Rapport om Kongsberg-angrepet: For få politifolk gjorde at Bråthen ikke ble stanset tidligere

Tre politifolk med våpen var for lite til å stanse Espen Andersen Bråthen de første dramatiske minuttene i Kongsberg. Derfor frikjennes politiet på nesten alle punkter i evalueringen etter de fem drapene.

I 37 minutter fikk Espen Andersen Bråthen gå rundt å skyte, kaste kniver og drepe fem personer i Kongsberg før politiet stoppet ham. 38-åringen begikk alle drapene etter at bevæpnet politi hadde sett ham og ropt etter ham.

Tirsdag kom dommen over politiets innsats under angrepet i fjor høst.

Den frikjenner de to politifolkene som var først på åstedet og som ikke lyktes med å stanse Bråthen før han gikk videre og drepte.

Utvalget mener de tre politifolkene som kom først til stedet, gjorde så godt de kunne. De var bare var tre personer. De fulgte prosedyrene og gikk inn i butikken, men ble utmanøvrert av Bråthen.

Mener politiet ikke kan klandres

Kunne liv vært spart om politiet hadde handlet annerledes? Spørsmålet har vært viktig for flere av de etterlatte som mistet sine kjære i Kongsberg 13. oktober i fjor.

Nei, mener lederen av utvalget som har evaluert politiets innsats for å stoppe gjerningsmannen.

Hadde det vært flere personer til stede, kunne de i større grad fulgt flere av de prioriterte oppgavene de skulle gjøre. For eksempel isolere Bråthen inne i butikken ved å sperre alle utganger og samtidig gå inn og pågripe ham.

Det var ikke nok politifolk til å gjøre alt de burde gjort, mener utvalget.

– Det var en uforholdsmessig høy risiko å fortsette fremrykningen da situasjonen var som den var, sier utvalgsleder Steinar Henriksen.

Utvalget mener også at de to politifolkene gjorde en forståelig vurdering da de valgte ikke å avfyre skudd inne i butikken. Henriksen sier de to politifolkene ikke kan klandres for at Bråthen slapp unna.

– Ut fra de ressursene og den kapasiteten de hadde, gjorde de nok de så godt de kunne, sier Henriksen.

Han viser til at de trodde at de hadde isolert gjerningspersonen inne i lokalet. De holdt utkikk over de to utgangene som de trodde fantes.

Bråthen kom seg ut en nødutgang som politiet sier de ikke kjente til.

Ventet i gangen

Rapporten som kom tirsdag, gir detaljene om hva som skjedde da de to første politifolkene kom til butikken i Kongsberg sentrum, der Bråthen skjøt med pil og bue på kunder og ansatte:

Da de er ved butikken, vet de to politifolkene at dette er et såkalt Plivo-oppdrag. Det betyr pågående livstruende vold. Da skal politiet gå rett i aksjon for å stoppe gjerningsmannen.

De går inn i inngangspartiet til senteret klokken 18.18.03. De roper høyt «bevæpnet politi». Litt senere roper de: «bevæpnet politi, legg fra deg våpenet og vis oss hendene dine, eller så blir du skutt.»

Så går de gjennom inngangspartiet mellom de første og de andre skyvedørene. Klokken 18.18.10 melder politiet at de er inne bygget og ser Bråthen.

De går inn mot kasseområdet. Det er helt stille i butikken. Bråthen er alene i butikken på dette tidspunktet, men det vet ikke politifolkene. Politiet beskriver lokalet som et «kjempevanskelig» lokale og et «kaos av farger».

Ventet i gangen

De trekker seg senere tilbake mot utgangspartiet og melder på sambandet at lokalet er uoversiktlig og at gjerningspersonen ikke gir seg til kjenne.

De er nå de tar valget om å vente inngangspartiet til det kommer flere politifolk.

Nå står den ene politimannen på trappen foran butikken, den andre rett innenfor den første skyvedøren. Inne i butikken er Bråthen. Politiet ser ikke lenger gjerningsmannen.

Klokken 18.20, over to minutter etter at politiet kom til butikken, må operasjonssentralen minne de to politifolkene på at Plivo-situasjoner innebærer at de skal gå rett inn:

«Er han (gjerningspersonen inne), så skal vi aksjonere», melder operasjonssentralen.

Samtidig presiserer operasjonslederen at de ikke skal aksjonere for enhver pris, selv om de har «en handlingsplikt og skal foreta oss noe».

Den ene politimannen gjentar at de må få hjelp før de kan gå i aksjon. Klokken 18.20.40 går de inn i butikken. Ti sekunder senere kommer den første av Bråthens to piler mot dem. Da de blir beskutt andre gang, trekker de seg tilbake.

De trodde de hadde kontroll på Bråthen inne i butikken og at utgangen de passet på var den eneste ut av butikken. Bråthen forsvant ut en nødutgang på andre siden.

– Riktig å vente

Utvalget mener det var hensiktsmessig at de to politifolkene valgte å vente på hjelp, siden de ikke hadde på seg verneutstyr.

De mener det var lurt å opptre samlet fordi det ikke var nok politifolk på Kongsberg til å få kontroll på gjerningspersonen i butikken. Og de mener at dette også er i tråd med Plivo-prosedyren.

– Ja, hvis det ikke pågår livstruende vold mot utenforstående, kan politiet vente og isolere en person, sier Sturla Henriksen, utvalgsleder.

Ensomme patruljer

Utvalget skriver at den første patruljen leverte det man kunne forvente.

Men begrensede ressurser var avgjørende for at gjerningspersonen ikke ble stanset tidligere, slår utvalget fast.

De to patruljene som var stasjonert i Kongsberg, var i over 20 minutter de eneste i byen. Klokken 18.25 hadde politiet ingen anelse om hvor han var. I 13 minutter var de tre politifolkene som allerede var i Kongsberg den kvelden, de eneste som søkte etter Bråthen.

Det var en rekke politipatruljer på vei, men de brukte tid på å kjøre til byen. Dette var viktige minutter for å søke etter Bråthen, som da hadde begynt sitt drapsraid i Hyttegata.