Kjørte selv pågrepet til sykehuset

Den 48 år gamle mannen som døde etter å ha blitt pågrepet av politiet på et NAV-kontor i Trondheim forrige uke, ble kjørt til St. Olavs hospital av polititjenestemennene som pågrep ham.

Det sier advokat Arve Opdahl, leder av Spesialenheten for politisaker i Trondheim, til NTB.

Opdahl sier politifolkene har forklart at 48-åringen besvimte etter basketaket som oppsto i forbindelse med pågripelsen, og at de umiddelbart varslet sentralen om dette og at de ønsket ambulanse.

Da en større politibil kom til åstedet for pågripelsen før ambulansen ankom, besluttet imidlertid polititjenestemennene å kjørte den pågrepne og besvimte 48 åringen til sykehuset selv.

Dette ville gå raskere enn å vente på ambulansen, har politifolkene forklart i avhør med Spesialenheten for politisaker.

Politifolkene har forklart at de kontrollere 48-åringens puls både før de kjørte ham til St Olavs hospital og undervis til sykehuset.

"Adekvat makt"

Under advokat Arve Opdahls ledelse undersøker Spesialenheten for politisaker nå om de fire polititjenestemennene som var involvert i pågripelsen, brukte adekvat makt da de ble tilkalt av servicepersonell ved et NAV-kotor i Trondheim. NAV er navnet på de nye felleskontorene som huser Aetat, de gamle sosialkontorene og trygdeetaten.

Personellet som ba om politassistansen oppga at de følte seg truet av 48-åringen.

Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at dødsårsaken til 48-åringens død var kvelning.

–20 vitner er hittil avhørt i saken, og like mange vitneavhør gjenstår, sier Opdahl til NTB

Like i nærheten

Politipatruljen som fikk oppdaget, besto av to polititjenestemenn. De ber 48-åringen, som er av afrikansk opprinnelse, om å forlate NAV-lokalet etter at mannens saksbehandler har forsikret at 48-åringen har utrettet sitt ærend ved kontoret.

Da anmodningen ikke blir fulgt tar den ene politimannen tak i 48-åringens ene overarm. Den andre polititjenestemannen er i ferd med å gå i posisjon for å ta samme grep da 48— åringen gir ham et støt i overkroppen med albuen.

– Dette støtet synes å ha påført polititjenestemannen tre ribbensbrudd, sier Opdahl.

Halsgrep/kvelertak

Han sier denne episoden utløser en pågripelsessituasjon med påfølgende basketak. Polititjenestemennene har forklart Spesialenheten at de oppfattet 48-åringen som «uvanlig sterk», og at de tilkalte og fikk forsterkninger i form av en ekstra patrulje på to tjenestemenn.

De har videre forklart at 48-åringen nærmest løftet dem begge opp da de prøvde å ta tak i armen hans. Det ble basketak, og under basketaket fikk den ene politimannen festet det politiet kaller et såkalt halsgrep på 48-åringen. Samtlige tre gikk i bakken. Den andre polititjenestemannen greide å samle hendene til 48-åringen og påføre ham håndjern.

Politifolkene har forklart at halsgrepet ble løsnet umiddelbart da håndjernene var påført.

– Ett vinter har imidlertid uttalt at det gikk et halvt minutt fra håndjernene kom på til halsgrepet ble løsnet, forteller Opdahl.

Ingen betydning

Opdahl sier til NTB at det ikke har noen betydning for Spesialenhetens etterforskning dersom en av polititjenestemennene som var med på pågripelsen torsdag, er identisk med politimannen som ble tiltalt og frikjent i den såkalte Baidoo-saken.

Saken om Sophia Baidoo skapte stor oppmerksomhet i 1999. Den 21 år gamle vaskehjelpen, opprinnelig fra Ghana, utløste ransalarmen i banken der hun skulle vaske. Kommunikasjonsproblemer med politiet som kom endte med et basketak.

– Det er helt tilfeldig at de aktuelle politipatruljene fikk oppdraget. Ingen av dem ønsket oppdraget. Politifolkene er sterkt berørt av hva som har hendt, sier advokat Opdahl

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering overleverte tirsdag et protestbrev mot politivold til statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet i forbindelse med dødsfallet i Trondheim.