Boligprisene fortsatte å stige i september

Boligprisene sank med 0,1 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,9 prosent.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge presenterer Eiendom Norges boligprisstatistikk for september 2016.

Boligprisene sank marginalt med 0,1 prosent i september, en vanligvis svak måned for bolighandelen.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,9 prosent, noe som viser at den sterke trenden i boligmarkedet fortsetter. Boligprisene er nå 10,0 prosent høyere enn for ett år siden, viser den ferske statistikken fra Eiendom Norge som ble presentert onsdag.

– Den sterke trenden vi har sett i det norske boligmarkedet i 2016 fortsatte i september. Utviklingen er primært drevet av en sterk prisoppgang i Oslo-regionen. I landet for øvrig har de fleste steder hatt nedgang i prisene, noe som altså er normalt i september, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

I disse Oslo-områdene steg boligprisene mest fra 2011 til 2015. Sjekk ditt nabolag.

Bekymret

Dreyer støtter Finanstilsynet i at prisveksten gir grunn til bekymring.
– Men vi mener at en innstramming i boliglånsforskriften vil virke negativt i deler av landet der boligmarkedet er svakere, understreker han.

Dagen før fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 ber Dreyer finansminister Siv Jensen heller ta i bruk tiltak som vil stimulere tilbudssiden i boligmarkedet.

– Økt satsing på forenklinger, effektivisering av offentlig sektor og samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekter er bedre tiltak enn å endre boliglånsforskriften, som kan slå uheldig ut for andre deler av landet, sier Dreyer.

Norges Eiendomsmeglerforbund slutter seg til bekymringen.
– Det er fundamentale forhold som lav byggetakt og billig kreditt som gjør denne prisutviklingen mulig, mener administrerende direktør Carl O. Geving.

– Den sterke verdiøkningen får samtidig mange boligeiere til å føle seg rike, det bidrar til høyere gjeldsopptak. Dette er risikofylt for den dagen verdiene faller og renten stiger, legger han til.

En tredeling

Svakest utvikling av byene hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på 1,2 prosent. Sterkest står Oslo med en oppgang på 1,3 prosent.

Statistikken over tolvmånedersveksten viser at det fortsatt er en tredeling av det norske boligmarkedet med Oslo og Stavanger som ytterpunkter, mens resten av landet har en mer moderat utvikling.
Tolvmånedersveksten var ved utgangen av september på 18,5 prosent i Oslo, 3,6 prosent i Bergen, 8,6 prosent i Trondheim og minus 5,3 prosent i Stavanger.

– Oslo skiller seg klart fra resten av landet, og det er nå bydeler i Oslo som har over 20 prosent vekst siste 12 måneder, sier Dreyer.

For få boliger

Årsaken mener Dreyer er at det har vært få boliger til salgs i hele år.

– Det er riktignok regionale forskjeller med lite boliger til salgs på Østlandet og god balanse mellom tilbud og etterspørsel på Sør- og Vestlandet. I Stavanger er det 40,1 prosent færre boliger til salgs sammenlignet med september i fjor. Det er et tydelig tegn på at markedet er i bedring der, sier han.

På Østlandet er det rett og slett ubalanse i markedet.

– Lavest salgstid var det i Oslo og Drammen, der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 13 og 18 dager å selge en bolig. Sentrumsleiligheter i Oslo tok enda kortere tid.

I Stavanger og Kristiansand tok det henholdsvis 75 og 56 dager å selge en bolig, opplyser Dreyer.

  • Her kan du se hvordan boligprisene har utviklet seg i Oslo: