Unge voksne henger etter. Når vi vaksinemålet?

Målet er at ni av ti voksne fullvaksinerer seg. Norge har mer enn nok vaksinedoser, men vaksineringen går sakte.

Norge har en høy vaksineoppslutning. Men å oppnå målet om å fullvaksinere ni av ti voksne kan ta lengre tid enn ventet.

Regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) har et tydelig mål: 90 prosent av alle over 18 år må fullvaksineres mot koronaviruset.

Vi er ikke avhengige av at det oppfylles. Norge har allerede åpnet opp. Men jo flere som beskytter seg, jo lavere er risikoen.

De siste månedene har Norge hatt mer enn nok vaksinedoser. Enkelte steder blir ubrukte doser kastet. Oslo har avbestilt doser.

Færre vil ta dose to

Nå handler det om å få folk til å ville ta vaksinen.

Over 90 prosent av alle voksne har allerede fått én dose. Ikke like mange virker lystne på å ta andre dose.

Aftenposten gjorde opp status for tre uker siden. Da var 77,1 prosent av alle voksne fullvaksinerte. Budskapet fra FHI-overlege Preben Aavitsland var at det kunne ta tre-fire uker før målet om 90 prosent nærmer seg.

Les også

Norge er åpnet. Men fortsatt kan 1,5 millioner nordmenn drive smitten videre. Hva skal til for at tiltak blir gjeninnført?

Bak skjema

Tre uker senere er fortsatt bare 84,6 prosent fullvaksinert.

Samtidig har kommuner måttet kaste vaksinedoser, og FHI har hundretusenvis av doser på lager. Det skrev Aftenposten 10. september.

Hvorfor?

Fordi folk ikke møter opp til timene sine. Enkelte møter ikke opp, andre snur i døren når de får vite at de skal få Moderna-vaksinen.

Valgfri vaksinetype

Det er i hovedsak to grunner til at folk er skeptiske til Moderna: Folk ønsker ikke å blande to vaksinedoser, og andre dose Moderna gir sterkere bivirkninger de påfølgende dagene.

– Motstanden er irrasjonell, sa smittevernoverlege i Bergen Kjell Haug til NRK tidligere i september.

FHI har imidlertid tatt grep for å få flere til å vaksinere seg. Nå blir vaksinetype valgfri.

Det kan få effekt på vaksinetempoet.

Vaksineringen stoppet opp

Nå er tempoet tregere enn det har vært på mange måneder. Selv med manko på doser, ble det i vår satt flere stikk enn nå.

Med over 200.000 over 18 år som ikke er fullvaksinerte, er dette et tegn på at vi nå har kommet til dem som ikke er like ivrige på å ta vaksinen.

Dersom vaksineringen fortsetter i de siste to ukers tempo, vil det ta 24 dager før vaksinemålet er nådd.

Det er de unge voksne som henger lengst etter. Hele 94 prosent av alle over 55 år er fullvaksinerte. Bare 73 prosent av de mellom 18 og 39 år er fullvaksinerte. Det viser FHIs siste ukerapport.

Vaksinerer mange unge

Koronavaksinen skal først og fremst beskytte den enkelte mot alvorlig sykdom. Det har vært regjeringen og FHIs klare mål fra starten av.

Derfor er det andelen vaksinerte voksne som måles. Unge blir svært sjelden alvorlig syke. Nå tilbys imidlertid også vaksinen barn helt ned til 12-års alderen.

Svært mange unge tar vaksinen. De under 16 år tilbys foreløpig bar én dose.

Dårlig oppslutning hos innvandrere

Særlig innbyggere født utenfor Norge har lav vaksineoppslutning. Det viser FHIs ukerapporter.

Bare 36,6 prosent av de over 18 år født i Polen er fullvaksinerte. For voksne fra Litauen og Somalia er dose-2-oppslutningen henholdsvis 37,5 og 45,4 prosent.

Halvparten av alle innlagte fra juli til 11. september var født i utlandet. De fleste var ikke vaksinerte.

Kan bli tredje vaksinedose

Det spekuleres nå på om vaksinen mister effekt over tid. Cirka 300.000 mennesker i Norge har nå vært fullvaksinerte i mer enn seks måneder.

Tiden fremover vil vise hvor mange av disse som vil bli smittet og eventuelt alvorlig syke.

En fersk svensk studie viser at nivået av antistoffer sank med 85 prosent etter syv måneder. Studier fra andre land tyder på det samme.

FHI mener imidlertid ikke det er nok grunnlag til å anbefale en tredje dose.

FHI har allerede tilbudt en ekstra dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, som ikke fikk god nok beskyttelse av to doser. Det gjelder rundt 200.000 personer i Norge.