EU anbefaler fjerde dose til 60-åringer. FHI vurderer å følge etter.

EU vil gi ny dose til alle over 60 år. FHI studerer nå grunnlaget for rådet.

Folkehelseinstituttet vurderer om de vil følge rådet fra EU om å også vaksinere 60-åringer med en fjerde dose. Foreløpig anbefales de over 75 år å ta den.

Norske kommuner er nå i full gang med å vaksinere de over 75 år mot covid-19. I september starter vaksinasjon av dem over 65 år, og andre med underliggende sykdom.

EMA og EUs smittevernbyrå (ECDC) skriver i en pressemelding at en ny smittebølge er på vei i Europa, og at den fører til at flere blir lagt inn på sykehus og må få intensivbehandling.

Nylig kunngjorde EUs legemiddelbyrå (EMA) at alle over 60 år og folk i utsatte grupper bør få tilbud om en ny oppfriskningsdose av koronavaksinen.

Konsentrerer seg om de eldste

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier de har merket seg ECDC ber landene vurdere en fjerde dose for dem som er over 60.

Han sier vaksinasjonsanbefalingene bestemmes i det enkelte land for å ta hensyn til situasjonen der.

– Vi vil studere grunnlaget for et slikt råd. Akkurat nå konsentrerer vi og kommunene oss om å få gitt fjerde dose til alle på sykehjem og alle som er 75 år og eldre, presiserer Aavitsland.

Han sier risikoen for alvorlig forløp er mindre for dem som er under 75 år her i Norge hvis de har tatt sine tre doser.

Noen kommuner mangler vaksine

– Kommunene er i gang, men noen er i ferd med å gå tom for vaksiner og venter på ny vaksineutsending fra oss i uke 29. I uke 27 ble i overkant av 17000 vaksinert med 4. dose og ca. 2000 doser er registeret satt siste døgn.

– Hvorfor er det ikke nok vaksiner? Aftenposten skrev for kort tid siden at vaksiner må kastes?

– Vaksinene må oppbevares ved sterkt nedkjølt i ultrafrysebokser. Dette er utstyr kommunene ikke har. Derfor lagres vaksinene sentralt. Kommunene har altså små lagre. Ellers kan det bli en del svinn når doser går ut på dato, svarer Aavitsland.

FHIs plan var å tilby dose fire i høst før en ventet vinterbølge.

– Sommerbølgen kom litt overraskende, men kommunene har kastet seg rundt og gir nå fjerde dose til de eldre over 75.

FHI oppdaterer sykehusinnleggelser annenhver uke. Ved siste rapportering ble det meldt at det hadde vært en økning i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak de siste 5–6 ukene.

Det er så langt rapportert om 335 nye pasienter i uke 26 etter 304 i uke 25, og 214 i uke 24.

Minst fire måneder mellom dose tre og fire

EMA og EUs smittevernbyrå (ECDC) påpeker at en ny oppfriskningsdose bør bli gitt minst fire måneder etter forrige dose. Folk som har gått over et halvt år siden forrige dose bør prioriteres, mener EU-byråene.

– Vi ser en økning i antall koronatilfeller og en økende trend på antall innlagte på sykehusene og intensivavdelingene i mange land. Dette tyder på en ny, utbredt koronabølge i Europa, skriver Andrea Ammon, direktør for ECDC pressemeldingen.