Verste mai måned i trafikken på 13 år

Hittil i mai har 19 personer mistet livet i trafikken. Så mange har det ikke vært siden 2009. Trygg Trafikk frykter en ny helg med flere ulykker.

To personer omkom i en trafikkulykke på E16 i Voss i begynnelsen av mai. Det har vært flere dødsulykker i mai-trafikken.

Det er ennå fem dager igjen av årets mai måned, men allerede nå er antall trafikkofre kommet opp i 19. Tre av dem mistet livet i tre ulykker det siste døgnet.

Så mange omkomne i enkeltmåned har det ikke vært siden juli 2016. Da ble det registrert 22 omkomne i trafikken. Ser man kun på mai, så må man tilbake til 2009 for å finne en mai måned med 19 trafikkofre.

Les også

Ulykkesdag i trafikken: Seks døde og flere alvorlig skadet

Fire døde i tunnelulykke

Bare ulykken i Steigentunnelen i Nordland 15. mai krevde fire menneskeliv.

– Vi har faktisk hatt en stygg økning i trafikkdrepte hittil i 2022. Nå har vi registrert 44 omkomne i trafikken, mot 24 på samme periode i fjor, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Ulykken i Steigentunnelen i Nordland 15. mai krevde fire menneskeliv. Denne ulykken er blant de mest alvorlige trafikkulykken i Norge de siste årene.

– Hva skyldes denne økningen?

– Det har vi ikke noe godt svar på akkurat nå. Vi er nødt til å vente på rapportene fra etterforskerne, svarer Johansen.

Han legger til at antall omkomne i trafikken har gått ned i flere år. 87 personer mistet livet i trafikken i 2021, noe som er det laveste tallet på flere årtier. Derfor er det en nedtur at tallet har økt så kraftig i år.

– Det vi vet, er at det har vært en god del singelulykker i mai. Det er ulykker der kun ett kjøretøy er involvert. Slike ulykker kan både skje på en rett strekning og i en sving. Ofte skjer det på grunn av uoppmerksomhet eller for høy fart. Og så har vi hatt mange møteulykker i mai. 75 prosent av dødsulykkene er singelulykker eller møteulykker, sier Johansen.

Han understreker at enkelte singelulykker kan være forårsaket av sykdomstilfeller. Disse ulykkene tas ut av statistikken når årsaken blir fastslått.

– I tillegg kan det være rus involvert i noen av ulykkene. Vi vet foreløpig ikke hvor mange av de siste ulykkene skyldes rus.

Les også

En person omkommet etter trafikkulykke i Ullevålsveien

Frykter flere ulykker

Antall trafikkulykker har pleid å gå opp i sommermånedene. Også i helgene blir det registrert flere alvorlige ulykker. Derfor frykter Trygg Trafikk flere dødsulykker kommende helg.

– Jeg ønsker meg en helg uten alvorlige ulykker i trafikken, men vi har ingen strakstiltak for å hindre at det skjer. Det eneste strakstiltaket sitter hos de som ferdes i trafikken. Alle må ta ansvar for egen adferd i trafikken. Det er mye som tar oppmerksomheten bort fra det som skjer på veien. Det være kan tekstmeldinger og Snapchat. Og så er det ulike skjermer i moderne biler. Derfor må førerne selv motstå disse fristelsene, er den klare beskjeden fra Johansen.