarsel med å sette ned et spesialutvalg. Dette utvalget har nå i ett år jobbet med å finne årsaken til den høye frifinnelsesprosenten i voldtektssaker. Utvalget, som ledes av statsadvokat Bjørn K. Soknes, vil levere sin rapport om få uker.— Det ser dessverre ut til at tallene følger den samme trenden som vi har sett tidligere. Det viser hvor aktuelt det fortsatt er å få dette evaluert. Vi ser med forventning frem mot rapporten fra Soknes-utvalget, sier førstestatsadvokat Harald Strand ved Riksadvokatembetet.

Juryen sier nei.

En undersøkelse Aftenposten har gjort av de voldtektsavgjørelsene som gjenfinnes i databasen Lovdata, tyder på at det særlig er under ankebehandlingen at antall frifinnelser skyter unormalt høyt i været. Ankebehandling av voldtektssaker skjer med jury, i motsetning til førsteinstansbehandlingen, der det benyttes meddomsrett. Om legfolk i en jury oppfatter voldtektssaker annerledes enn legfolk i meddomsrett, er en av de tingene Soknes-utvalget vil kunne vurdere i den kommende rapporten.- Våre tall viser at mange av de sakene der det blir domfellelse i første instans ender med frifinnelse i lagmannsretten, sier statsadvokat Soknes. Han vil foreløpig ikke kommentere hvilke anbefalinger utvalget vil gi i rapporten, som nå er så godt som ferdig.- Vi håper å kunne oversende den til Riksadvokatembetet innen 20. januar, sier Soknes.

Fordommer.

Etter det Aftenposten kjenner til, er fordommer blant legfolk én av faktorene utvalget vil peke på som forklaring på den høye frifinnelsesprosenten. En intervjuundersøkelse utvalget har innhentet tyder på at jurymedlemmer har stemt for frifinnelse fordi de ikke likte offerets oppførsel før overgrepet fant sted. Spesielt kvinnelige jurymedlemmer skal reagert negativt på ofre som frivillig har blitt med fremmede menn i beruset tilstand. Det forteller juryformenn i utvalgte saker som har det til felles at de alle endte med frifinnelse:"Ved begge anledninger ble det utøvet vold ved slag og ved å holde fornærmede nede. I tillegg ble det låst en ytterdør som gjorde situasjonen ekstra skremmende. Det ble også fremmet trusler og vist frem en kniv", het det i tingrettsdommen. Tiltalte nektet for truslene og forklarte at den seksuelle omgangen var frivillig. Tiltalte fikk to år og åtte måneders fengsel, og anket. Under ankesaken hørte juryen både tiltalte og kvinnen forklare seg. Etter dette fant lagretten rimelig tvil om hvorvidt det hele var frivillig. 34-åringen ble frikjent for voldtekt, men dømt for to andre tilfeller av drapstrusler med kniv mot kvinnen. For dette fikk han 30 dagers fengsel. En 26 år gammel mann ble først dømt til tre år og to måneders fengsel for voldtekt av en 18 år gammel jente. Han ble også dømt for å ha hatt seksuell omgang med henne da hun var 12 år gammel og han var 20. Tiltalte hevdet den seksuelle omgangen var frivillig, og anket dommen. Juryen fant rimelig tvil, og svarte "nei" på skyldspørsmålet. Dermed ble han frikjent på begge punkter. En 25 år gammel mann ble i tingretten dømt til åtte måneders fengsel for utuktig omgang med en kvinne som sov etter en fest. Mannen ble avbrutt da kvinnen, som var 18 da overgrepet fant sted, våknet og forlot rommet. Mannen anket, og ble frifunnet av juryen. I spørsmålet om oppreisning konkluderte imidlertid lagmannsretten med at det var "klar sannsynlighetsovervekt" for at kvinnen snakket sant, og mannen ble derfor dømt til å betale henne 50 000 kroner. "Hendelsesforløpet preges av at (han) invaderte (hennes) privat- og intimsfære på en måte som var meget skremmende, respektløs og sterkt krenkende", skriver lagmannsretten i dommen.

Natt til søndag 3. august 2003: En 23 år gammel kvinne som satt på denne benken ved Nybrua på Grünerløkka i Oslo ble overfalt og voldtatt av tre menn. Ingen er ennå dømt for overgrepet. Foto: ELISABETH TOLLISEN

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Derfor kunne voldtektssaken i Hemsedal ende med frifinnelse

 2. NORGE
  Publisert:

  21-åring etter at tre menn ble frifunnet for gjengvoldtekt: – Man sitter igjen med følelsen av ikke å bli trodd

 3. NORGE
  Publisert:

  Anket voldtektsdom - fikk tredobbel straff

 4. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Hegn om lekdommerne

 5. NORGE
  Publisert:

  Er det vits i å anmelde voldtekt?

 6. NORGE
  Publisert:

  Elden vil ta Hemsedal-saken videre: Vurderer ny anmeldelse eller erstatningskrav