Frp krever gransking av Støre-regjeringens håndtering av omikron

Koronakommisjonens skal ikke granske Støre-regjeringens håndtering av pandemien. Det vil Frp gjøre noe med.

Helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre.

Koronakommisjonen så Erna Solbergs (H) regjering i kortene gjennom hele pandemihåndteringen.

Men Jonas Gahr Støres (Ap) regjering slipper foreløpig at håndteringen av omikron granskes. Kommisjonen har ikke tid. De leverer sin rapport i april.

Det vil Fremskrittspartiet gjøre noe med. De fremmer nå et forslag i Stortinget om at også Støres periode ettergås.

– Det er åpenbart at dette må granskes, sier Frps helsepolitiske talsmann, Bård Hoksrud.

Debatten om tiltak har spisset seg til den siste tiden. Da omikron kom, var så å si alle voksne fullvaksinert. Likevel kom det strenge tiltak. Skjenkestopp. Karantene. Rødt nivå på skoler. Næringslivet har blødd penger.

Frps helsepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, ber om at Koronakommisjonen også gransker Jonas Gahr Støres regjering.

– Tiltak skal man ikke ta lett på. Det går hardt utover både folk og bransje, sier han.

– Det er selvfølgelig ikke lett å håndtere en pandemi, men beslutningene som tas, får store konsekvenser, sier Hoksrud.

Spesielt skjenkestopp og rødt nivå på videregående skoler skapte debatt. Det siste var ikke begrunnet i faglige råd hverken fra Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet.

I tillegg har omikron gjort langt mindre skade enn først fryktet. Derfor sa helsemyndighetene allerede forrige uke at det var på tide å gi slipp på tiltak.

– Støre har selv sagt at tiltakene ikke skal vare en dag lenger enn nødvendig. Likevel er det mye som tyder på at de har vært raske på å innføre tiltakene, mens de tar seg god tid på lettelsene. Tiltakene skal være proporsjonale, sier Hoksrud.

Kommisjonen bør gransker perioden fra oktober til pandemien er over, mener Frp.

Tone Wilhelmsen Trøen er helsepolitisk talsperson i Høyre. Hun har allerede krevd en avklaring fra regjeringen om de kommer til å oppnevne en ny kommisjon.

Regjeringen er opptatt av at den samlede håndteringen av pandemien bør evalueres sånn at vi kan være bedre rustet og ha mer kunnskap i møte med pandemier i fremtiden. Vi vil komme tilbake til hvordan dette skal skje, har Støre sagt til Aftenposten.

Den første kommisjonen ble ledet av Stener Kvinnsland. De leverte sin rapport i april i fjor. Kort tid etter ble det utnevnt en ny kommisjon, ledet av Egil Matsen. De granske perioden frem til 31. oktober.