Norges nest beste soldater skulle avvikles - nå ber de om et fortsatt liv hos de aller beste

«Ja!» sier Venstre. «Interessant» sier Ap. Til at kystjegere får overleve, bli fullblods spesialsoldater og - etter eget utsagn - redde norsk beredskap langs kysten i nord.

Dagen før forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la frem sitt forslag til fremtidens forsvar satte Aftenposten opp en liste over hvilke forslag det ville bli mest bråk om.

Øverst sto forslaget om å legge ned Kystjegerkommandoen. Fordi det er en av Forsvarets beste avdelinger, med omfattende krigserfaring fra Afghanistan.

Men både forsvarssjefen og senere Regjeringen anbefaler å avvikle Kystjegerkommandoen.

Og å overføre fast ansatte soldater og befal til basen Haakonsvern i Bergen, der de ved behov skal brukes til egenbeskyttelse og bording av fartøyer, om bord på fregatter, MTB-våpen og kystvaktfartøy.

Best og nest best vil bli ektefeller

Nå nærmer den endelige avgjørelsen seg Stortinget, og tillitsvalgte i Kystjegerkommandoen (KJK) har sammen med tillitsvalgte i spesialenheten Marinejegerkommandoen (MJK) startet en kamp for å bli slått sammen.

Her er argumentene deres:

  • Forsvaret beholder et miljø med krigserfaring (KJK har gjentatte ganger operert sammen med MJK i Afghanistan) - og om også er spesialister på å operere i kystsonen.
  • Nord-Norge vil få en stående maritim spesialstyrkeberedskap til bruk i nordområdene -som man i dag ikke har.
  • Nord-Norge vil også få stående kontraterrorberedskap som landsdelen heller ikke har.
  • Norge vil ha spesialstyrker i Nord-Norge, som er sikkerhetspolitisk mest utsatt, samt på Vestlandet og Østlandet.
  • Gevinsten ved å legge ned KJK handler om å legge ned dagens base på Trondenes rett nord for Harstad by. I stedet for å avvikles kan KJK flyttes til Ramsund fem mil syd for Harstad, der MJK har en enhet, og som også er base for ubåter som seiler i nordområdene.
  • MJK risikerer ifølge de tillitsvalgte å måtte forlate Nord-Norge slik utviklingen nå er i Forsvarets Spesialstyrker.

Etter det Aftenposten erfarer, er forslaget svært populært i Marinejegerkommandoen.

MJK, som er en liten militær avdeling, står på terrorberedskap for Norge, har jevnlig oppdrag utenlands, for FN og NATO, og er til dalig fordelt på Haakonsvern ved Bergen og i Ramsund. Enheten i Ramsund teller bare noen få soldater, og innebærer ikke noen militær beredskap i nord.

Kystjegerne har i dag unik kompetanse på å operere i norsk kystterreng. Men de har også erfaring fra Afghanistan.

Ap: Det må satses mer i Nord-Norge enn Regjeringen vil

De tillitsvalgte i KJK har lagt snakket med partiene på Stortinget. Ifølge Harald Hole Sagbakken, organisert i Befalets fellesorganisasjon, har forslaget møtt stor velvilje.

Venstre med nestleder Ola Elvestuen er i flere nordnorske aviser sitert på at han støtter forslaget.

Arbeiderpartiets leder av Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeltdt, sier til Aftenposten at forslaget er «interessant».

– Dette er en styrke som er veldig etterspurt internasjonalt. Det er ikke faglige argumenter som ligger bak forslaget om å legge den ned, men økonomiske forhold, sier hun.

Huitfeldt sier at partiet har stilt spørsmål til Forsvarsdepartementet om hva man faktisk sparer på å legge ned KJK.

Samtidig sier hun at større satsing på Forsvaret i nord er ett av partiets to hovedpunkter foran behandlingen av ny langtidsplan i Stortinget nå i høst.

– Det andre er at Regjeringen må forplikte seg langt sterkere økonomisk enn det den har signalisert til nå, sier Huitfeldt.

Aftenposten lyktes ikke i å få en kommentar fra politisk hold i Forsvarsdepartementet søndag kveld.

Dette sier spesialsoldatsjefen:

Kontreadmiral Nils Johan Holte, sjef for Forsvarets samlede spesialstyrker, bekrefter at han kjenner til Forslaget.

– Hvor langt unna er soldatene i KJK i dag kompetansenivået til spesialsoldatene?

– Jeg vil ikke si at det går på kompetanse. Både for oss og KJK handler det om målrettet seleksjon, utvelgelse til akkurat de rollene vi hver for oss skal fylle. Det jeg kan si er at vi alltid har rekruttert til spesialstyrkene fra alle forsvarsgrener, og at søkere fra KJK har en meget god statistikk når det gjelder opptak, sier Holte.

– Dersom jeg blir bedt om å gi et fagmilitært råd vil jeg gjøre det internt. For øvrig har jeg valgt å ligge unna denne debatten, sier Holte.

I likhet med spesialstyrkene behersker kystjegerne ulike klimatiske forhold. Inkludert snøscooter.
  • Rett før sommeren kom Regjeringen med sitt forslag til kutt og oppbygging i Forsvaret.

Her er oversikten og konsekvensene for Forsvaret og Norge om forslaget blir vedatt.

Én av fire som har møtt til førstegangstjeneste i sommer er kvinner. I flere avdelinger er andelen enda større.

**Les om tenåringsjentenes førsteinntrykk, og rådene de får fra ti erfarne kvinner i Forsvaret** .