Norge

Nytt beredskapssenter vil koste 3,5 milliarder kroner

Styrking av beredskapen, flere politistillinger, kraftig økning til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og mer til domstolene og fengslene.

ta0ba146-H_Do5_6ykH.jpg
  • Simen Granviken
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Det er den korte oppsummeringen av forslagene til bevilgninger fra justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) for neste års budsjett.

Samtidig settes det av over 11 millioner kroner for å lete etter falske basestasjoner, som Aftenposten skrev om i fjor vinter.

Regjeringen foreslår også å kutte ekstrabevilgningen som Kontoret for voldsoffererstatning fikk etter terroren 22. juli.

Politiet får mer

Anundsen ønsker åøke bevilgningene til politiet med 163 millioner kroner. Regjeringen mener dette tilsvarer 347 nye stillinger i politiet.

Det bevilges også 147 millioner kroner til gjennomføring av nærpolitireformen.

Bevilgningene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) økes med 145 millioner kroner.

Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund, mener budsjettet er på det jevne.

-Men det holder ikke. Vi kjenner igjen mye av det som har vært snakket om, og vi kjenner igjen mye av det vi har spilt inn. Men det økonomiske holder ikke med det etterslepet som finnes i politiet, sier Bolstad.

Vil satse på vedlikehold av fengsler

Regjeringen vil foreslår å bevilge 406 millioner kroner til 181 nye lukkede fengselsplasser ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg, og ved Ullersmo fengsel.

De foreslår samtidig også å bevilge 270 millioner kroner til leie av 242 fengselsplasser i Nederland.

250 millioner kroner bevilges til å vedlikeholde fengsler. I tillegg foreslås å videreføre bevilgningen på 50 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold fra årets budsjett.

Slik var tilstanden i norske fengsler da Aftenposten skrev om dette i fjor:

Les også

*Sprengt kapasitet *Nedslitte bygninger *Celler kan bli stengt

Kutter 22. juli-støtte

Samtidig som Regjeringen foreslår samtidig å bevilge 15 millioner kroner for å øke kapasiteten til Statens Barnehus og 30 millioner kroner til Narkotikaprogram for ungdom, foreslår de å ta bort de ti millioner kronene i ekstrabevilgninger Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) fikk etter terroren 22. juli 2011.

ifølge KVF vil dette få store konsekvenser for det videre arbeidet. De sier de i mange år fremover vil få søknader etter 22. juli knyttet til inntektstap og menerstatning.

Så mye koster nytt beredskapssenter

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til forprosjektering av nytt beredskapssenter for politiets nasjonale beredskapsressurser.

Høsten 2014 forelå en konseptvalgutredning som anbefalte at det etableres et beredskapssenter for politiets nasjonale beredskapsressurser på Grønmo i Oslo, med Taraldrud i Ski kommune som alternativ løsning.

I budsjettet kommer det frem at det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring og at prosjektets kostnadsramme er anslått til 3,5 mrd. kroner.

Regjeringen foreslår også å bevilge 11,6 millioner kroner for å styrke Nasjonal sikkerhetsmyndighets evne til å detektere falske basestasjoner.

— Dette er et viktig tiltak for å avdekke falske basestasjoner, og viser at regjeringen tar Aftenpostens funn på alvor, sier Hårek Elvenes (H), medlem av justiskomiteen på Stortinget.

Les også

  1. Slik skal Anundsen stoppe mobilspionene

  2. Aftenposten mener: Mobilsikkerheten er for dårlig

  3. Slik overvåker de hvem som helst - hvor som helst