Norge

Kreftsyk: - Grundig undersøkelse reddet livet mitt

Rune Neteland (49) fikk kreftdiagnosen i siste liten. Han mener han ble reddet av at han selv betalte for en MR-undersøkelse. Den blir nå standard i de nye pakkeforløpene for kreftpasienter, som legges frem i dag.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Både faren og farfaren til Rune Neteland døde av prostatakreft. I tillegg er en onkel rammet. Dermed var det høy risiko for at Neteland selv utviklet kreften. I en årrekke har både han og hans tre brødre regelmessig tatt PSA-test, en blodprøve som kan avdekke begynnende prostatakreft. Testen er imidlertid ikke spesifikk, og den kan avdekke andre sykdommer i prostatakjertelen.

- Jeg har hatt høye verdier i flere år, men fikk vite at det ikke var kreft, forteller han.

Helt tilfeldig fikk 49-åringen vite at han kunne testes med MR. Han gjorde dette privat hos Aleris, der det ble oppdaget at han hadde kreft.

- Da kreften ble oppdaget, var svulsten innkapslet i prostata, men da jeg ble operert, hadde den allerede vokst ut av kapselen, sier Neteland.

Avgjørende for prognosen

Spesialist i uro-onkologi Marius Normann ved Aleris mener det var avgjørende for Neteland å komme til MR.

- Med MR fikk han en rask avklaring som førte til umiddelbar henvisning til operasjon. Jeg kan vanskelig tenke meg at dette ikke var avgjørende for hans prognose, sier Normann.

Frem til i dag har det vært tilfeldig om pasienter får MR eller ikke ved norske sykehus. I det nye pakkeforløpet for prostatakreft som legges frem i dag, presiseres det at MR fortrinnsvis skal tas før biopsi (vevsprøve). De fleste store sykehusene er allerede i gang. Målet med pakkeforløpet er at pasienter med mistanke om eller påvist kreft skal få rask og forutsigbar behandling.

AFTENPOSTEN-LESERNE:

Les også

Disse bør havne bakerst i helsekøen

Får konsekvenser for behandlingen

Det er enighet om at den aller beste metoden for å diagnostisere prostatakreft er bruk av MR sammen med biopsi.

- Medisinsk sett er det en fremgang ved bruk av MR. Det øker sannsynlighet for å treffe svulsten umiddelbart. En negativ MR kan føre til at vi unngår å ta biopsier, med MR kan vi følge opp pasienter på en tryggere måte, sier forsker og overlege Erik Skaaheim Haug, leder av referansegruppe for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.

- Hvis man ikke tar MR før biopsi, kan det resultere i både overbehandling og underbehandling, sier Haug.

— For store ulikheter

Helsedirektoratet lanserer i dag de fire nye pakkeforløpene.

Helseminister Bent Høie mener det har vært for store ulikheter i kvaliteten både på utredning og behandling innen kreft.

— Det er en av grunnene til at vi innfører pakkeforløp for kreft, sier helseminister Bent Høie. Han har særlig vært bekymret for at det tar for lang tid fra pasienten blir henvist til vedkommende er ferdig diagnostisert og behandlingen settes i gang.

— Hva gjør dere hvis det ikke er kapasitet ved de offentlige sykehusene?

— Da må de samarbeide med private, spesielt på MR er det gode muligheter for det. Vi har også gitt sykehusene mulighet til å leie bygninger og utstyr for opptil 100 millioner kroner, hvis de har behov for det, sier Høie.

LES OGSÅ:

Les også

Da moren til Bernt Tvedt (35) ble dødssyk, ville han gjøre henne stolt

Risikerer å bomme på svulsten

Prostata er en liten kjertel på størrelse med en kastanje som ligger rundt den innerste delen av urinrøret hos menn, like etter urinrørets utløp fra urinblæren.

Ved mistanke om kreft kan legene gå inn via tarmen og «skyte ut» en rekke nåler som henter ut vev som testes for kreft. Med en MR-utredning kan legene se konkret om det sannsynligvis er kreft, hvor i prostata forandringene sitter, og de kan målrettet hente ut vevsprøver fra det mest aggressive området av svulsten.

Normann ved Aleris påpeker at hvis man tar vevsprøver uten å vite hvor kreften eventuelt er, risikerer man å bomme på svulsten, alternativt at man treffer i kanten av svulsten.

- Konsekvensen er at man får en falsk lavere aggressivitet, at man tror at svulsten er mindre farlig enn den er. Hvis man velger ikke å behandle denne pasienten, men kun overvåker, kan det få alvorlige konsekvenser.

Minuttene som reddet livet

Selve MR-undersøkelsen tar fra 12 til 45 minutter.

Rune Neteland mener disse minuttene reddet hans liv.

-  Jeg ble glad hver gang jeg fikk negative svar hos urologen min, sier Rune Neteland. Da han kom til Aleris, var PSA-testen såpass høy at legen slo alarm. Etter noen dager fikk han MR, og noen uker senere ble han operert ved Oslo universitetssykehus.

- Hadde jeg ventet noen måneder, ville kreften sannsynligvis ha spredt seg. Livet mitt er bra nå, og jeg er kreftfri.

Normann sier mangel på radiologer med spisskompetanse innen MR av prostata er årsaken til at ikke alle sykehusene tilbyr MR til alle pasienter med mistanke om prostatakreft.

Overbehandling er hovedutfordringen

Overlege Haug mener den store utfordringen med prostatakreft er at legene behandler for mange menn som aldri hadde fått reell sykdom.

- Behandlingen har bivirkninger som for mange går utover livskvaliteten. 15 prosent får problemer med inkontinens, og 50 prosent er ikke seksuelt aktive etter en behandling. Mange av dem blir impotente. Men mange pasienter er imidlertid ofte overbevist om at de er blitt «reddet» fra en sykdom de ikke har merket noe til. Derfor er det vanskelig å få forståelse for at det faktisk foregår en overbehandling, sier Haug.

5000 menn får prostatakreft hvert år. Frem til nå har det vært store forskjeller i hvordan de blir diagnostisert. Det kan ha ført til livstruende kreft ikke blir oppdaget.

Les også

  1. Professor: Rosa sløyfe-kampanjer grunn til overbehandling

  2. 100 kvinner nektes medisin mot brystkreft

  3. Kvinne ble sendt frem og tilbake mellom sykehus – døde av kreft