Norge

Oslo kommune straffer firmaer for uanmeldt bruk av underleverandører

Malermesterfirmaet brukte useriøse underleverandører. Nå blir firmaet avvist fra anbud i Oslo kommune.

Ås tømrer- og malerservice (ÅTM) jobbet på Kastellet brannstasjon. Firmaet baserte sin virksomhet på litauere som fikk betalt langt under tarifflønn. Hovedentreprenør MHA Entreprenør AS unnlot å fortelle oppdragsgiveren Oslo kommune om bruken av dette firmaet som underleverandør. ÅTM er nå konkurs og MHA utestenges fra anbud. Carl Martin Nordby

 • Einar Haakaas

Kommunale etater i Oslo stenger pengekranen for leverandører som tar inn underleverandører uten å melde fra.

Millioner i tapt omsetning er trolig konsekvensen av at Malermester Harald Askautrud AS (nå MHA Entreprenør AS) ved en rekke tilfeller har hyret inn underleverandører uten å si fra til kommunen. Flere av disse underleverandørene er av skatteetaten og politiet knyttet til svart arbeid.

I høst har både Omsorgsbygg, Boligbygg, Kulturetaten og Velferdsetaten i Oslo kommune avvist firmaet i anbudsrunder.

Etter Aftenpostens artikler som svart arbeid, skjerpet Oslo kommune kravene til leverandører. Kommunen har begynt å samle informasjon om firmaer som er domfelt for økonomisk kriminalitet og firmaer som avvises i en etat etter kontraktsbrudd. Det er utarbeidet en "obs-liste" med firmanavn, til bruk for alle etater.

MNA har havnet på denne listen på grunn av praksisen med underleverandører. Hver enkelt etat må likevel vurdere om det finnes saklig grunn for å avvise MHA eller andre firmaer på listen.

LES OGSÅ:

Les også

Siktet for grov kriminalitet - pusser opp for regjeringen

Mange hendelser

MHA har i mange år vært en stor leverandør av maler— og snekkertjenester til Oslo kommune.

Aftenposten har avdekket bruk av useriøse firmaer hos MHA på en rekke oppdrag:

 • I 2010 måtte MHA betale lønn til arbeidere hos en useriøs underleverandør på en skole, etter at fagbevegelsen påberopte solidaransvar.
 • I dommer fra 2012 og 2013 ble det fastslått at MHA benyttet to underleverandører som drev hvitvasking ved fiktiv fakturering.
 • Høsten 2013 brukte MHA nok en gang aktørene bak firmaet som ikke betalte lønn i 2010, nå med nytt firma som fremdeles ikke betalte lønn og sosiale ytelser slik de skulle. Det skjedde blant annet på Kastellet brannstasjon.
 • Våren 2014 avdekket Aftenposten at Askautrud hadde brukt flere firmaer knyttet til hvitvaskingsnettverk som underleverandører, blant annet på skoler i Oslo og på Forsvarsdepartementet.
 • Askautrud er avvist på bakgrunn av tidligere erfaringer. Vi må bruke de mulighetene vi har for å ha så god kontroll og så gode leverandører som mulig. Det er av samfunnsmessig betydning at vi som en stor oppdragsgiver følger opp, sier juridisk direktør Jon Søland i Omsorgsbygg.

LES OGSÅ:

Les også

«Vi bygger Norge. Vi vil ha lønn»

Omsorgsbygg viser i sitt avvisningsbrev til tre tilfeller der MHA ikke meldte inn bruk av underleverandører. Det ene tilfellet er Kastellet Brannstasjon, der ansatte ikke fikk lønn som de skulle. Askautrud oppfylte heller ikke dokumentasjonsplikten, tross purringer fra Omsorgsbygg.

Må melde fra

Da MHA etter oppvaskmøter med kommunen fikk tillatelse til å gjenoppta arbeidet på Kastellet, hyret firmaet inn enda en ikke-godkjent underleverandør.

I et annet tilfelle med en ikke-innmeldt underleverandør manglet det også ID-kort og språkkunnskaper på byggeplassen, i strid med kontrakten. MHA svarte at en prosjektleder hadde brutt rutinene, og at saken ville få konsekvenser for denne.

Også Boligbygg har avvist MHA Enterprenør fra en anbudsrunde nå i høst. Det dreier seg om en av de største rammeavtalene foretaket har.

Boligbygg har avdekket bruk av fire underleverandører som det ikke var søkt om. Foretaket mente dette ikke var nok til å avvise MHA på egen kjøl, men la også vekt på erfaringer fra andre etater.

Vil ha kontroll

— Boligbygg syns det er viktig å ha kontroll med hvilke leverandører som er til stede på våre byggeplasser. Når det var dokumentert brudd på søknad om bruk av underleverandører også hos andre virksomheter, fant vi det riktig å avvise, sier seksjonssjef Tone Bergh-Christensen i Boligbygg.

Foretaket trekker også frem sakene som er avdekket i Aftenposten, som begrunnelse for avvisningen. Bergh-Christensen forteller at Boligbygg likevel har en annen, løpende rammeavtale med MHA som ikke er berørt av utestengelsen.

Også Kulturetaten og Velferdsetaten i Oslo kommune har avvist MHA anbudsrunder i 2014.

MHA beklager

— Vi beklager at MHA Entreprenør er blitt avvist, da vi opplever å ha hatt et godt kundeforhold til flere av de kommunale etatene. Det Oslo kommune bygger på er hovedsakelig de forhold som er blitt omtalt i Aftenposten det siste året, og som i hovedsak ligger flere år tilbake i tid, sier daglig leder Marius Bergstrøm i MHA Entreprenør.

Han mener MHA er blitt tatt urimelig hardt både av Aftenposten og Oslo kommune.

- Store og vel ansette entreprenører og håndverksbedrifter i Oslo har brukt de utenlandske underentreprenørene som har vært omtalt i media, langt mer enn MHA Entreprenør , hevder Bergstrøm.

Det ligger i kortene at "svartelistingen" ikke blir langvarig. Partene skal møtes til samtaler over jul, der kommunen vil forsikre seg om at MHA har fått bedre rutiner.

Har terpet rutiner

— Ledelsen i MHA Entreprenør har brukt det siste året på å hamre inn overforalle ledd i vår prosjektorganisasjon at kommunens dokumentasjonsrutiner alltid skal følges. Varsel om bruk av underentreprenør skal sendes – unntaksløst. I dag fungerer dette i vår bedrift, sier Bergstrøm til Aftenposten.

— Jeg synes derfor at Oslo kommune burde ha snakket med oss før man gikk til det skritt å avvise oss, legger han til.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo kommune anmelder entreprenør og underleverandør – leverte falske fakturaer

 2. OSLOBY

  Byrådet vil kjøpe eiendommer for inntil 150 mill. uten godkjennelse. Rødt frykter flere skandaler.

 3. OSLOBY

  Deichman og Munch flytter til Bjørvika. Hva skal de gamle byggene brukes til?

 4. OSLOBY

  39 selskaper svartelistet av Oslo kommune etter aksjon mot arbeidslivskriminalitet

 5. OSLOBY

  Høyre frykter Oslo-byrådet vil avvikle fritt brukervalg i hjemmetjenestene

 6. OSLOBY

  Få oversikt: Dette er avsløringene rundt det kommunale foretaket Omsorgsbygg