Norge

Vær en lur leietager

Visste du at utleier ikke kan kreve at du betaler for bredbånd? <br></br>Slik unngår du å bli lurt når du skal leie.

Høsten nærmer seg, og mange er på jakt etter leiebolig.
 • Ingrid Westgaard Stolpestad

Les også:


Det nærmer seg semesterstart, og høysesong for boligjakt blant studenter. Men køene til studentboligene er lange, og mange leter etter leilighet på det private markedet.

Men hvordan unngår du å bli lurt av sleipe bolighaier?

Vi har tipsene som kan hjelpe deg.

1) Skriv en solid kontrakt

Å skrive en god kontrakt er første bud for et godt leieforhold.

Vær obs på at det finnes to typer leieavtaler : oppsigelig og tidsbestemt. Forbrukerrådet anbefaler en oppsigelig kontrakt dersom du er usikker på om du vil trives i boligen. Det kan være vanskelig å komme ut av en tidsbestemt avtale før avtaletiden er ute. Som leietaker risikerer du da å betale leie etter å ha flyttet ut dersom det ikke kommer en ny leietaker inn.

Vit at husleieloven gjelder selv om du av en eller annen grunn ikke skriver kontrakt. Men du vil som regel stille sterkere med en skriftlig kontrakt.

Last ned Forbrukerrådets standardkontrakt her.

Oppsigelsesfrist står som regel i kontrakten. Dersom ingenting avtales, er hovedregelen i loven tre måneder. Leietager kan si opp muntlig, og trenger ikke avgi begrunnelse. Utleier må derimot si opp skriftlig med begrunnelse. Han eller hun skal da opplyse deg som leietager om at du har rett til å protestere på oppsigelsen.

Hvis du ønsker å si opp leieavtalen skriftlig, last ned vår mal her.

2) Ha en ryddig overtakelse

Dersom leiligheten har møbler, lag en liste over alt inventar. Husk at utleier må regne med vanlig slitasje i løpet av en leieperiode!

Husk også å sjekke etter dårlig rengjøring av boligen. Den skal være ren når du flytter inn, og hvis den ikke er det, kan du kreve at den vaskes.

Leilighetene skal inneholde sikkerhetsutstyr som røykvarsler og brannslokkingsapparat.

Du skal melde fra innen rimelig tid hvis noe er galt i boligen. Dette gjelder også dersom du oppdager noe senere.

3) Kjenn reglene for depositum

Huseieren har rett til å kreve depositum for å sikre seg mot skader på leiligheten eller leie som ikke betales.

Depositumet skal inn på en konto som finnes særskilt for dette formålet. Kontoen skal være sperret for både leietaker og utleier.

Rentene tilfaller deg som leietaker.

Gebyret for opprettelse av depositumskonto skal utleier betale.

Depositumet kan ikke overskride seks månedsleier. Vanlig depositumsbeløp varierer mellom en til tre månedsleier.

4) Husleien skal være ett beløp

Utleier kan ikke kreve leietager for betaling av bredbånd og kabel-TV.

Det er ingen regler for hvor stor husleien skal være. Men den skal ikke være urimelig høy i forhold til standard på boligen og markedspris i området. Ikke finn deg i hva som helst!

Økning av husleie kan skje tidligst ett år etter siste regulering. Her er regelen at leien ikke kan økes med mer enn konsumprisindeksen. Utleier plikter også å informere skriftlig om økningen en måned i forkant.

Merk at utleier ikke har rett til å øke leien på bakgrunn av renteøkning.

Du kan kreve avslag i leien dersom det oppstår mangler i leiligheten og den du leier av ikke retter opp disse. Dette kan for eksempel være at det trekker inn vann rundt vinduene eller oppstår en annen type vannlekkasje. Du kan også kreve avslag hvis du ikke får overtatt leiligheten ved datoen som dere har avtalt.

5) Huseieren har ikke fri adgang

Huseier kan ikke komme og gå som han eller hun vil. Dersom huseier skal inn i boligen, skal dette varsles på forhånd. Dette er unntatt ved krisesituasjoner der man må inn for å redde verdier, som vannlekkasje eller brann.

Tipsene er hentet fra Forbrukerrådet.

Mye krangling om utleie

Torgeir Øines er underdirektør i Forbrukerrådet og er fagansvarlig for utleie av bolig. I følge ham kommer det mange henvendelser i forbindelse med utleie.

— Problemene går gjerne på forhold knyttet til mangler ved bolig, og spesielt at dette ikke blir utbedret av huseier. Vi mottar også mange henvendelser om økning av husleien og uoverensstemmelser knyttet til oppsigelse, sier han til Forbruker.no.

- Hvem er mest utsatt for lureri på utleiemarkedet?

— Ungdom som gjerne er uerfarne leietagere er ofte en utsatt gruppe. Men også andre med få alternativer og svak økonomi er en gruppe som risikerer problemer ved leie av bolig.

- Problemet nå er at mange må ha bolig innen kort tid. Derfor anbefaler jeg de som har mulighet til å utsette leieavtalen til september, å gjøre det.

— Da kan du være mer selektiv og vil derfor bli mindre utsatt for en dårlig leieavtale, mener Øines.

Han forteller at det er flere steder å henvende seg dersom du kommer i en vanskelig situasjon i et leieforhold.

— For rådgivning kan du henvende deg til Forbrukerrådet, og for forbrukerhjelp ansikt til ansikt kan du oppsøke din lokale Forbrukerinfo.

— En leieboerforening vil også kunne gi rådgivning, men her må du nok være medlem. Hvis det har oppstått en tvist mellom deg og leietaker, og du bor i Oslo og Akershus, kontakt Husleietvistutvalget . I resten av landet er det Forliksrådet som hjelper deg ved en tvist, sier Torgeir Øines.

 1. Les også

  Flytting - dyrt, men lett

 2. Les også

  Tøff jakt på leieboliger

 3. Les også

  Studentboliger allerede utleid i Oslo

 4. Les også

  Hus en student

 5. Les også

  Dette klager vi på

 6. Les også

  Bor trangere - betaler mer

 7. Les også

  Finn din studentbolig

 8. Les også

  Gamle regler gir få og dårlige studentboliger

Torgeir Øines i Forbrukerrådet anbefaler de som kan, å være selektive på leiemarkedet.