Norge

Slipper norsk skatt

Skatteetaten mener å ha tapt 60- 70 millioner kroner på at polske håndverkere har egne firma, men jobber som ansatt.

Arbeidstilsynet mener denne byggeplassen var for dårlig sikret og stilte spørsmål ved arbeidsvilkårene. Byggherren mener kontraktene viser at arbeiderne er selvstendig næringsdrivende. Foto: ARBEIDSTILSYNET

  • Forf>
  • <forf>ingeborg Moe <

En byggeplass i Oslo for tre uker siden. Tre estlendere er i ferd med å sette opp ferdighus, mens seks polske arbeidere jobber som snekkere og flisleggere. Arbeidstilsynet er rystet over det de ser. — Det var feller over alt, sier seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet. Ifølge inspektørene var arbeiderne altfor dårlig sikret mens de jobbet. Derfor ble byggeplassen midlertidig stengt.

Firma eller ansatt?

Også arbeidsvilkårene er kompliserte. - De polske arbeiderne sa at de jobbet i det norske byggefirmaet, men firmaet nektet og sa at polakkene var enkeltmannsvirksomheter, forteller Granerød. I så fall er de ikke alene. I fjor var om lag 2000 utenlandske personer registrert som enkeltpersonforetak ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Rundt 1300 av dem var polakker. Mange av dem formidles via norske og utenlandske firma til privatpersoner eller bedrifter som håndverkere. Dette betyr at de ikke regnes som vanlige ansatte, med de rettigheter og plikter det innebærer. Blant annet kan de jobbe her i 18 måneder uten å betale skatt til Norge. De er heller ikke underlagt minstelønnsbestemmelsene på byggeplassene. Arbeidstilsynet og skatteetaten har derfor vært svært opptatt av å finne ut om de faktisk er selvstendig næringsdrivende eller om de i praksis er lønnstagere.

1000 under lupen.

— Vi har vurdert kontraktene deres og mener at om lag 1000 av de polske enkeltpersonforetakene ikke er næringsdrivende. Det er en veldig stor andel, sier direktør Tor Helge Langfeldt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Kontraktene avslører ofte langt lavere timesatser enn det som er tariffen i Norge. Sentralskattekontoret har varslet flere selskap som formidler polske næringsdrivende. - Vi mener at dette er arbeidsinntekt og ikke næringsinntekt, og at det dreier seg om utleide arbeidstagere som skal betale skatt til Norge fra første arbeidsdag. Det betyr at vi pålegger selskapet som formidler arbeidskraften et arbeidsgiveransvar. Dette diskuterer vi nå med de selskapene det gjelder, sier Langfeldt. - Hva avgjør om man er ansatt eller enkeltpersonforetak? - Det er flere vilkår som må oppfylles. Blant annet vil en næringsdrivende som regel ta oppdrag for egen regning og risiko. Dette er ikke tilfelle i de sakene vi har sett på. Det er også spørsmål om hvem som styrer oppdraget, sier Langfeldt.

Opptil 70 millioner.

Siden skatteoppgjøret ikke er i havn, sier han at det er vanskelig å si hvor store summer statskassen har gått glipp av. - Skattetapet for staten i disse sakene er mellom 60 og 70 millioner kroner. I tillegg kommer arbeidsgiveravgiften, sier Langfeldt. Det har vært en eksplosiv økning i registrerte utenlandske enmannsbedrifter i Norge etter EU-utvidelsen i 2004. Skatteetaten tror likevel at mørketallene er store. Norske skattemyndigheter har heller ingen oversikt over om de polske enkeltpersonforetakene betaler skatt til hjemlandet.

- Er egne firma

Jan Eivind Janson er styreleder i Jato bygg invest, som er byggherre for ferdighusbyggene som Arbeidstilsynet stengte midlertidig under en inspeksjon. Han erkjenner at sikringstiltakene på byggeplassen ikke var gode nok. - Det er jeg enig i. Og vi hadde ansvaret. Men det var ikke graverende forhold. Det var også uryddig, og det har vi fått ryddet opp, sier Janson.

- Har kontrakt.

Han står fast på at de polske arbeiderne er selvstendig næringsdrivende. Men han bekrefter at de ennå ikke er registrert i Norge. - De har en kontrakt og er i ferd med å etablere et NUF-selskap (norskregistrert utenlandsforetak, journ.anm.). Vi sendte inn papirene til Brønnøysundregistrene 21. mars, sier Janson. - Men det virker som det er forvirring rundt dette?

- Eget verktøy.

— Vi har utarbeidet kontrakter og de har sitt eget verktøy med seg. Det er mange måter å spørre på, og det kan tenkes de har oppfattet spørsmålene feil. Jeg har også hatt kontakt med Sentralskattekontoret for utenlandssaker, og vi er blitt enige om at de er egne firma. I kontrakten står det spesifikt hva skal gjøre, og de tar reklamasjoner, sier Janson. Han sier at de polske arbeiderne får 170 kroner i timen - i kraft av å være egne foretak.